GUD har ønsket at give menneskene dette klare og smukke Budskab om, hvordan vor høje SKABER betragter dét, der fandt sted, da OLYMPIADEN i RIO de JANERIO den 6. august 2016 tog sin begyndelse. - Derefter ønsker HIMLENS ENGLE at indvie os i deres Tanker ved denne OLYMPIADE.

 

TTT h

Dette Budskab   har

Hanne  Leffler    modtaget

under  tankeinspiration

den 14. august 2016 af

G U D

 om   O l y m p i a d e n

                                                                    

 z


 

JEG – HIMLENS G U D og ALTETS SKABER ønsker at henvende MIG til Jer alle i anledning

af Olympiaden 2016, der denne gang bliver afholdt i Brasilien

i Storbyen  Rio de Janeiro.

 

Når sådant noget sker, som bogstavelig talt næsten hvert Land i Verden deltager i, så føler JEG, at også JEG må deltage i Glæden og Begejstringen over dette.

 

JEG var med lige fra Holdet fra Grækenland startede den store Indtogsmarch.

 

Land efter Land marcherede ind på det Olympiske Stadion; - og dét, der var fælles for dem alle,

var den enorme Livsglæde, de alle sammen viste. Alle bar de deres Lands Flag, som de

svingede med, så ingen var i tvivl om, hvilket Land, der nu marcherede ind.

 

Foran kørte et køretøj tæt besat med blomster og grønne planter. Og ved siden af dette køretøj gik der en dreng eller en pige klædt helt i hvidt med hver sit lille skud til et begyndende træ.

Alle disse små skud skulle plantes et sted og med tiden vokse op til træer, som hver især bar det pågældendes Lands navn.

 

ÿ ÿ ÿ ÿ

 

Dette blev ved og ved!  Det var som om der ingen ende var på alle de glade mennesker.

 

Alle de mange millioner, der så dette, må ganske bestemt have følt, at når næsten alle Lande i

Verden kan forenes på denne måde i en fredelig kappestrid, så har man et stort håb om, at

Landene på denne måde kunne finde hinanden og leve fredeligt side om side.

 

JEG kan fortælle Jer, at JEG omsluttede alle i MIN TANKE, - og JEG var så dybt rørt ved at opleve dette, at JEG på stedet besluttede at dele Min Glæde med Jer.

 

Dette er MIT ØNSKE for Jordens Fremtid!

At hvert eneste Land på Jorden må være i stand til at omgås hinanden med Glæde og Fred.

Thi eet skal I vide!

I er alle udgået fra den samme SKABER; - og det betyder, at I med fuld ret kan betragte hinanden som Brødre og Søstre.

 

Og én ting er sikkert!

Når I er kommet igennem Jeres Vandring på Jorden og har gennemført Jeres videre Udvikling,

så vil Porten til MIT store RIGE stå vidåben for Jer; - og JEG – Jeres SKABER - vil modtage Jer

alle i yderste Glæde og dybt bevæget byde enhver af Jer Hjertelig Velkommen til det Liv,

der er A l   E v i g h e d .

 

              14. august 2016                                                           G U D

 

                                                     z

 

d d d

 

 

 TTT h

Dette Budskab   har  Hanne  Leffler     modtaget

under  tankeinspiration den 18. august 2016 af

   Englene fra Sjette Sfære

 om   O l y m p i a d e n

 

 

 ¬

 

Vi - de Engle, der værner og beskytter menneskene som Skytsånder, står i dette øjeblik ved det Medium’s side, der

nu i 19 år under tankeinspiration har modtaget de mange Budskaber, Den oversanselige Verden har ønsket at

overgive menneskene på Jorden. –

 

Hendes navn er Hanne Leffler, og uden denne kontakt til dette Medium ville Vi være ude af stand til at give menneskene noget af al den rigdom, vi nu i 19 år uafbrudt har sendt til Jorden via denne Kvindes hjælp.

 

Netop nu, hvor Olympiaden bliver afholdt i Rio de Janeiro i Brasilien, ønsker Vi  at beskrive de følelser, der gennem-strømmer vort sind i den anledning.

 

Alt, hvad Menneskene enes om på fredelig vis er i stand til at vække glæde og fortrøstning for fremtiden. Intet er

vigtigere end dette – at menneskene undgår enhver form for Krig, fordi intet er mere ødelæggende end de Krige,

der idelig har udkæmpet sig mellem Jer.

 

I skal vide, at jo mere kiv og strid, der opstår imellem Jer, jo mere giver I Mørket adgang til Jeres sind; - og jo mere må I kæmpe for at komme ovenpå igen.

 

Derfor glæder det Os rigtigt meget at se, med hvilken fred, glæde og fordragelighed alt i denne Olympiade 2016 er afviklet.

  Y Y Y

 

Vi – Englene ønsker at sige til Jer alle, at hvis I vil glæde O s, der uafbrudt søger at værne og beskytte Jer mod

Mørkets Snarer, så er Fred og Enighed imellem Jer noget af dét, der kan glæde Os mere, end I overhovedet kan

forestille Jer.  Hvis I – Vore kære og inderligt elskede Brødre og Søstre – lever med Terror  og Vold  og  Strid ,

skal I vide, at V i -  Englene er utrøstelige, når sådant noget udfolder sig  på Jorden.

 

Vi beder Jer derfor om at lade Freden stå allerøverst hos Jer alle.

 

Vi ønsker således, at B.S. Ingemanns Salme

Dejlig er Jorden

må gå i opfyldelse nu for Jer alle på Jorden.

 

                                                                                    Dejlig er Jorden

 

                                                                              Dejlig er Jorden,
                                                                              prægtig er Guds himmel,
                                                                              skøn er sjælenes pilgrimsgang!
                                                                              Gennem de favre
                                                                              riger på jorden
                                                                              går vi til Paradis med sang.


                                                                              Tider skal komme,
                                                                              tider skal henrulle,
                                                                              slægt skal følge slægters gang;
                                                                              aldrig forstummer
                                                                              tonen fra Himlen
                                                                              i sjælens glade pilgrimssang.


                                                                             Englene sang den
                                                                             først for markens hyrder;
                                                                             skønt fra sjæl til sjæl det lød:
                                                                             Fred over jorden!
                                                                             Menneske, fryd dig,
                                                                             os er en evig Frelser fød !
                                                                                          B.S. Ingemann 1850

                        

 

                          18. august 2016                Englene fra Sjette Sfære

 

 

¬

                                                                  

 

 

                                                                     BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

d d d