SANGEREN ELVIS PRESLEY sender her sin storslåede og musikalske Hilsen til Verden

 

  

 

 

  

TTT  h

Dette har  Hanne  Leffler  modtaget

den 16. august 2000.
af den amerikanske Rocksanger         

                    Elvis Presley                      

i   anledning af  23-årsdagen 

for Hans død i 1977 

som   en

Hilsen  til   Verden

h h

 

Denne Hilsen er til alle de Mennesker, der mindes Elvis Presley og de sange han sang - og beklager hans død i dag for 23 år siden.

 

Jeg, der var Elvis Presley, ønsker i dag højere end nogensinde at sende en Hilsen til den Verden, Jeg forlod i 1977.

 

Mine kære Venner overalt på Jorden.

Når Jeg er i stand til at sende Jer denne Hilsen er det, fordi Jeg absolut ikke er død. -

Jeg har den store glæde at fortælle Jer alle, at Jeg - Elvis Presley  stadig befinder mig i de levendes Land -  dog ikke på Jorden.

Mit største ønske har altid været at sige TAK til Jer alle sammen. -

 

Til Jer, der trofast kom til mine Koncerter, hvor de end blev holdt, og hver gang viste Jeres begejstring, når Jeg sang for Jer - både de gamle kendinge og af og til nogle nye.

h  h  h

Har Jeg nogensinde fortalt Jer, hvor meget Jeres begejstring og den glæde, Jeg altid følte strømmede mig i møde fra Jer - betød for mig, når Jeg så Jer nede i salen som publikum ?

Ellers er det på tide Jeg gør det, for hvis Jeg havde manglet Jeres jubel og bifald, så var Jeg ikke blevet til den Elvis - som nu står for Jer næsten lyslevende med sin guitar, sin festdragt og - med orkesteret i baggrunden - med sin bløde stemme synge én af de sange, I elskede så højt  - fx

                         Are you Lonesome to-night,

                                    It´s now or never    

                                              eller

                                      Love me tender

Jeg kunne blive ved. – I må selv fuldende listen.

 

En sang, som altid vakte stor glæde i salen hos mit publikum var:

             I can´t  help falling in love with you.

 

Der gik som regel et brus igennem salen, når de hørte, Jeg sang de første ord, og under hele denne sang var der ganske tyst i salen

Det var, som om denne sangs hjertegribende ord havde et særligt budskab at bringe folk; – som om de netop trængte til – midt i alle de øvrige numre – ganske stille at synke ned i den smukke Sjælers tekst. 

 

En hel anden reaktion gav mine rock-rytmer.

Jeg har aldrig oplevet, at hele salen ikke øjeblikkelig begyndte at klappe, pifte eller trampe taktfast med, når Jeg greb min elektriske guitar og – assisteret af orkesteret -  sang det ene øredøvende, rytmiske og pragtfulde  rock-nummer efter det andet.

Jeg elskede disse rock-rytmer.- Jeg blev kaldt

 King  Of  The  Rock

og Jeg er stolt af den benævnelse.

 7  7  7

Det var, som om rock-rytmen udløste noget -  ikke alene i mig -  men i hver eneste person, der befandt sig i salen. – Jeg tror faktisk, at mennesker engang imellem har godt af at få afløb for de vældige energiudladninger, der findes i de fleste  - navnlig i unge mennesker.

 

Jeg ønsker i dag at sige til alle unge mennesker:

         I har HIMLEN´s Velsignelse,  når I går til Rock-koncerter.

 Al  god rock- musik og alle inciterende rock-rytmer er

                         Himlens Gave til Menneskene

og Jeg er helt overbevist om, at G U D  selv vipper i takt med foden, når Han hører disse rytmer.

z    z    z

Hele mit liv har været én stor ubrudt kæde af skønne, dejlige oplevelser, hvor Jeg fik lov at folde mig ud i tætpakkede sale med veloplagte, lyttende tilhørere.

Når salen fx hørte            

                   Jailhouse Rock eller   King Creole

                           for ikke at glemme                        

         Uncrained Melody - og muss ich denn

                                       eller               

                              Don´t be Cruel

så var jubelen hver gang øredøvende.

