Fra G U D modtog vi den 28. oktober 2016 dette BUDSKAB, hvori Vor almægtige SKABER forklarer, hvorvidt Menneskene behøver at frygte en ny KRIG på JORDEN.

 

TTT   h

Dette Budskab   har  Hanne  Leffler    modtaget

under  tankeinspiration

den 28. oktober 2016 af

G U D

om Faren for en ny Krig

 

                                                       z

 

 

JEG ønsker at sige til Jer alle, at den fare for en ny Krig, som nogle mennesker måske frygter

på grund af begyndende kold krig mellem Vladimir Putin og Vesten,

ikke bør give anledning til uro,

for en sådan Krig  v i l  a l d r i g    f i n d e   s t e d  !

 

Der er flere forskellige grunde til dette:

 
1. Den første grund er den, at ARDOR's - dvs DJÆVELEN's Æterbilleder   for stedse blev fjernet - den 13. februar 1997. - Disse Æterbilleder, der altid har været en væsentlig faktor og et stærkt incitament, når en Krig på Jorden skulle indledes og  fortsætte, e k s i s t e r e r  i k k e  m e r e !

 

2.    Menneskene har lært så meget under deres inkarnationer af dét, der skete under Første og Anden Verdenskrig, at intet menneske på Jorden mere ønsker Krig.


3.    Men der er også sket det meget vigtige, at Hanne Leffler og Kirsten Pedersen i årevis har haft fat i de allerværste og allerfarligste af de inkarnerede faldne Engle  (De Ældste); - og dette har gjort, at Lyset har trængt Mørket så meget tilbage, at faren for en altomfattende Verdenskrig  er borte.


4.    Det vigtigste af alt skete, da JEG den 13. februar 1997 nulstillede menneskenes Karma. –

Dette har til følge, at alle de, der er født efter denne dato, ikke har Karma til alle de Rædsler,

en ny Krig på Jorden ville medføre.

 

 
5.    Det betyder, at Vladimir Putin kan pakke alt sit krigsmateriel ned. -  Han vil ikke få brug for det og vil ikke kunne bruge det, da det vil stride imod MIN LOV om Gengældelse !

 


6.    De Mennesker, Vladimir Putin og andre er i stand til at ramme lige i øjeblikket, tilhører alle

som een Mine faldne Engle, der er inkarneret i stort tal på Jorden for at tage et sidste livtag

med Mørket. – Disse har i høj grad Karma til dét, der sker lige nu for eksempel i Syrien.

 

                   28. oktober 2016                      G U D

 

z

 

 

Kirsten spørger:

Hvad nu, hvis Vladimir Putin i sin iver alligevel prøver  at affyre et Missil eller lignende?

 

G U D:

 

Kirsten – JEG takker dig for dette spørgsmål, som sikkert mange

vil ønske svar på.

 

Vladimir Putin har sin frie Vilje ligesom alle andre, - og denne frie Vilje er absolut ukrænkelig.

Alt, hvad der går ind under Gengældelsesloven, vil på et eller andet tidspunkt ramme de mennesker, der har Karma til at udstå netop dét, som de har forsyndet sig med.

 

 

µ  µ  µ

Det betyder, at hvis Vladimir Putin eller andre affyrer et Missil, vil de mennesker, der bliver ramt af dette Missil  evt. med døden til følge, have Karma til det.

Men som nævnt har intet menneske født efter den 13. februar 1997 Karma til nogen som helst form for Krigshandlinger – heller ikke i mindre målestok!

 

Hvis Putin eller andre kunne få ideen at affyre et Missil, vil han kun få held med dette, hvis Missilet  rammer mennesker, der har Karma til det.

 

p

 

Hvis der er et ønske om at affyre et Missil mod et Land, hvor ingen har Karma til et sådant Angreb,  vil det ikke lykkes for dem af flere grunde:

 

TDe vil opgive projektet, før de er begyndt.

 

TDe vil få ”kolde fødder” og i sidste øjeblik bede de, der har ansvaret for angrebet -  om at stoppe.

 

THvis der alligevel skulle være een eller flere, der forsøgte at affyre et Missil, vil dette ikke lykkes for dem, hvis de mennesker, der skulle rammes af dette Missil, ikke har Karma til det. Det vil ende med at blive en fuser!

 

TLige så urokkeligt sikkert er det, at intet menneske – hverken psykisk eller fysisk vil komme til at lide mere end dét, han eller hun har forsyndet sig med.

