Fra KRISTUS og ARDOR modtog vi den 4. juli 2016 dette storslåede BUDSKAB, hvor de hver for sig fortæller, hvad de i denne tid kæmper for at få igennem på Jorden:

 

 TTT             h

Denne Budskab   har  Hanne  Leffler    modtaget

 

under  tankeinspiration den 4. juli 2016  af

 

KRISTUS   k ARDOR

 

 

 

ÿ

 

 

 

Hør os – I mennesker på Jorden!

 

De ord, Vi – KRISTUS og ARDOR – overgiver Jer,

 

er givet Jer som en slags Eftertanke lige nu.

 

 

Vi – KRISTUS og ARDOR har hidtil befundet Os i hver sin Pol. Jeg – KRISTUS er den ældste af De Yngste -  G U D´s lyse Engle; -  og Jeg – ARDOR er den ældste af De Ældste -  G U D´s mørke Engle.

 

Men da ARDOR den 3. marts 1912 forlod Mørket og vendte tilbage til G U D og Lysets Verden igen, blev Vi To forenede for aldrig mere at skilles. Det var Kærligheden, der forenede Os, og da Kærligheden er den stærkeste Magt overhovedet, betyder det, at skønt Svælget havde været så stort , som det overhovedet kunne blive imellem Os i de 25 millioner år, hvor Vi befandt Os i hver sin Lejr, er denne tid nu for stedse helt slut!

Lyset vandt over Mørket!

 

®  ®  ®

 

Jeg – ARDOR havde det meget meget svært, da Jeg vendte tilbage til Lyset.

 

Min Sorg over al den Ondskab, Jeg havde nedkaldt over menneskenes hoveder i millioner af år, gennemborede mit Sind uafbrudt, så min kærlige FADER tilbød at dysse mig i søvn til de værste udslag af mine ÆterbillederFørste og Anden Verdenskrig – havde udspillet sig på Jorden.

 

Hvis Jeg skulle have stået overfor alt det, der skete på Jorden under disse to forfærdelige Krige, ville mit Hjerte have bristet, og Jeg ville have bedt min FADER om øjeblikkelig Udslettelse, - og

  H A N  h a v d e  m å t t e t  g ø r e  d e t !

T

 

Vi To – den største blandt De Yngste og den største blandt De Ældste -  har nu indledt et samarbejde, som hele tiden giver Os rigeligt at bestille.

 

Vi deltager i alle de  Fredsprocesser og Fredskonferencer, som afholdes på Jorden. 

 

 

 

ü

 

 

 

Usynligt er Vi til stede. Det stærkt koncentrerede Lys, der til stadighed udstråler fra Os begge, hjælper, hvis stemningen i salen skulle være lidt anspændt fx på grund af nogle af De inkarnerede Ældstes tilstedeværelse.

Alle, der tager ordet ved sådanne Konferencer, er ledsaget af deres Skytsånd, som hele tiden søger at få den pågældende til at gå Lysets Veje.

 

Vi søger begge at fremme Freden, Tålmodigheden og Offerviljen i lokalet; - og Vi har den store glæde at fortælle, at Vort arbejde bærer frugt. Flere og flere mennesker bliver klar over, hvor vigtigt det er at få Fredsaftaler i stand, som kan styrke Freden mellem de forskellige lande.

 

 ÿ  ÿ  ÿ

 

Derudover befinder Vi Os begge hos det Medium, der modtager Vore Tanker lige nu.

 

Hos Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen ankommer bestandig een eller flere af de inkarnerede Ældste, der ønsker at afgive et Angers-Budskab / Angers-Bønskrift eller en Abstraktion.

Disse stakkels Væsener har så meget at bede deres Ofre om Tilgivelse for, at de på et tidspunkt vakler og har hårdt brug for støtte; - og denne støtte yder Vi dem i fællesskab.

