Dette er et ANGERS-BUDSKAB fra nogle af G U D's  dybest faldne ENGLE, der beskriver, hvorledes dette  F a l d  foregik for årmillioner siden.

TTT      h

Dette ANGERS-BUDSKAB  har   Hanne Leffler

        modtaget   under  tankeinspiration

den  16. januar 2015 af

De, der er på vej tilbage

om G U D’s faldne Engle

 

?>

 

Når  G U D skaber noget – ligegyldigt hvad – sker det i samme  N u ,  TANKEN opstår.

I Første Mosebog i Biblen står der, at G U D skabte alt i løbet af 6 dage. Dette har naturligt nok forvirret mange; - for den Skabelse er ikke fuldendt. - Nye arter dukker op og andre forsvinder. Men sådan blev Jorden ikke skabt! 

 

G U D udvalgte den Klode, som skulle være Opholdssted for Hans endnu uskabte Børn.  Klodens beliggenhed og Klodens størrelse gjorde, at G U D valgte netop denne Klode. G U D forsynede Kloden med en Lysomhylning, og i denne Lysomhylning lagde G U D Urkim, som – når disse Kim blev befrugtet af Lyset – skulle danne Jordens første plante- og dyreformer.

Sådan som G U D havde ønsket det, kom det ikke til at gå.

 T    T    T

I  G U D´s RIGE befandt der sig millioner af skønne gode Engle.

De befandt sig i Lysets Verden; - men  G U D vidste, at HAN på et tidspunkt måtte stille dem overfor Mørket, for kun ved at kæmpe mod dette Mørke og Sejre over det, ville de blive helstøbte, myndige og ansvarlige Personligheder, som var i stand til at leve i Al Evighed i stedse stigende Lykke, Kærlighed, Skønhed og Harmoni.

 { { {

Denne Kamp med Mørket må alle G U D´s BØRNEngle og  Mennesker – igennem. Men der er meget stor forskel på, hvor lang og besværlig den enkeltes Kamp mod Mørket er.

Da G U D sendte den første Mørkesky af sted, kunne de Engle, der blev påvirket, alle sammen været gået sejrrige ud af det første møde med Mørket, hvis de havde sat deres viljestyrke ind på det.

G U D´s TOLV TJENERE havde i lange tider undervist samtlige Engle om farerne ved at give sig i lag med Mørket. -

  Z  Z  Z

Disse TJENERE gjorde alt for, at ingen Engel skulle være uforberedt, når den Stund kom, hvor G U D valgte at stille dem direkte overfor Mørket.

Til  G U D´s uendelige Sorg faldt lidt under halvdelen af G U D´s samlede Engleflok for Mørket. På grund af dette Fald følte de sig utilpasse i G U D´s strålende Lysrige   og valgte at bosætte sig i den lille skønne Verden,  G U D havde anbragt rundt om Jordkloden.

Her var det meningen, at nogle af G U D´s Engle midlertidigt skulle have deres Bolig, og derfra lede de Børn, som G U D  havde planlagt skulle bebo Jorden.  

Disse Engle, - som vi kan kalde De Ældste i modsætning til de Engle, der ikke faldt for Mørket, som vi kan kalde De Yngste, -  mente i deres  Hovmod, at G U D havde udvalgt dem til at lede G U D´s endnu uskabte Børn. - De blev utålmodige.  

Da lod G U D SIN STEMME lyde til dem:

 

Citat fra Vandrer mod Lyset, Ardors Beretning, side 7: 

     Og Gud sagde: ”Mine Børn, vender tilbage til eders Boliger her i mit Rige; thi jeg har ikke udvalgt eder; kun de taalmodige ere brugbare.” 

 

W   W   W

 

Men Mørket havde forvirret De Ældstes Tanker, så de endda mente, at valget måtte falde på dem.

De fik da ideen selv at skabe Væsener af deres eget og af Mørkets Udstrålinger.

S    S    S

Selv om G U D advarede dem mod dette, agtede de ikke på deres FADERS ORD; - de vedblev med at eksperimentere med Mørket.

Efter lange tiders forsøg lykkedes det dem at skabe Væsener, der kunne leve på Jorden. Det Mørke, der fremkom ved De Ældstes Fald, havde også nået Jorden. Dette Mørke havde befrugtet mange af de Urkim, G U D havde anbragt i Lysomhylningen -  til liv; - og den Verden, De Ældste satte deres Skabninger ned i, var en overmåde grusom og mørkefyldt Verden.

 Y   Y   Y

Da G U D efter en tid atter kaldte på dem, svarede nogle af De Ældste. De havde i lang tid sørget over deres Skabningers forfærdelige liv på Jorden, og bad nu i dyb Anger G U D om at tage sig af deres Skabninger og gøre dem til Sine.

