DEN DANSKE IMAM udtrykker her, hvad han mener er det rigtige. ARDOR svarer ham og fortæller, hvordan man ser på hans udtalelser i Den oversanselige Verden.

TTT      h

Dette ANGERS-BØNSKRIFT   har  Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration den 25. februar 2015 af

DEN  danske IMAM

  

E

Jeg er en Imam sendt af Allah; - og min opgave er således at vejlede og styrke mine trosfæller, så de følger Koranen og Allahs love.

Jeg har også en anden opgave, der er lige så vigtig.

Jeg er indsat af Allah, fordi Han ønsker, at jeg skal være med til at udbrede Koranens vise ord - ikke alene til mine trosfæller - men til alle i denne Verden.

Jeg er naturligvis ikke ene om det. - Vi er mange, der har den opgave, og Jordens Befolkning skal finde os rede med løftet fane. Vi er i kamp, og vi ønsker, at alle mennesker skal have del i Koranens Budskab.

X    X    X

 Jeg slår fast, at alle mennesker er kaldet til at konvertere til Islam, og de, der nægter, er uden tvivl vantro; - og det er disse vantro, vi ønsker at omvende.

 

De, der foretrækker menneskeskabte love frem for Allahs lov, skal betragtes som dyr.- De bliver ført i en afgrund af afsavn og korruption, der fører dem fra at være humane til niveau med dyr. 

Dét, vi skal gøre, er, at vi skal gå i Profeten Muhammeds fodspor og åbent erklære krig mod alle Jøder, vi møder på vores vej.

Jeg mener ganske bestemt, at det er Allahs ønske, at vi – Muhammeds Tilhængere – skal gå i krig mod Jøderne, fordi dette Folkefærd ikke har ret til at leve på Jorden.

 

Tænke-Pause i Den åndelige Verden !

 

A R D O R:

Jeg – ARDOR   ønsker at sige dette til dig.

 Jeg har hørt dine ord, og Jeg ønsker at fortælle dig, hvordan sådanne ord virker på Os i Den oversanselige Engleverden.

 

Englene har lovet G U D at lede menneskene ud af det jordiske Mørke og ind i Lyset; - og det gør de som Skytsånder. Fra vugge til grav værner og skærmer de deres Myndlinge og advarer dem, hvis de er ved at falde for Mørket.

Dette arbejde, der nu har stået på i 5 millioner år, har været et gigantisk arbejde opfyldt af yderste Kærlighed til hvert eneste menneske.

Når Jeg fortæller dig dette, er det, for at du skal forstå, hvad vi føler ved at høre dig erklære krig mod Jøderne, som du ikke mener har ret til at befinde sig på Jorden.

Dét, du gør – kære Ven,  er at sprede Mørkets uhyggelige kraft ud over dine tilhørere, og hvem du ellers taler med.

¤   ¤   ¤

Du indpoder i unge ubefæstede Sjæle, der hører dig tale, hvordan du mener, det skal være; - og disse ord synker til bunds i deres sind.

Den Skade, du gør, forgrener sig ud i yderste led; - og en dag skal du  overfor G U D stå til regnskab for alle de, du har draget nedad på denne måde.

Du mener, at du som Imam og andre Imamer har pligt til at sørge for, at Jeres trosfæller strengt overholder Allahs Bud. Du føler dig også forpligtet til at omvende alle vantro.

 

Gør du det i Kærlighed til disse mennesker?

Nej.  – Dét, I anvender, er ikke Kærlighed - men Tvang. Du søger nidkært at følge Profetens Bud; - og så mener du, at du har gjort det rigtige. Hvis nogen kommer og siger noget andet til dig og taler dig imod, så rammer dine Forbandelser disse mennesker.

 ¤   ¤   ¤

Du bærer Mørkets Byrde i dit sind, og så længe du gør det, må du være klar over, at mennesker, der ikke tilhører Islam, vil vende sig fra dig.

Når Jeg -  ARDOR taler til dig, så er det, fordi Jeg er Den, der af alle er sunket allerdybest i Mørket!

Jeg tilhører ikke Mørkets Verden mere - men Lysets Verden; - og Jeg tænker med dybeste Gru på de årmillioner, hvor Jeg sad lænket i Helvedet.

S   S   S

Jeg beder dig om at forstå, at den vej, du skal gå for at komme ind i Lysets Verden, betinger, at du stopper totalt med at kalde dine medmennesker for dyr og stopper den hetz, du er i gang med mod Jøderne på Jorden.  - G U D  er Jødernes SKABER, ligesom G U D er din SKABER. –  

Det betyder, at du i virkeligheden jager og

forfølger dine Brødre og Søstre.

Y   Y   Y

Når man gør det, så vil den Anger, der på et tidspunkt vil gribe dig, nærmest uundgåeligt knuse dig i sin Vælde; -  og da vil G U D - din SKABER være den eneste, der er i stand til at vise dig den vej, du videre skal gå.

 

Jeg håber, du forstår, at dét, Jeg -  ARDOR  siger til  dig,

 siger  Jeg  af  Kærlighed  og  dyb  Bekymring  for  dig. 

                                                                                                                A  R  D  O  R      '

    

                           25. februar 2015                                            

DEN danske  IMAM

                                                                

                                                                          E                                                   

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber af samme art som de ovenstående, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk -, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                     

                  Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

   T T T

 

leffler@webspeed.dk