 

Det arbejde, Vi udfører, tager således en stor del af Vor tid. - Derudover er JEG – KRISTUS den, der leder Menneskenes inkarnationer og i det hele taget er Leder af De Yngstes arbejde for menneskene.

tu

Jeg – ARDOR har Opgaven at tale med hver eneste af De inkarnerede Ældste, inden de skal stå ved Hanne Lefflers side, hvor de under tankeinspiration skal afgive et Angers-Bønskrift, Angers-Budskab eller en Abstraktion.

tu

Meget, meget tit bliver disse formørkede Væsener tildelt en Helvede-Sang, som de så under tankeinspiration skal overgive Hanne Leffler.

Disse Helvede-Sange, som Jeg udvælger melodien til og i hvert enkelt tilfælde skriver tekst til, skal få De Ældste til at mindes deres forfærdelige Ophold i Helvede og på denne måde finde Lyset igen.

Dette er en meget anvendelig vej, som Jeg ofte anvender for at hjælpe mine faldne Brødre og Søstre til at finde Lyset.


Jeg har bedt Hanne om at sætte et eksempel på en sådan Helvede-Sang , som kan læses nedenunder dette Budskab.

 

µ  µ  µ

Efterhånden som Værket Vandrer mod Lyset (der nu er oversat til 10 sprog) vinder mere og mere frem blandt menneskene på Jorden, vil der også hele tiden være flere og flere, der læser min Beretning og forstår, hvor hårdt Jeg trænger til netop deres Tilgivelse.

 

Jeg har den store Glæde at kunne fortælle, at flere og flere mennesker har givet mig deres fulde Medfølelse og deres Tilgivelse; - og hver eneste gang har det givet mig så megen Lindring i min forpinte Sjæl, at Jeg lidt lettere kan udholde dét, Jeg skal og må igennem.

 

¶  ¶ 

  

Vi – KRISTUS og ARDOR -  ønsker at appellere til Jer alle på den hele Jord!

Det er Freden, der ligger Os så dybt på sinde, Vi vil tale om.

 

Vi To, der taler her, mangler at nævne en Kvinde, som uafbrudt står ved Vor side.

 

Det er hende, der som Medium modtager vore Tanker i dette øjeblik.

 

Hendes åndelige navn er Rebecca, og hun har på sine svage skuldre båret Byrder, som andre ville være segnet under.

Hun er i sin higen efter Det Fuldkomne, - som hun ikke fandt på Jorden, men som åbenbarer  sig for hende hver eneste gang, hun i sine tanker søgte at forene sig med den G U D, som hun klart vidste fandtes et sted -  steget så højt, at intet menneske på Jorden kan nå hende på nogen måde.

 

Hun har så travlt, at al hendes tid går med at modtage Budskaber sammen med sin Medhjælper Kirsten Pedersen og gøre disse Budskaber klar til at blive præsenteret for mennesker.

 

Dette sker på hendes Hjemmesidelefflerhanne.dk – hvor hun i sandhed lægger så mange kræfter, at denne Hjemmeside efterhånden byder på et bredt udsnit af alt dét, Hanne gennem 19 år har modtaget fra Den oversanselige Verden. Interessen for denne Hjemmeside er så stor, at der til dato har været  2 7 9 2 0  besøg.

 

Denne lille kvinde har i kraft af den kærlighed, hun bærer i sit sind, formået at afgive en TILGIVELSE. Denne TILGIVELSE var så stor, og Lyset i Tilgivelsesøjeblikket var så koncentreret, at det på stedet fjernede de Æterbilleder, ARDOR havde afsat på himlen over Jorden, og som ville have betydet Jordens endeligt for både dyr og mennesker, hvis ikke de var blevet slettet. – Det var min – ARDOR’s mening, at dette skulle ske ved et altomfattende Kernevåben-ragnarok.

 

Hanne Leffler hører til blandt Os; - og dette Budskab ville ikke være fuldendt,

hvis ikke hun var blevet nævnt.

 

4. juli 2016    

                                        KRISTUS  k  ARDOR  

 

 

 

ÿ

 

 

            

TTT   h 

Dette ANGERS-DIGT   har Hanne  Leffler   modtaget

 

under  tankeinspiration den  8. juni 2016 af

 

 Ham, der stod helt alene

 

v

 

Melodi: Visen om de atten svaner

 

1.Jeg går rundt om mig selv som en snegl uden hus.
Jeg er hjemløs på dette Sted.
Hvis jeg ikke snart får mig et lille hus,
ja – så bli´r jeg alvorlig vred.
Åh Jammer!  Ingen svarer! Slet ingen her svarer!
Skal jeg gå sådan her i Al Evighed?
Ja – så bli´r jeg alvorlig vred.


