For første gang nogensinde taler G U D direkte til Menneskene på Jorden. . . . . . . . . . Her kan du læse TRE af G U D's T A L E R - modtaget den 21. november 2016, den 21. september 2013 - og den 17. august 2015:

 

TTT h

Denne  Åbenbaring  har   

Hanne  Leffler  

modtaget  under  tankeinspiration

   den  21. november 2016 af

G U D

om frigørelse fra Jordelivet

 

z

 

 

JEG ønsker at fortælle Jer lidt om, hvordan JEG – Jeres SKABER har det, når Mine Børn er bundet til Mørket.

 

Da MIN TANKE er Allestedsnærværende er JEG i stand til at følge ethvert af Mine Børn – om de går i det klareste Lys eller det dybeste Mørke.

 

Det betyder, at alle de lidelser, menneskene må gennemgå på Jorden, deltager JEG så meget i, at JEG til fulde føler, hvor svært det er for en far og mor at miste et barn; - hvor mange smerter, den unge mand har, der kom ud for en motorcykelulykke; - hvor meget den mor må lide, der ikke har mad nok til at mætte sine børn. -  Alt deltager JEG i af både glædeligt og smerteligt.


Mine Børns glæder er Mine Glæder!

Mine Børns sorger er Mine Sorger!

 

Mange mennesker er bange for at møde Døden; - mange ser den som en afslutning på alt, og så er Sandheden den, at Døden ikke er afslutningen - men indgangen til en Tilværelse, der på alle måder overgår den jordiske tilværelse.

 

G U D satte Menneskene på Jorden for 5 millioner år siden. -  Samtidig dannede G U D seks skønne astrale Sfærer, som HAN lagde som kuglelag rundt om Jorden. - På den yderste Kreds af Sjette Sfære har Englene deres Boliger, mens de leder menneskene fremad mod Lyset og til at blive dem selv lig. – Disse seks Sfærer danner Opholdssted for menneskeånderne imellem de forskellige inkarnationer på Jorden, som er en udviklingsklode for mennesker. - I disse skønne omgivelser gennemgår menneskeånderne en hviletid og en læretid, hvor de forbereder sig til næste inkarnation, og hvor de langsomt stiger fra Sfære til Sfære.  Opholdet  i Sfærerne varer ca. 50 - 60 år - afhængigt af, hvor udviklet den pågældende menneskeånd er. 

˜    ˜    ˜

Hver eneste af disse seks Sfærer er dannet af Lysets svingninger. De er alle Perler af stor Skønhed, og hver eneste menneskeånd, der befinder sig her, føler en dyb lettelse ved at have forladt Jordens Mørkeverden. Kærligheden hersker blandt alle; - de, der var fjender på Jorden fx to fjendtlige Hære, kan give hinanden hånden her og være venner.

 

Mine Engle er til stede overalt i disse Sfærer. De, der var Skytsånder for menneskene på Jorden, sørger for, at deres Myndling bliver dysset i søvn ved Dødens komme. Han eller hun bliver varsomt båret op til det Sfærehjem, der blev forladt, da vedkommende blev inkarneret på Jorden.

Under Selvgranskningstiden, der er obligatorisk for enhver menneskeånd, gennemgår den pågældende hele sit jordeliv og angrer det, der gik galt. Her er det Skytsåndens opgave at støtte og hjælpe den pågældende til Angeren indfinder sig. Da ser mennesket den Engel, der kærligt har våget over ham eller hende.

Derefter stiller JEG den pågældende nogle spørgsmål, der skal besvares fuldt ud sandfærdigt.

 

Nu kan den pågældende menneskeånd se frem til at leve i de skønne Omgivelser – ofte sammen med de personer, som de har lært at kende og elsket under jordelivet. Denne Hvileperiode strækker sig over ca. 50-60 år.

I den sidste del af denne periode forbereder man sig til den nye inkarnation på Jorden; - og her er det atter Engle, der træder til og underviser menneskeånderne i det, de har mest brug for.

