Fra Profesor JOHANNES SLØK modtog vi den 13. september 2016 denne HILSEN til Jordens Befolkning. - Heri behandler han et af de største og mest uløselige problemer : - - - - Hvordan kan en Altfavnende og Kærlig G U D se til, når millioner af Hans Børn må lide - uden at gribe ind ?

 

 

Denne HILSEN   har    Hanne Leffler  

modtaget  under  tankeinspiration 

den  13. september 2016 af

  Professor Johannes Sløk 

(1916-2001)

                 Til Jordens Befolkning

  D e n  h ø j e r e  Å n d e l i g h e d

 

 

                                          /

 

Mit navn er Johannes Sløk.

Så kort og tilstrækkelig kan det siges, og hvis I ikke kender mig, skal I ikke være kede af det, for det kommer I til.

 

Livet er forunderligt, uanset hvad Livet ellers byder på; - og Jeg – Johannes Sløk er ikke bange for at sige, at det er den største Opfindelse i G U D´s UNIVERS!

 

Alt liv stammer direkte fra G U D, og det betyder, at hver lille blomst, hvert stort og pragtfuldt træ; - hvert lille egern og alle de fugle, der hver dag forener sig i en fælles symfoni, kan takke G U D for livet. Men hævet over alt liv på Jorden, finder vi Mennesket, der er af Kongeæt!

 

Når Jeg skriver Kongeæt, mener Jeg det i bogstaveligste forstand. Hvert eneste menneske – stort eller lille – stammer i lige linje fra den Hersker, der er så Mægtig, at HAN hæver sig op over alt i UNIVERSET som den, der har skabt dette mægtige UNIVERS.

 

G U D er på denne måde Livskilden til alt, og alt, hvad denne Livskilde berør, folder sig ud i fuld

overdådig Livskraft.

 

Denne Livskilde trækker sine spor overalt i UNIVERSET.

UNIVERSET er således sprængfyldt af liv.

h h h h h h

         Det sted i UNIVERSET, hvor der er mindst liv, er faktisk det Univers, der omgiver Jorden.

Jorden er den eneste klode i dette Univers, hvor der er liv. Alle de andre kloder, planeter, galakser og mærkevejssystemer er golde og døde. Der vil aldrig nogensinde opstå liv her; - og menneskenes søgen efter liv i Universet  tjener intet formål.

 

Grunden til, at livet kan eksistere i så rigt et mål, som det sker på Jorden, er den, at G U D i sin tid omhyllede Jordens Klode med en ekstra koncentreret Lysomhylning. Denne Lysomhylning har styrket det materielle stof, Jorden består af, så meget, at de myriader af Livskim, G U D havde anbragt i Lysomhylningen, blev til liv overalt på Jorden.

 

Jordens materiale består af Mørkestof, og når dette stof forener sig med Lysomhylningens Lys, sker der en stærk forringelse af dette Lys. Det var grunden til, at så mange hæslige Skabninger opstod i sin tid.

 

I årmillionernes løb har Lysets bestandige påvirkning forædlet og forskønnet alt på Jorden – både dyr, planter og mennesker, så når vi glæder os over en pragtfuld duftende rose i dag, så er det dette Lys, der har efterladt sit aftryk på denne måde.

Men størst af alt er den forandring, der er sket med menneskene på Jorden. I årmillionernes løb har menneskene bestandig vandret fremad mod Lyset.

 

De Engle, der for 5 millioner år siden lovede G U D at lede menneskene ud af Mørket og fremad og opad mod Lyset, har med mellemrum ladet sig inkarnere på Jorden. Her har deres bestandige påvirkning i forædlende og fremadskridende retning bevirket, at menneskene i mange lande står på toppunktet af civilisation. Alt har disse Engle lært menneskene. De mange Malere, Komponister, Sangere, Forfattere og Videnskabsmænd har alle været G U D´s Engle, der har ladet sig inkarnere på den Jord, hvor Mørke og Lys bestandig strides, og hvor Fred ikke er en selvfølge - men noget, der skal kæmpes for at beholde. Alt, hvad der har draget menneskene nedad, stammer fra G U D´s faldne Engle, der i lighed med G U D´s lyse Engle har ladet sig inkarnere på Jorden.                                                                       