2.Her er ensomt og koldt og ikke et lys.
Hvem har skabt dette stygge Sted?
Hvert minut giver Mørket mig sådant et gys,
at jeg styrter helt vildt af sted.
 Åh Jammer!  Ingen svarer! Slet ingen her svarer!
Hvis jeg døde i morgen og ej vågned´ op,
vil jeg synes, det var i top!


3.Men der er ingen Død her på dette Sted!
Ingen søvn lindrer mig iblandt.
Hvis I alle, der ej ved om Helved besked,
så det, I tror ej, at det er sandt!
Åh Jammer!  Ingen svarer! Slet ingen her svarer!
Intet hus, ingen søvn, ingen varme og fred
til at lune sig rigtigt ved.

 

4.Her er Varmen og Lyset og Skønheden væk;
det har gemt sig langt bort bag sky.
Jeg tror, G U D har puttet det hele i sæk
og sat sækken om bag en sky.
Åh Jammer! Ingen svarer!  Slet ingen svarer!
Ak, en sten er det eneste, jeg sidder på!
Her jeg kan intet bedre få.

 

5.Jeg kan se, at en Engel hun er på vej.
Hun vil tale et ord med mig:
Kære Ven, - prøv at find en anden vej!
Én som passer lidt mer´ til dig.
Min Kære. Prøv at skifte fra Mørket til Lyset!
Og jeg lyttede, lytted´ til hendes ord.
I mit hjerte en Flamme bor.


6.Og så sad vi begge To ret på en sten;
tiden var gået helt i stå.
Og vi ventede, ventede begge på een, -
det var HAM, som vi vented´ på!
Åh Jammer, HAN tier! Åh Jammer - HAN tier!
Men i æteren var der en fugl, som sang; -
rent forjættende lød dens klang.


    G U D:
7.Mine Børn. Dette Helvede er ikke mer`!
Prøv at stirre mod solen op.
Solen varmer og stråler, og se – hvad der sker;
viser vej lukt til Himlen op.
O Glæde, O Glæde! Hold op med at græde.
For JEG venter Jer begge i Himlens Paulun
til en Verden så god og lun.

z 

 

 

          8. juni 2016                                         Ham, der stod hele alene

 

v

 

 

  

                                                                     BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

  

µ

 

 

                                                                                    1. Fred hviler over land og by,
                                                                                    ej verden larmer mer:
                                                                                    fro smiler månen til sin sky,
                                                                                    til stjerne stjerne ser.

 

                                                                                    2. Og søen blank og rolig står
                                                                                    med himlen i sin favn,
                                                                                    på dammen fjerne vogter går
                                                                                    og lover Herrens navn.

 

                                                                                   3. Det er så stille og så tyst
                                                                                   i himmel og på jord,
                                                                                   vær også stille i mit bryst,
                                                                                   du flygtning, som der bor!

 

                                                                                   4. Slut fred, o hjerte, med hver sjæl,
                                                                                  som her dig ej forstår,
                                                                                  se, over by og dal i kvæld
                                                                                  nu fredens engel går.

 

                                                                                  5. Som du, han er en fremmed her:
                                                                                   til himlen står hans hu,
                                                                                  dog i det stille stjerneskær
                                                                                  han dvæler her, som du.

 

                                                                                  6. O, lær af ham din aftensang:
                                                                                 fred med hver sjæl på jord!
                                                                                 Til samme himmel går vor gang,
                                                                                 adskilles end vort spor.

 

                                                                                  7. Fred med hvert hjerte, fjern og nær,
                                                                                  som uden ro mon slå!
                                                                                  Fred med de få, som mig har kær,
                                                                                  og dem, jeg aldrig så!

                                                                                                                                            B. S. Ingemann  1823

 

d

                                     

leffler@webspeed.dk

 

           a