 

Citat fra Vandrer mod Lyset, Ardors Beretning side 13:

     ”Og Gud svarede dem og sagde: ”For eders Bøns skyld vil jeg antage mig eders Børn. For eders Bøns skyld vil jeg gøre eders Skabninger til mine og give dem af mit eget, give dem af det evige Liv.”

W    W    W

 

G U D knyttede en Gnist af Sin egen TANKE og VILJE til De Ældstes Skabninger; - og disse, der på denne måde blev Børn af G U D, begyndte deres langsomme og møjsommelige vandring mod deres FADERS RIGE. Gennem inkarnationernes række skulle de lære at tage sig i agt for Mørket og følge Lyset; - og  G U D sørgede for, at de fik hjælp til denne vanskelige Kamp. De Engle, der stadig befandt sig i  G U D´s RIGE, afgav på G U D´s Bøn et Løfte om at lede menneskene fremad mod Lyset som Skytsånder.

 Y   Y   Y

 

Den, der af alle er faldet dybest for Mørket, og som menneskene kalder S A T A N, men som nu ønsker at hedde ARDOR,  havde i 14000 år inkarneret sine Brødre og Søstre på Jorden som mennesker. Her havde de strøet Mørkets onde Sæd overalt, og Tiderne var tunge på Jorden.

Vi er nu nået så langt, at alle De ÆldsteG U D's henvendelse i dybeste Anger har forladt Helved-Sfæren. - Dette skete i oktober 1911, og samtidig slettede G U D for stedse HELVEDE.

Dette Sted var i årmillionernes løb blevet forvandlet fra en skøn Verden til en mørkefyldt og et på alle måde uhyggeligt Sted at opholde sig i. - Det skete på grund af det efterhånden tungere og tungere Mørke, De Ældste bar i deres Tanke.

¤   ¤   ¤

De er alle blevet overført til en Lysklode i Universet. For at hjælpe dem med at afpolarisere det tunge Mørke, mange af dem bærer i deres Sind, har G U D inkarneret dem som mennesker på Jorden.

 

Alle de dybest faldne Ældste befinder sig i denne tid på Jorden.

l

Disse Ældste står i så stor en Gæld til Menneskeheden, at det vil være umuligt for dem at sone alt indenfor den tid, hvor der stadig er mennesker på Jorden.

 

G U D har derfor anvist dem en anden vej, som de kan gå.

z     z    z

I Danmark befinder sig To Piger – Mediet Hanne Leffler og hendes Medhjælper Kirsten Pedersen – og disse To har nu i 16 år modtaget een eller flere af de dybest faldne menneskeliggjorte Ældste. De bliver under søvnfrigørelse bragt til Pigernes Domicil. Her opfatter Hanne Leffler deres Tanker under tankeinspiration og dikterer sætning for sætning til Kirsten Pedersen, som skriver alt omhyggeligt ned.  

 

? )

  

Mange af disse dybt tyngede Væsener beder deres mange Ofre om tilgivelse efter at have beskrevet, hvad deres Ondskab bestod af .

Den dybe Anger, der overvælder dem undervejs, bevirker, at Mørket i deres Tanke bliver afpolariseret, - og så kan Lyset atter få adgang. 

Disse Engle vil, den dag deres sidste Ofre har tilgivet dem alt, være fuldkommen fri for enhver Gældsbyrde.

På denne måde hjælper disse To Piger – Hanne og Kirsten – deres dybest faldne ældste Brødre og Søstre tilbage til Lyset og Livet igen.

Uden denne Hjælp ville en meget stor del af G U D´s Engle have været afskåret fra at komme ind i G U D´s RIGE til det Evighedsliv, der nu venter dem alle.

 

                                       16. januar 2015 

                                            De, der er på vej tilbage

 

                                                                                                                                 J

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

Randbemærkning Aksel: Hele denne Flok af Al Qaida-medlemmer, der tilhører G U D’s dybest faldne Engle, genfortæller alt det, der skete i Den åndelige Verden, der førte til Menneskenes Skabelse. - De har netop brug for at erindre denne Periode, - og  dette skulle meget gerne hjælpe på dem!

Efter Terroren i Paris og i Belgien blev Verden truet med endnu mere og endnu værre af samme slags fra Al Qaida. Det er for at afværge dette, at de under søvnfrigørelse fik lov at afgive dette Angers Budskab

X    X    X 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber af samme art som de ovenstående, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk - så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                    

leffler@webspeed.dk                           

 

     Venlig  Hilsen     Hanne  Leffler         

 

T T T

 

 MORGENKOR

I østen stiger solen op:
Den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.

Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå;
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små. 

Den hilser os endnu så smukt
fra Edens morgenrød,
hvor træet stod med evig frugt,
hvor livets væld udflød.

Og med Guds Sol udgåer fra Øst
en himmelsk Glans paa Jord.
Et Glimt fra Paradisets Kyst,
hvor Livets Abild groer.
                   B.S. Ingeman 1837

 

 

                                    

 

 

.