                                                         

Disse Engle, som havde ladet Mørket indtage deres sind, beredte menneskene mange ekstra sorger og lidelser under deres inkarnationer. I 14000 år spredte de Mørkets onde Sæd overalt på Jorden. Menneskene frygtede disse onde Væsener, som havde så megen magt over menneskene, og de lod viljeløst sig lede til mange af Mørkets Ugerninger. - Selv om G U D´s lyse Engle (De Yngste) kæmpede i alle deres inkarnationer for at holde G U D´s faldne Engle (De Ældste) stangen, så så det en overgang ud til, at Mørket ville vinde på Jorden.

 

Men LYSETS G U D, der stod bag De Yngste, gav disse Engle end større Styrke, og de kæmpede med vælde mod Mørket på Jorden.

YY  YY

I dag ser Status således ud:

 

 1. Den 3. marts 1912 vendte den dybest faldne af alle Engle (Djævelen) ved KRISTI hjælp og Kærlighed tilbage til G U D og Lysets Verden igen.

 

 1. Alle De Ældste er kommet ind under G U D´s Omsorg, og de mange Ældste, der er inkarneret på Jorden i denne tid, er inkarneret under G U D´s Ledelse og vil ende med at det tunge Mørke i deres Tanke bliver afpolariseret og erstattet af Lys.

   

 2. ARDOR havde - før Han vendte tilbage til Lyset - afsat en del Fremtidsbestemmelser i Æteren over Jorden. Her havde Han beskrevet, hvordan Jordens Fremtid skulle forme sig. Første og Anden Verdenskrig er et resultat af disse Æterbilleder.

   

 3. ARDOR havde bestemt, at alt liv på Jorden skulle udslettes; - og menneskene skulle selv hjælpe ham med at gøre dette i en altomfattende Kernevåbenkrig.

   

 4. Således kom det imidlertid ikke til at gå. I 1938 lod G U D en Kvinde inkarnere i Danmark – Hanne Leffler. Denne Kvinde havde så megen styrke i sit sind, at da hun den 13. februar 1997 tilgav en anden Kvinde al den Ondskab, hun havde behandlet Hanne med i alle deres fælles inkarnationer, eksploderede et Lys omkring De To, som var så koncentreret på grund af TILGIVELSENS mægtige karakter, at dette Lys spredte sig, og på sin vej ud udslettede det samtlige af ARDORS Æterbilleder. Den fare, der bestandig truede menneskene, findes nu ikke mere!

   

 5. I Tilgivelsesøjeblikket den 13. februar 1997 nulstillede G U D alle menneskers karma, så de – næste gang, de bliver inkarneret på Jorden – vil fødes uden karma. - Den karma, de eventuelt måtte erhveve sig herefter, vil aldrig nå de højder, som menneskenes karma hidtil har haft!

   

                      

 

G U D:

JEG ønsker at give Johannes Sløk en lille pause for at sige følgende:

Johannes Sløk er een af Mine lyse Engle, der lod sig inkarnere i Danmark og endte som

Professor ved Århus Universitet.

Han var en særdeles tænksom person, der grundede og grundede over Livets Mysterier; - og

mange gode og rigtige tanker gik igennem hans sind.

Dog var det noget, Han ikke kunne få styr på – selv om han søgte.

 

z z z

 

Det var den megen Ondskab ved siden af den megen Godhed. Hvordan kan en Altfavnende og

Kærlig G U D dog se til, når millioner af Hans Børn må lide og måske endda opleve at blive

henrettet?

Da Johannes Sløk den 30. juni 2001 forlod Jorden, stod alting lysende klart for ham!

Han ønsker nu at give menneskene en lille Afhandling af det største og mest essentielle i

menneskets liv; - og JEG står ved Hans side, når dette sker:

                                                              G U D

 

  z

 

                                                                                                                                                     

Johannes Sløk:

Jeg ønsker som en Engel at brede mine vinger ud over hele den samlede Jord, for at beskytte de

mennesker, der bor på den mod mere Mørke og Ondskab.

