Den 21. januar 2015 modtog vi denne Protestskivelse af *Den, der ikke kunne finde vejen.* -- Til dette har Profeten Muhammed svaret, hvorledes H a n ser på Muhammed-tegningerne og Ytringsfriheden.

 

TTT h 

Dette ANGERS-BUDSKAB   har   Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den  21. januar 2015 af

Den, der ikke kunne finde vejen

og

Profeten  Muhammed  taler

 

                                   

 

 &

 

Den, der ikke kunne finde vejen:

Jeg ønsker at tale til de mennesker på Jorden, der er oprørte over al den Uro og Terror, der findes rundt om på Kloden.

De mennesker, der forarges over den Uro, der er mange steder, tænker åbenbart slet ikke på, at der er en årsag til alt dette Uvæsen.

Der er en grund til, at vi protesterer; - og når vi forsøger at råbe folk op, fordi noget er rivende galt, så bliver vi sat i fængsel som samfundsskadelige personer.

p

Jeg anklager alle de, der mener, at det er deres religion, der er den rigtige.  - Vi er simpelthen nødt til at svare igen; - og kan vi ikke få ørenlyd på anden måde, så må det ske ved simpel Vold!

Vi vil simpelthen ikke mere finde os i, at nogen gør nar af vores Religion; - for os er det dyb alvor og Koranen er for os det vigtigste i vort liv.

 

Vi er nødt til på én eller anden måde at demonstrere vores uvilje mod den behandling, en stor del af Verden udsætter os for.

 f f f

Den 7. januar blev 12 Bladtegnere i Paris nedskudt.

De, der stod bag denne Aktion, delte vores harme over de respektløse og frække tegninger, som disse Tegnere morede sig med at sende ud i medierne.

Alt det sludder med Ytringsfriheden giver jeg ikke noget for. Når man i Ytringsfrihedens hellige navn kan tillade sig at gøre tykt nar af vor Profet, så er der noget, der er helt galt med denne Ytringsfrihed, og efter min mening er det ikke alene forståeligt - men burde også være tilladeligt at plaffe dem ned, der  træder så meget på os.

   21. januar 2015                 Den, der ikke kunne finde vejen  

    

f 

 

Profeten Muhammed:

Den, du taler med, er Profeten Muhammed.

Den Vrede, du giver udtryk for i din tale, har jeg hørt og mit svar til dig skal være dette:

Hvis du virkelig ønsker at følge Koranens ord, så skal du vide, at Koranen aldrig nogensinde har prædiket Hævn over anderledes troende.

 

J e g  –  d i n  P r o f e t  s i g e r,  a t  d e n  K u r s,  d u  f ø l g e r ,–

e r  d e n  g a l e  K u r s !

 

Uanset hvor mange Tegninger, der bliver tegnet af Profeten Muhammed, så er det ikke noget, Jeg et eneste øjeblik bliver påvirket af.

Jeg kender alle disse Tegninger, og nu skal Jeg fortælle dig, hvad Jeg mener om dem. Jeg morer mig over dem, fordi de udtrykker en Satire, som burde give enhver, der har humoristisk sans, en god latter. - Andet og mere er der ikke at sige om det.

Men I, der ikke ejer humoristisk sans og ikke forstår Satirens dybere betydning, I viser tydeligt, hvilket Stade, I står på; - og det er ikke noget, I skal rose Jer af eller fremhæve.

999

De Lande, hvor Satiren frit kan få udløb, og hvor Ytringsfriheden er et must, - de Lande hører til de højest udviklede på Jorden. Men I, der føler Jer stødt på Jeres Profets vegne, I skal vide, at Jeres Profet morer sig over disse Tegninger.

 

Jeg vil bede dig og alle om at forstå, at det at tegne – uanset hvad – aldrig vil kunne

sammenlignes med det – hårdt og brutalt at nedskyde en eller flere personer!

 

!

 

Så længe I mener, at I er i Jeres gode ret til at hævne slige ting, så er det ikke Koranen, I

følger, men Jeres eget hævngerrige sind; - og Jeg kan fortælle Jer, at G U D sørger dybt

over sådanne Handlinger.

 

Jeg – Profeten Muhammed ønsker at tale til alle, der står bag sådanne ord og til hele den øvrige muslimske Verden.

Jeg ønsker at sige til hver enkelt af Jer, at om man er Muslim, Kristen, Buddhist, Hinduist eller Ateist, så har dette intet at sige overfor den store ALMÆGTIGE G U D.

 

G U D ser ikke på, hvilken Tro man har. -  

G U D ser kun på én eneste ting:

Hvordan man behandler sine medmennesker, og kun for dette skal man gøre regnskab.

 

hhhhhhh

 

Den Ytringsfrihed, der hersker i mange lande, er tegn på Frihed – Tankens Frihed, - og denne Frihed må man ikke knægte!

De Lande, der er kommet længst frem i åndelig Udvikling og hvis Kultur står på sit højeste stade, - i de Lande vil Ytringsfriheden sikre, at alle Landets Borgere har ret til at sige deres mening.

 

De Lande derimod, der bekæmper denne Ytringsfrihed og endda begår Mord for at håndhæve deres afsky for den, - disse Lande har meget at lære endnu; - blandt andet er det nødvendigt, at de lærer ikke at bryde ind i den frihed, som er så vigtig for menneskenes udvikling.

Der hvor Ytringsfriheden bliver knægtet og Borgerne holdt i en stram snor, der vil udviklingen gå langsommere, eller den vil gå helt i stå.

 

+

 

Jeg – Profeten Muhammed ønsker at sige til Jer alle, at I simpelthen skal varetage Jeres

Lands egne interesser. - Der er mere end rigeligt at gå i gang med.

 

Og så vil Jeg bede Jer meget indtrængende om at lade Forargelsen falde, hvad angår de

forskellige Muhammed-Tegninger. I stedet for at lade raseriet få overhånd i Jeres sind, så

skal I – når I studerer Tegningerne – more Jer over dem, for det er dét, der er meningen

med dem.

 

                                                                   

           21. januar og 16. februar 2015                               Profeten  Muhammed

 

 

                                                                                                                                                                                  &

 

                                 

 

     ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

De Samfund, hvor Satiren og satiriske tegninger og ord er forbudt og bliver straffet, sådanne Samfund mangler noget aldeles væsentligt og uundværligt !

G U D

 z

 

                     

Hanne  Leffler: 

Jeg er blevet bedt om at fortælle, at Profeten Muhammed

                        i sin sidste inkarnation var dansk.                     

Hans navn var:

Dirch Passer

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

d