 

Denne skønne Tilværelse vil forekomme enhver at være et Paradis. Det er meningen, at menneskeånden skal hvile ud og få fornyet kraft og styrke til at klare den næste jordiske inkarnation.

 

Hver gang et menneske bliver frigjort fra Jorden, føler dette menneske en kolossal lettelse ved denne Frigørelse.

 

Men også JEG – deres Ånds FADER -  føler hver gang, dette sker, en stor lettelse på den pågældende Ånds vegne.

JEG har fulgt ham eller hende fra vugge til grav og ved nøje, hvad denne Ånd har gennemgået på Jorden.

 

Men den helt store Frigørelse parret med en meget stor Glæde føler JEG, når denne menneskeånd til fulde har sejret over Mørket på Jorden og skal frigøres af KRISTUS fra al yderligere jordisk inkarnation.

Nu er dette Barn – denne menneskeånd – for stedse løst fra Mørket. Nu tilhører han eller hun Lyset og Lysets Verden! - Den Udvikling, disse menneskeånder nu skal gennemgå, foregår på Lysets Klode.

 

Når den endelige Stund kommer, hvor Mine Børn er nået til MIT RIGE, og JEG kan tage dem i Min Favn og byde dem velkommen til det Liv, der er over alt forstand, da vil Min Glæde over dette være så stor, at den fylder hele Mit Sind.

 

              21. november 2016                                             G U D

 

   z

 

 

TTT h

Dette har   Hanne  Leffler   modtaget

 

      under  tankeinspiration

 

den  21. september 2013 af

      G U D   

 

z

 

      

Til alle M i n e  k æ r e  B ø r n  på  Jorden. 

 

I skal alle vide, at MIN TANKE  følger hver enkelt af Jer uafbrudt.

 

Ingen af Jer får lov at vandre alene i den jordiske Verden. JEG har omgivet Jer med kærlige VæsenerMine Engle. - Disse Engle følger Jer fra vugge til grav og søger bestandig at lede Jer frem mod større Kærlighed, større Lys; - og når Jeres jordelivsvandringer engang er overstået, så vil I alle stå som en fuldendte Lysskabninger.

I bestemmer selv, hvor lang denne vandring skal være.

Hvis I bestandig søger at følge det gode i Jeres sind og ikke lader Mørket – det onde – få styringen, - så vil Jeres gang på Jorden blive let, lys og dejlig.

 

I skal vide, at den Verden, der efter Jeres jordelivsvandring  vil åbne sig for Jer,

vil blive så paradisisk,

at kun MIT RIGE vil blive endnu skønnere.

 

 

{ { { {

Mine Børn. JEG – Jeres FADER sender dette Budskab til Jer gennem det danske Medium  - Hanne Leffler. Hun er det menneske på Jorden, der fuldstændig er i stand til at høre MIN STEMME, og det betyder, at JEG nu efter årmillioner kan tale direkte til Jer alle.

 

I skal vide, at I – Mine Børn – er så højt elskede, at den KÆRLIGHED, I modtager fra MIG,

er u e n d e l i g.  

 

JEG beder Jer alle om at besvare denne KÆRLIGHED, thi da vil den rejse, I skal foretage Jer til MIT RIGE, blive så nem at vandre, at I næppe vil bemærke det, før I står foran Porten til  MIT RIGE. - Den Fryd, det er for Jer at blive budt velkommen af MIG, vil være noget, I husker i Al Evighed.

z     z    z

Mine Børn. Giv MIG den glæde at se Jer bestandig vandre mod Lyset. - Thi da vil det, mange af Jer indtil nu har oplevet på Jorden, som voldte Jer sorger og bekymringer, blegne og forsvinde; - og intet vil da forhindre Jer i at føle glæden komme brusende i Jeres sind, mens I i fællesskab synger den gamle SalmeDejlig er Jorden.

 

   21.september 2013                                    G U D

 

z

 Dejlig er Jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.


Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.


Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød !
                                                          B.S. Ingemann 1850

  

     ddd

 

Her følger G U D's TALE - modtaget

den 17. august 2015:

 

 

 

T T T  h

Denne TALE  har   Hanne  Leffler   modtaget under  tankeinspiration

 

den 17. august 2015  af

 

G U D

 

z

  

 

JEG – UNIVERSETS SKABER og ALTETS BEHERSKER – ønsker at henvende mig til en ganske bestemt Gruppe mennesker.

Det er de mennesker, der betragter alt, hvad der tangerer Den oversanselige Verden, som noget, der er opstået af fri fantasi.

 

h h h h  h   h 

 

JEG ønsker at fortælle Jer, hvordan Verden ville se ud, hvis ikke der var noget på den anden side af menneskelivet.

Til Jer, der således ikke mener, at der eksisterer en personlig G U D, som uafbrudt holder øje med alt, hvad der sker.

l

Hvis vi forestiller os, at Jorden på alle måder er selvstyrende, og at det er op til menneskenes eget forgodtbefindende, hvad der skal ske eller ikke ske med Jorden, så ville Jorden for længst være holdt op med at fungere som Opholdssted for mennesker og dyr.

Nedenstående punkter viser, hvad der ville ske, hvis Jorden og menneskene på Jorden skulle klare alt selv.

 

­  ® Menneskene ville optræde som dyr, - som abelignende væsener, der ikke er nået et skridt længere end Jordens aber er i dag

 

   ® Ingen udvikling og ingen tankevirksomhed ville forekomme. Menneskene ville være at betragte fuldkommen som dyr

 

 ® Det betyder, at ingen udvikling på nogen måde ville kunne konstateres på Jorden. Menneskene ville som dyr følge deres instinkter og drifter og leve, som de har levet i millioner af år.

 

  ® Den Jord, der her vil træde frem, vil være en Jord fuldstændig uden den rigdom af Arkitektur, Malerier, Musik samt alt, hvad der i øvrigt hører til en høj Kultur.

 

 • ® En anden ting, man totalt ville mangle på denne Klode, var så vigtige egenskaber som tålmodighed, hjælpsomhed, medfølelse, omsorg og kærlighed.

   

 •  ® Endnu en ting manglede der – Latter!  Dyr har ikke humoristisk sans

 

 • ®  Denne Klode ville derudover mangle det allervigtigste:

 • Den SKABER, der uafbrudt i SIN TANKE bærer alt, hvad der befinder sig på Jorden. Når denne G U D manglede, så ville intet – absolut intet – på Jorden eller Jorden selv kunne bestå. Der, hvor Jorden nu befinder sig, ville der være fuldkommen tomt og mørkt.

 

 • ® Dette mørke og tomme Intet ville gælde hele det UNIVERS, hvortil nu skønne Lyskloder og - i Centrum af det hele - et gigantisk HERLIGHEDSRIGE, som den G U D, der holder alle tråde i Sine Hænder, har skabt og beredt for alle Sine mange Børn til et liv, der aldrig stopper - men fortsætter med at stige i Glæde, Lykke, Fred og Harmoni.

   

 •  ® Det er denne G U D, der sørger for, at hvert eneste vordende menneske får tilknyttet en Ånd med en tanke og en vilje. Dette gør menneskene til bevidste Skabninger, der er i stand til at udvikle sig, - i stand til at gennemføre Kampen mod Mørket. - De er i stand til at føle vrede og irritation, - men de er også i stand til at føle venlighed, kærlighed og offervilje

   

 •  ® Denne G U D  sender med mellemrum Sine lyse Engle ned som mennesker på Jorden, - og det er disse Engle, der har været og er Foregangsmænd  for stort set alt. Uden denne bestandige Hjælp, Omsorg og Opmærksomhed, ville Jordens mennesker aldrig have ejet den Kulturrigdom, der findes i næsten hvert et Land på Jorden. 

˜    

 

Det er således i høj grad Den oversanselige Verdens Indflydelse,

menneskene kan takke for

den Rigdom, der eksisterer overalt på deres Klode. 

 

                                                                                                                                       

        17. august 2015                                      G U D

 

z

 

  
 

leffler@webspeed.dk

 

 

d d d