I denne smukke ABSTRAKTION redegøres for, hvad Kærlighed er, og hvad den består af

                         TTT      h

Denne  ABSTRAKTION har   Hanne  Leffler 

modtaget  under  tankeinspiration 

den 10. december 2014  af 

   Den kærlighedssøgende

 

     ¤

 

Størst  af  alt  er   Kærligheden.

Når man læser dette Skriftsted i Paulus første brev til Korinterne 13,4, så må man sige til sig selv, om dette mon i grunden ikke er det vigtigste Skriftsted af alle.

 

Jeg vil nu redegøre for, hvorfor Kærligheden

er det vigtigste af alt:

    z

 

i Hvis  G U D  ikke havde Kærlighed, var HAN ikke G U D.

 

i Det var Kærligheden til sine jordiske Brødre og Søstre, der fik KRISTUS og Hans Dual til at give G U D Løftet om at lede menneskene fremad mod Lyset

 

i Det var Kærligheden  til deres faldne Brødre og Søstre, der fik Englene til at vove sig ned i Helvedes Mørke for at kalde på dem

 

i Det er Kærligheden, der i millioner af år har bundet Englene til Jorden og menneskene

 

i Hvis Kærligheden manglede blandt mennesker, ville det være uudholdeligt at leve på Jorden

 

i Det er Kærligheden, der hjælper menneskene til at være tålmodige, overbærende, tolerante og tilgivende

 

i Det er Kærligheden, der får G U D til at udholde alt

 

i Hvert eneste Offer er ledsaget af Kærlighed

 

i Det var Kærligheden, der fik Englene (De Yngste) til at lade sig inkarnere på Jorden i håb om at erindre Bønnen for ARDOR (Den dybest Faldne)

 

i Det var Kærligheden, der fik KRISTUS til at møde sin Broder på Jordens astrale Genpart i håb om at vinde ham tilbage til Lyset

 

i Det var Kærligheden til Den Ondeste af alle, der fik Rebecca til uden frygt den 3. marts 1912 at smile til ARDOR og bede ham om at følge KRISTUS

 

i Det er Kærligheden, der er basis for Evighedslivet

 

i Det er G U D’s uendelige Kærlighed til alle Sine Børn, der får dem til på eet eller andet tidspunkt at finde vejen til deres FADERS RIGE

z     z    z

 

 

Kærligheden  består af mange ting, som hver især er unikke.

 

G U D har plantet en lille Kærlighedsspire i ethvert af Sine Børns sind, og denne lille spire stammer direkte fra  G U D´s egen KÆRLIGHED, der er så mægtig, at ingen nogensinde vil kunne fatte  G U D´S KÆRLIGHED. 

 

G U D  omfatter ethvert af  Sine  Børn  med en  Kærlighed, der er  u e n d e l i g.

 

Intet vil nogensinde svække G U D´s KÆRLIGHED til Sine Børn. Denne Kærlighed når dem, uanset om de vandrer i det dybeste Mørke eller det klareste Lys.  -

 

G U D´s  KÆRLIGHED er betingelsesløs

Enhver, der er i stand til at nære en sådan betingelsesløs Kærlighed, står nær G U D.

w    w    w

 

Menneskene skal stræbe efter at udvikle

Kærligheden i deres sind; - for er den

først på plads,

så kommer alt det andet af sig selv.

 

      10. december 2014         

 

                                  Den kærlighedssøgende

                                                                            

                                                                   ¤

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til 

leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                                           Venlig Hilsen   Hanne   Leffler     

 

                   

leffler@webspeed.dk

 

 

T