Stil SPØRGSMÅL til Den oversanselige Verden og modtag SVARET herpå.

T T T     h

Der er noget, Det danske Folk i høj grad trænger til.

De trænger til den kontakt, som Den oversanselige Verdens høje Eksistenser er i stand til at give dem;

og af alle er kontakten med deres G U D og SKABER helt sikkert dét, hver eneste Dansker har den

allerstørste længsel efter at få.

Denne kontakt er nu mulig.

 

Ja – menneskene kan nu stille G U D spørgsmål og gennem Mediet Hanne Leffler modtage svar på disse spørgsmål!

Det også muligt at stille spørgsmål til een eller flere af G U D´s TOLV TJENERE  eller til bestemte Engle som fx KRISTUS og ARDOR !

 

Dog skal det pointeres, at disse spørgsmål, der skal stiles til 

leffler@webspeed.dk

skal være af almen interesse ! 

 

I denne rubrik  ”Spørgsmål og Svar” vil en del af Spørgsmålene og Svarene blive indsat.

 

 

Læs yderligere  Tove Maäs' Hilsen til Danmark den  8. februar 2016,

hvor hun uddyber dette nærmere

 

e

 

 

Jeg  - Hanne Lefflerså  ”Vild med Dans  og spørger G U D:

 

Kære G U D.

Hvad synes du om Udsendelsen

”Vild med Dans”?

 

Svaret, som kom meget tydeligt, lød således:

 

G U D:

Hanne.  JEG er vild med "V i l d   m e d   D a n s" !

Hver gang JEG ser mennesker bevæge sig i glade danserytmer, 

fylder Glæden Mit Sind.

Den livsglæde, der til det yderste fylder deltagerne i ”Vild med Dans”, får Mig til at føle, at

menneskene er ved at finde balancen på Jorden.

                               14. oktober 2016                                         G U D

 

                                                                z

 


 

       

 

G U D´s TOLV TJENERE:

Når Vi -  G U D´s TOLV TJENERE ønsker at tale denne gang, så skyldes det, at Vi har noget helt bestemt at sige til Jer alle.

Vi står med hele favnen fuld af  o p m u n t r e n d e, v e l g ø r e n d e  og  o p l y s e n d e Budskaber.

Vi er i stand til at svare på bogstavelig talt alt, som I kunne ønske at vide; - så Vi - G U D´s TOLV TJENERE ser frem til at modtage nogle af de spørgsmål, I helt bestemt må gå og grunde over.

 

Det behøver ikke at være den store Videnskab (Det må det gerne være)! - Det behøver kun at være ganske almindelige spørgsmål fra Jeres hverdag, og husk – dét, I spørger om, vil andre også kunne læse og glæde sig over!

                             27. maj 2016                  G U D’s TOLV TJENERE

 

  Z

 

                                       ¯                                

   

G U D  kan ikke undvære eet eneste af Sine Børn, og når jeg - Hanne Leffler

siger til G U D

Hvor  har  du  dog  mange  Børn”,

er svaret dette:

 

Ja, men JEG har ikke eet for mange !

JEG har tid til alle Mine Børn,

uanset hvor store eller små deres problemer er.

Mine Børn vil aldrig opleve, at JEG – deres FADER og SKABER -

ikke lytter til dem.

Når de kalder, får de svar !

G U D

 

 z

 

¯

 

 

 

 

        ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z