 

TIntet menneske vil få held til at affyre et Missil eller udløse en Atombombe, hvis det sker i et område, hvor mennesker ikke har Karma til det.

 

TI den forbindelse kan JEG fortælle, at på grund af den voldsomme Stråling, enhver

Atombombe vil udsprede, vil en sådan Bombe allerede nu ikke kunne udløses noget sted

på Jorden.

 

   z  z  z  z

 

Nordkorea har netop forsøgt at affyre et Missil, der mislykkedes for dem.

 

JEG ønsker her at oplyse, at som tiden går, vil sådanne Missil-forsøg og Atomprøve-sprængninger  mere og mere mislykkes for de, der forsøger derpå.

 

Lyset er ved for alvor at få fat i Jorden og dens Befolkning. - Alt, hvad der tilhører Mørket, vil mere og mere miste fodfæste.

 

Menneskenes Fremtid er således sikret !

 

Jorden vil forandre sig så meget, og Lyset vil få en sådan Magt på denne Klode,

 

at ethvert menneske vil komme til at leve i et

 

j o r d i s k   P a r a d i s .

 

 

  31. oktober 2016                                  Dette Løfte er givet af

                                                                                                                                      G U D

 

 

                                   z

 

 

Dette Budskab   har    Hanne  Leffler     modtaget

 

under  tankeinspiration den 31. oktober 2016 af

 

R A F A E L  - G U D’s TJENER  nummer  Ti

 

Om  ARDOR’s  ÆTER-BILLEDER

 

 

Z

 

 

Den dybest faldne af  G U D’s ENGLE var den, Menneskene kaldte for Djævelen.

 

Han blev iflg. Værket Vandrer mod Lyset kaldt for Den Ældste af De Ældste; - og har nu ønsket at kalde sig ARDOR.

 

Hans Ondskab var uden grænser, og Han og Hans faldne Brødre og Søstre forsømte aldrig nogen lejlighed til at sprede Mørket blandt menneskene på Jorden.

Da de for 25 millioner år siden forlod G U D’s RIGE, blev deres fremtidige Opholdssted, der var lyst og skønt, i årmillionernes løb langsomt forvandlet til et HELVEDE for dem alle på grund af det stedse stigende Mørke, de alle bar i deres Tanke.

 

For 14000 år siden lod alle disse faldne Engle sig inkarnere på Jorden som Mennesker med undtagelse af ARDOR.- Denne Tidsperiode var på alle måder en Rædselsperiode for menneskene. – Tungere og tungere lagde Mørket sig omkring Jorden og dens Befolkning. – Dette kulminerede med Første og Anden Verdenskrig.

 

ARDOR, der havde den største Magt af alle, anbragte nogle Æter-Bestemmelser i  Æteren omkring Jorden, hvori var nedtegnet Hans ønsker for fremtiden på Jorden. – Disse Æter-Billeder, der besad en uhyggelig Kraft og i mangfoldige tilfælde gik i opfyldelse på Jorden, var styret af ARDOR’s Tanke og bragt til virkelighed af de inkarnerede Ældste.

 

ARDOR blev via KRISTI  store Kærlighed, Medfølelse og Støtte vundet tilbage til  G U D og Lysets Verden igen den 3. marts1912.

 

Forinden havde ARDOR dog i sine Æter-Billeder nået at nedtegne en Forudsigelse for Jorden, som ville have lagt Jorden øde i en altomfattende Kernevåbenkrig !

 

D e t t e  k o m  i k k e  t i l  a t   s k e !

Vort Medium Hanne Leffler afgav den 13. februar 1997 så mægtig en Tilgivelse, at det Lys, der opstod i

Tilgivelsesøjeblikket, bredte sig og på sin vej totalt formåede at slette ARDOR’s Æter-Billeder  for stedse.

 

¶  ¶ 

 

Hanne. Du spørger. om nogle Fly har passeret ARDOR’s Æter-Billeder på deres vej i rummet.

Nej. Dette er ikke tilfældet. – Disse Bestemmelser havde ARDOR anbragt så højt, at intet Fly kom i nærheden af disse. – Hvis dette var sket, ville det tunge Mørke have påvirket Pilot og passagerer så voldsomt, at de ville have taget varig skade af det.

  

    31. oktober 2016                                                                         R A F A E L 

                                                                                             Den, der er nær Menneskene

 

    Z

 

 

 

 

                                                                   BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

d d d