Sangen, der åbenbarer G U D’s RIGE

 

TTT h

Dette DIGT   har   Hanne  Leffler

modtaget under  tankeinspiration

den 24. januar 2014 af

Lisbeth

 

 

 { 

                                                          Melodi: Ramona

 

          1. Lad alting forgå i en sværm af ild; -

           der sker intet her,

           for jeg er jo her.

           Her, hvor jeg er, er en Guddom mild

           i en Salighed,

           Fryd og Kærlighed.

                                           R:   I Himlen er alle Sorgerne helt glemt.

           I Himlen er Glædens Harpe altid stemt.

           I Himlen er alting så skønt, så skønt og lykkeligt;

           I Himlen er alting så pragtfuldt og vidunderligt.

           I Himlen er alt, hvad G U D  har skabt, så smukt.

           I Himlen er Jordens minder ganske slukt.

           Og her i Himlen kan vi alle skue G U D.

           I Himlen, der hører vi G U D!

 

 

 1.  

   

          1. De jordiske strande er fyldt med gift.

           Jeg er bange her;

           frygter alting her.

           Åh G U D, kære G U D – giv mig dog et Lift

           til en ny Planet,

           til en skøn Planet!

                                           R:   I Himlen går alle rundt og smiler glad.

           I Himlen, der findes intet Nag og Had!

           I Himlen vi elsker hinanden. – Alle er vores Ven.

           I Himlen vil Tiden så let og hastigt skride hen.

           I Himlen der er Musikken skøn og rig.

           Hver tone, der lyder, gør mig lykkelig.

           Der er så skønt, - så paradisisk himmelsk skønt;

           for G U D har skabt alting så Skønt.

 

 1.  

          1. Den jordiske Verden er mørk og kold.

           Jorden mangler Fred;

           men Jeg ved et Sted,

           hvor vi forlader al jordisk vold

           er i Harmoni

           i Al Evighed.

                                           R:   I Himlen, der er Vi Engle hver og een.

           I Himlen, der er  Vi  s k ø n n e  hver og een.

           I Himlen vil G l æ d e n  og  F r y d e n  gennemstrømme os helt; -

           og  K æ r l i g h e d e n  til andre, den vil fylde os helt.

                                                                                                                    G U D:

                                                                          I Himlen er Freden altid overalt.

                                                 I Himlen er Glæden altid overalt.

                                                JEG længes, - længes, til JEG ser Jer alle her.

                                                JEG har Jer  u e n d e l i g  K æ r. 

z

 

 

                           24. januar  2015                        

                   

Lisbeth

 

 

{

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

leffler@webspeed.dk

 

 

d d d