J   J   J

Og jubelen, larmen og begejstringen i salen kunne til tider vokse, så Jeg dårligt kunne høre, hvad Jeg selv sang.

 

Noget, Jeg også mindes med stor og ægte glæde, var min rejse til Hawai. –

De søde hawai-piger modtog mig med smukke blomster, de havde plukket og bundet til kranse, som de hængte rundt om halsen på mig. 

 

{|{|{|{|{

 

Senere lyttede de til mig, når Jeg - iført min hvide funklende festdragt med deres søde kranse rundt om halsen - sang for dem.

Mange af dem ønskede personligt - i overværelse af hele salen - at hilse på mig, så de trængte sig helt frem til scenen, hvor Jeg stod, og til jubel for dem og for hele salen bøjede Jeg mig ned, mens Jeg sang og trykkede deres hånd eller gav dem et kys.

 

Hanne spørger:

Elvis – spiller I  rock-musik og danser I oppe i Sfærerne ?

Når man skal besvare et sådant spørgsmål er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad det er, Menneskene har brug for at vide, for hvis Jeg fortalte alt, hvad der sker heroppe, ville Menneskene ikke forstå halvdelen af det.

Men okay Hanne, du ønsker at få at vide, om man spiller rockmusik eller danser heroppe i Sfærerne, og begge dele kan Jeg svare Ja til med glæde. –

Al den rockmusik, der blev spillet på min tid, og som Jeg - Elvis Presley  har sunget, bliver spillet heroppe, og det sker ikke så sjældent, at Jeg fatter guitaren og synger et par af de numre, Jeg optrådte med nede på Jorden for menneskeånderne,  - hver gang til stormende jubel for de menneskeånder, der lytter, og her findes både unge og ældre iblandt.

 

Hanne:

Elvis  -  hvilken skikkelse optræder du i, når du synger i Sfærerne ?

Den skikkelse, Jeg meget hurtigt fik, da Jeg vendte tilbage fra mit Jordeliv var min oprindelige skikkelse som

                en  strålende  skøn   G U D´s  Engel

Som  Engel er man i stand til at antage en hvilken som helst skikkelse, man ønsker fra én af sine forrige inkarnationer, så når Jeg heroppe synger én af de sange, Jeg sang nede på Jorden, står Jeg for alle de, der lytter til mig -  som 

Elvis  Presley .

Vi danser også i Sfærerne, og det foregår naturligvis ikke kun til min musik, men til al den musik, man danser til nede på Jorden.

Der bliver både danset

Swing, Tango, Samba, Polka og Vals, Foxtrot og Quickstep, Jive og Jitterbug og meget andet. Vi mangler heller ikke afrikanske rytmer heroppe, som ganske særligt glæder de, der er vant til disse rytmer fa Jorden.

 

Én af de sange, Jeg holdt allermest af, når Jeg gav Koncerter nede på Jorden var:

        I  can´t  help  falling  in  love  with  you

og Jeg ønsker her i hele Verdens påhør at overrække det Medium, der modtager mine Tanker - Hanne Leffler, - denne sang, fordi ingen anden har formået at vække en sådan følelse i mit Hjerte som du.

J

 

Utallige tusinder - både unge og ældre -  har i tidens løb skrevet til mig og takket mig for al den glæde,  Jeg har bragt dem, når Jeg sang for dem.

Til alle disse brevskrivere ønsker Jeg i dag at slutte min Hilsen til Verden på denne måde:

Jeg vil endnu engang synge een af mine sange for Jer, og det vil Jeg gøre ved at give hver enkelt en kærlig Tak

og skrive uden på kuverten :

Return to Sender!

 

 

*

 

 16. august 2000          Elvis Presley

                                                                           h h

 

           BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN    z

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  Elvis Presley, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en Hilsen til Verden. 

Efter vor hjertelige Velkomst - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

                                         Kirsten Pedersen                   Hanne   Leffler                          

                                                                     ]

 

TTT

 

 

leffler@webspeed.dk