ATEISTEN taler og G U D svarer

 

   

                                        TTT   h

Dette ANGERS-BUDSKAB  har Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den 10. februar 2015 af

Ateisten og   G U D

z

 

Ateisten:

Jeg har så tit spekuleret på, hvordan de mennesker, der har en fast Gudstro i grunden bærer sig ad, når de midt under deres  værste krise konstaterer,  at   den  G U D, de tror på, overhovedet ikke hjælper dem.

Sådan har jeg oplevet det, og jeg er fuldkommen overbevist om, at den    G U D, mange mennesker tror på, kun eksisterer i deres egen fantasi.

Hvad  skal  vi med en  overordnet  GUD ?  Vi her på Jorden klarer jo det hele selv; - og dét, Præsterne står og siger i Kirkerne om søndagen, må stamme fra en tid, hvor menneskene havde brug for dette. - Mange mennesker ønsker stadig at underlægge sig noget og tilbede noget, og de får deres lyst styret, når de knæler  i Kirken.

U    U    U

Jeg klarer mig uden G U D. - Dét, jeg oplevede i mit livs værste krise, bidrog ikke til troen på nogen G U D. - Jeg følte mig ene og overladt til mig selv; - så den  G U D, mange mener eksisterer, må sandelig skjule sig godt bag himmelskyerne.

Hvis der virkelig eksisterer en G U D, kunne jeg tænke mig at spørge HAM, hvorfor der er så megen nød og elendighed her på Jorden. Hvis G U D er Almægtig, så burde HAN da nok kunne skabe bedre vilkår for Sine Børn.

Faktisk betragter jeg dét, at mennesker lider så meget på Jorden, som et klart bevis på, at der ikke sidder nogen  G U D et sted og regulerer noget som helst.

                                     Ateisten

Y

                                                                                                       

G U D:

Den, der taler til dig lige i øjeblikket, er den   G U D, som du netop har forkastet.

Du undrer dig over, at der er så megen lidelse på Jorden og tager dette som bevis på, at der ingen G U D er. Dette bevis, som du griber efter, er i virkeligheden ikke noget bevis.

Hvem er det, der står bag de lidelser, mennesker må gennemgå på Jorden?  Det er menneskene og kun menneskene, der skaber de tilstande, der er på Jorden.

Hvis menneskene behandlede hinanden med respekt, omhu, tolerance og kærlighed, så vil Jorden være en helt anden Planet at leve på; - og JEG – Menneskeåndens FADER -  ville glæde MIG inderligt over dette.

                  Menneskene er på vandring,

          og de har alle et fælles Mål         

            MIT  S K Ø N H E D S R I G E.

      z     z    z

For at de så hurtigt som muligt skal slippe inkarnationernes trædemølle og sejre over Mørket og det onde omkring sig, har JEG skabt en LovGengældelsesloven. Denne Lov virker på denne måde, at man i sin næste inkarnation vil møde alt det, man har sendt ud i den nuværende inkarnation. De mennesker, der udsender venlighed og viser respekt for andre mennesker, vil møde dette i næste inkarnation. De mennesker, der udviser utålmodighed, irritation, følelses-kulde og ondskab, vil i sin næste inkarnation møde mennesker, der behandler dem således.

Dette er Retfærdigheden i Nte potens!

X    X    X

 Mine BørnEngle og Mennesker - er det dyrebareste, JEG har, og JEG omslutter enhver med en KÆRLIGHED, der ikke kan måles –  

                            men  er  u e n d e l i g.

Alle Mine Børn har fået en Gnist af Mit eget, og de kan alle se frem til at leve i Al Evighed i Mit Rige i stedse stigende 

G l æ d e,  L y k k e,  K æ r l i g h e d

og H a r m o n i.

    z

Du, der vender dig bort fra Gudsbegrebet – at G U D skulle være en meget gammel mand med langt hår og skæg på en sky i himlen – har fuldstændig ret. Denne Person har JEG aldrig stødt på nogen steder.

 

T    T    T

 

Du og alle, der under en krise ikke fornemmer noget nærvær af MIG, skal forstå, at I ikke selv i Jeres tanker har ønsket at byde MIG indenfor.

Når man betragter MIG som en ”hævngerrig og småpsykopatisk himmelnisse”, kan man ikke forvente, at JEG skal velsigne dem og hjælpe dem i den krise, de netop gennemlever.

Men de mennesker, der af et ærligt hjerte beder til den SKABER, de kan fornemme kan høre dem, - de vil altid på en eller anden måde blive bønhørt. Hvis de gennemgår en karma, så vil de mærke Min Hjælp i form af en større styrke til at klare deres vanskeligheder.

 

JEG er den evige G U D.

JEG er ALMÆGTIG, ALKÆRLIG og ALVIS.

MIN TANKE er ALLESTEDSNÆRVÆRENDE

og engang  vil JEG byde alle Mennesker

Velkommen til

MIT strålende skønne LYSRIGE,

hvor alt er over  A l  F o r s t a n d.

 

 10. februar 2015                        G U D

                                                                                                              z

      

                                                                                 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

leffler@webspeed.dk

TTT