Denne SANG modtog vi den 20. juli 2016, og den,- der overgav os den, lagde hele sin Sjæl i for at ordene i SANGEN måtte nå Læsernes hjerter.

 

TTT   h

Denne SANG  har   Hanne  Leffler

         modtaget 

   under  tankeinspiration

den 20. juli 2016 af ?

 

      Spørg  bare  CHARLIE

 

 

 

ÿ

 

 

 

      Melodi: Jeg lagde min gård i den rygende blæst

  

At nå helt til tops til et Mål, der er stort,

det er helt præcis dét, der gælder!

Begynd med det samme, thi så er det gjort;

så ved du, om vejen er lang eller kort;

og husk det er jo  e n t e n  –  e l l e r !

 

 

Den vej, du skal gå, skal du vel passe på.

Den bærer dig fremad mod Målet.

Hvis vejen er kroget, - besværlig at gå,

og hvis du til sidst nærmest helt går i stå, - -

du er ej på vej imod Målet!

 

 

Så er det på tide, at du skifter vej,

for ellers det varer for længe.

Den lyseste, smukkeste, letteste vej -

og blomsten i vejkanten mangler der ej

på vejen, der ej varer længe.

 

|||||

Men det kan dog ske, at der kommer et stop

fra højre  - men også fra sønder.

Du føler, at nu må du vist holde op.

Men lyd ikke stemmen, der påbyder stop,

thi stemmen slår vejen helt sønder!

 

 

Husk, at du bestemmer den vej, du skal gå;

og foran dig ligger jo Målet.

Hvis Mørket dig frister, så du går i stå,

giv Mørket et Puf ! - Og bliv ved med at gå,

for nu kan du snart skimte Målet!

Y Y Y

 

Og Målet er nået, når Kampen er slut;

når Kampen mod Mørket er vundet.

Når Mørket du rigelig modstand har budt,

så viger det baglæns, og så er det slut!

Så Livet i favn du har vundet.

 

 

Og så bli´r der Glæde i  G U D´s HIMMERIG.

Og Porten står ganske vidåben.

Og du føler Glæde og bli´r lykkelig.

I favn G U D selv tar´ dig  i  SIT  HIMMERIG.  -

Husk – Porten for alle er åben!

 

 

                20. juli 2016                                 Spørg  bare  CHARLIE   

 

                                              ÿ         

 

 

 

    BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

   

µ

 

 

                                                                    Hvor tindrer nu min stjerne

                                                                    Hvor tindrer nu min stjerne?
                                                                    Hvor dølger sig min skat?
                                                                    Dig søger i det fjerne
                                                                    min sjæl ved dag og nat.
                                                                    Dig lokker nu min stemme;
                                                                    jeg ved, du kommer jo,
                                                                    thi aldrig kan du glemme,
                                                                    du skænked mig din tro.

 

                                                                    Hver nat er jo vor sommer,
                                                                    dens blomster ere vi;
                                                                    når dagen den kommer,
                                                                    er vor sommer forbi.
                                                                    O, yndigste kærminde!
                                                                    O, elskovsrose rød!
                                                                    I mulm jeg kan dig finde,
                                                                    for din duft er stærk og sød!

                                                                                                                                                     Christian Winther

  

d d d