Denne ABSTRAKTION skildrer G U D's gigantiske UNIVERS, således som det fremstår for Den Oversanselige Verden's VÆSENER. - På nederste linie finder du - 2. En Åbenbaring af det fantastiske UNIVERS, som intet menneske kan ane noget om !

TTT      h

Denne ABSTRAKTION  har  Hanne  Leffler

modtaget under  tankeinspiration

den  22. april 2015 af

Overbringeren

 

z 

Når man stirrer op imod den blå himmel og de hvide drivende skyer, så er det umuligt at forestille sig, at der langt langt ude bag det blå er et Universdet rigtige UNIVERS, der er langt langt større end det Univers, der omgiver Jorden. Og nøjagtig i Centrum af dette gigantiske UNIVERS finder vi G U D´s mægtige RIGE, der er så stort, at hvis det lå andre steder end i Centrum, så ville det skabe ubalance i UNIVERSET

Også andet kunne skabe ubalance i UNIVERSET.

Da G U D opstod, skabte HAN i samme Nu SIT UNIVERS. – Samtidig satte G U D det begreb, som menneskene kalder T I D E N i et evigtvarende kredsløb i sit mægtige Univers. Da Universet er fuldkommen cirkelrundt, vil TIDEN aldrig støde på forhindringer på sin vej. – Én gang sat i gang, vil TIDEN således aldrig ophøre med at være.

 

 ]

Samtidig med G U D opstod G U D´s TOLV TJENEREmægtige høje Personligheder, der dog ikke nogensinde vil nå den ALKÆRLIGE, ALMÆGTIGE og ALVISE G U D på noget område.

 

Hvis ikke de to ting – UNIVERSET og Tiden – var på plads nøjagtig i det øjeblik, G U D opstod, så ville der for TJENERNES vedkommende opstå et vakuum, som ville skade dem fremover så meget, at de ikke med samme agtpågivenhed kunne varetage deres Opgaverat opfylde G U D´s mindste Bud.

Y   Y   Y

G U D er totalt hævet over Tid og Rum og behøver ikke disse to mægtige Størreser for at eksistere. Men G U D´s TOLV TJENERE har brug for et gigantisk Rum at færdes i, så deres mægtige Tanke og Vilje kan blive anvendt på højeste og mest funktionelle måde.

TJENERNE kan heller ikke helt undvære Tiden, selv om de står så nær  G U D, som de gør.

TJENERNE har brug for Tiden, når de fx skal bevæge sig fra G U D´s RIGE og ned til Jorden. Hertil bruger de 3 sekunder af Tiden.

Hvis ikke G U D havde skabt Tiden, ville disse TJENERE være helt afskåret fra at komme omkring i UNIVERSET 

6  6  6

Til sammenligning bruger een af G U D´s Engle 14 sekunder for at komme fra   G U D´s RIGE til Jorden. For at komme fra Sjette og yderste Sfære , hvor de har deres Bolig, mens de arbejder for menneskenes fremgang,  bruger en Engel 1½ sekund.

Når G U D ønsker at besøge Jorden eller et andet sted i Universet, er G U D der i samme N u, TANKEN opstår.

En ting, som også bør nævnes er, at en Tanke ikke kræver tid for at kunne nå sit mål. - De tankebølger, der bliver sendt ud, når øjeblikkeligt deres mål ganske uden hensyn til afstanden; -  og  hvis den person, man tænker på, er indstillet på den samme bølgelængde som den, der sendte tanken ud -  da kan en  t a n k e o v e r f ø r i n g finde sted.

   Ø    Ø    Ø

 

G U D´s TOLV TJENERE:  Z

For Os er det store UNIVERS et sted, hvor Vi i højeste Glæde og Kærlighed kan udføre VOR KÆRE  HERRE og MESTERS BUD.

Jo længere den afstand er, Vi skal gennemløbe, jo mere føler Vi, at Vi får udnyttet Vor mægtige Kapacitet og Virkelyst.

 

På alle Vore ture i UNIVERSET

er Vi alle TOLV  uafbrudt  Tankeforbindelse

med   G U D.

Vi har, lige fra Vi opstod, haft så mange Tanker at udveksle med G U D, at Vi i Al Evighed  vil  fortsætte  denne  Tankeudveksling

 

Der er ingen af os, der kunne leve og virke eller undvære denne bestandige kontakt til Vor kære HERRE og MESTER; - og  G U D har også brug for denne bestandige kontakt med  Os – HANS TOLV TJENERE.

   Z  Z  Z

Vi er samtidig i stand til at følge hvert eneste af G U D´s BørnEngle og mennesker – hvor de befinder sig. Vi følger hver eneste Engel uafbrudt, - om denne Engel befinder sig i Lyset eller i det Helvede, en del af dem befandt sig i, da det eksisterede.

 

Vi følger alle menneskenes inkarnationer og har fulgt dem alle lige siden den allerførste inkarnation. 

Vi sørger dybt, hver gang nogle – Engle eller mennesker – går Mørkets Veje; - og Vi glæder Os inderligt, når Vi ser, at de går Lysets Veje.

Da ved Vi, at de er på vej til  G U D´s HERLIGHEDSRIGE.

z     z    z

 

Det danske Medium – Hanne Leffler, der modtager Vore Tanker, besøger Vi meget ofte, og hun har i tidens løb modtaget mange Budskaber fra Os.

   Ø    Ø    Ø

Da det på et tidspunkt gik op for hende, at Vi -  G U D´s TOLV TJENERE af og til alle befandt sig ved hendes side, blev hun ikke alene overrasket - men også meget overvældet.

 

Hertil må Vi sige til dig - Hanne, at den vej, du er gået, og den Status, du har fået, gør, at Vi meget ofte ønsker at befinder Os ved din side.

G U D’s TOLV TJENERE

                                                                   Z                                                    

 

   Overbringeren

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber af samme art som de ovenstående, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk -, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                    

 

                         Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

 

    T T T

 

leffler@webspeed.dk

 

 

Op al den ting, som Gud har gjort
Tekst: H. A. Brorson, 1734
 
Hvad skal jeg sige, når jeg ser,
hvor stjerneflokken blinker,
hvor mildt enhver imod mig ler
og op til himlen vinker!

Hvad skal jeg sige, når jeg op
til Gud i ånden farer
og set den store kæmpetrop
af blide engleskarer!

Hvad skal jeg sige? - Mine ord
vil ikke meget sige:
O Gud, hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!