 

Selv om dette kun er billedlig talt, så ønsker Jeg virkelig at hjælpe menneskene. De har haft det

forfærdeligt svært så længe, at Jeg synes, det er på tide, at de kan få noget Lys ind i deres tilværelse

og leve Livet glade og – måske ikke helt ubekymrede – men dog noget, der ligner.

 

Men menneskene kan faktisk selv gøre noget for at nå denne glæde og ubekymrede tilværelse.

 

Hvis I skal vælge mellem en god eller en ond gerning, hvad vælger I så?

Ja – I vælger forhåbentlig den gode gerning,

og dette gør I vel i.

 

Nu skal Jeg fortælle Jer, hvad gode gerninger gør ved Jer: De gode gerninger bringer Lyset til Jer; - og

Lyset styrker Jer yderligere, så I får nemmere og nemmere ved at gå Lysets Veje. Det betyder, at

Lyset rent bogstavelig talt beskytter Jer effektivt mod Mørket.

 

Mørket gør det stik modsatte imod Jer.

Det lokker, drager, indkredser Jer og tvinger Jer til at følge Mørket på Jeres videre færd. Jo mere I

indlader Jer med Mørket (det Onde) jo mere vil Mørket besværliggøre vejen for Jer tilbage til Lyset

igen.

 S  S  S

 

De Ældste var i 25 millioner år bundet til Mørket i Helved-Sfæren, og det var så svært for dem at frigøre sig for dette Mørke, at når deres kærlige FADER kaldte på dem, besvarede de Hans Kalden med Tavshed og vendte ryggen til HAM.

 

Nu har vi alle et berettiget Håb om, at hver eneste af De Ældste vil overgive sig til Lyset og Lysets Verden igen.

 

Jeg ønsker at slutte min Hilsen til Jer alle

med denne Sang:

 

Melodi: Den yndigste rose er funden

 

                                                  Kan Onde helt slippe for Straffen?
                                                  Hvordan klarer G U D det med Straffen?
                                                  Jeg ser ingen mening i dette!
                                                  Hvem kan her en mening mon sætte?

 

                                                  En mening er nem nok at sætte!
                                                  Og denne – du får – er den rette!
                                                  Når menn`sker bli´r født her på Jorden, -
                                                  så lever de ofte på Jorden.
 


                                                  Hver gang du bli´r født her til Jorden,
                                                  i syd, øst og vest eller norden,
                                                  så har du en Gæld, du skal sone; -
                                                  en stor eller lille at sone.

 

                                                  Og dét, som uskyldige soner,
                                                  er sidste Livs Gæld, som de soner.
                                                  Og de, der går glad gennem Livet, -
                                                  har opført sig pænt gennem Livet.

 

                                                  For Godhed vil møde det samme,
                                                  og Ondskab skal møde det samme.
                                                  Så G U D er Retfærdig til visse!
                                                  HAN styrer med Retfærd – til visse!

 

                                                  Men søger du alting at angre -
                                                  og viser frem alt, hvad du angre.
                                                  Og ber´ du den tilgive dette,
                                                  som her var dit Offer – det rette.

 

                                                  Så bli´r der ej noget at sone!
                                                  Så lever du glad med din Kone.
                                                  Husk, derfor at tilgi´ det hele!
                                                  I snart kommer gennem det hele.

 

                                                  Husk blot lade Kærlighed råde.
                                                  Brug Venlighed helt uden måde!
                                                  Lad Kærlighed helt følge Næsten!
                                                  Og lad så blot G U D klare resten!

  

            13. september 2016                                                                        Johannes Sløk 

 

                                                                                                               /

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d    

 

µ

 

 

 

                             G U D’s  faldne Engle  kaldes   D e  Æ l d s t e - G U D´s  lyse Engle  kaldes  D e  Y n g s t e .

Da alle G U D’s  Engle  i kraft af G U D’s VILJE  er skabt og fremstået  s a m t i d i g t  i  G U D’s RIGE, skal disse betegnelser derfor kun betragtes som adskillende.