I dette ANGERS-BØNSKRIFT afgiver VIKINGERNE en B Ø N til alle deres mange Ofre:

 

 

TTT      h

 

Denne   BØN OM TILGIVELSE   har Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den 25. marts 2015  fra

   De danske Vikinger

 

                          Ø        

 

Vi, der taler her, har vist menneskene

en Grusomhed, som vi nu skal gøre rede for.

 

Vi befinder os ca. år 800 efter Kristus; - stedet er Danmark. På denne tid var danskerne i stand til at fremstille vikingeskibe, der kunne føre dem sikkert over havet til andre lande.

Vort mål var at finde nye bopladser og drive handel med de fremmede. Men nogle af os var desværre nogle rå børster, der ikke holdt sig tilbage fra at ødelægge de Lande, vi kom til – hovedsagelig England.

Vi plyndrede, ranede, røvede, voldtog og dræbte mange på vores vej. Vi vakte forfærdelig Skræk hos den stedlige befolkning, når de øjnede vore skibe i horisonten; - men de formåede ikke at gøre så meget mod den rå vold, vi lagde for dagen.

 >    >    >

Vi ønsker at tale til alle de, der blev vore Ofre dengang.

Vi er klar over, hvor hårdt vi er faret frem imod Jer, da vi drog på Plyndringstogter over havet.

Vi tog ikke hensyn hverken til børn eller voksne; - og vi efterlod mange knuste skæbner på vor vej i vor begærlighed og hæmningsløse brutalitet. Vi var rå i ordets egentlige forstand; - og den modstand, I bød os, var desværre ikke nok.

S    S    S 

I dette øjeblik bøjer vi os dybt for hver enkelt af Jer i erkendelsen af, hvor grusomt vi har behandlet Jer. Vi fortjener alle at blive udslettet på stedet; - men G U D vor SKABER ønsker ikke at udslette nogen. HAN har vist os denne vej, som vi med bæven betræder. – Vi angrer alle vor onde fremfærd dybt. - I fællesskab vil vi nu bede Jer alle om at tilgive os den hårdhed og brutalitet, som vi behandlede Jer med dengang.

 

Vi beder G U D om at velsigne Jeres vej fremover, så den bliver lys og let at følge.

 

                                                                                      De danske Vikinger

 

                                                                               >

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

G U D:

JEG ønsker at tale til alle de mennesker, der på Jorden har været udsat for en sådan brutalitet og hensynsløshed, som disse danske Vikinger lagde for dagen.

Til Jer alle ønsker JEG at sige, at de, der behandlede Jer på denne måde, ikke var mennesker men Mine faldne Engle, der kom fra Helved-Sfæren og lod sig inkarnere som mennesker på Jorden.

De havde alle – alle som een – så meget Mørke i deres Tanke, at de var ude af stand til at dæmme op for disse Mørketanker. - Mørket tvang dem, og de lod sig lede af Mørket, og det fortryder de bittert i dag, hvor det er gået op for dem, hvor grusomt og umenneskeligt, de har behandlet Jer.

¤   ¤   ¤

Hvis I er i stand til at tilgive dem, vil I befri dem for det Mørke og den Byrde, de bærer rundt med; - og det vil hjælpe dem så meget, at JEG kan åbne MIT RIGE for dem og byde dem Velkommen tilbage til det skønne Paradis, hvor de blev skabt som skønne, strålende, kærlige og gode Lysengle.

z     z     z

Den Fryd, det vil være for dem at vende tilbage hertil, er så stor og overvældende dejlig, at intet menneske på Jorden kan fatte omfanget af denne Glæde.

Men I, der i medfølelse med Jeres ældste Brødre og Søstre tilgiver dem, I skal vide, at I i kraft af denne Tilgivelse bliver fulgt af MIN VELSIGNELSE, som gør Jeres sidste inkarnationer på Jorden så lyse og dejlige, at I – før I ved af det – er færdig med de jordiske inkarnationer. - Derefter vil I blive overført til menneskenes skønne Lysklode et sted i Universet for der at fuldstændiggøre Jeres Udvikling.

På et tidspunkt vil I da være klar til at blive modtaget af  M I G  i  MIT  RIGE  til  et  Liv  så fyldt med

                                  G l æ d eL y k k e,  F r e d  og K æ r l i g h e d,

                      at det i sandhed er et sandt Paradis, JEG har beredt Jer alle.

                                                                                                     

         25. marts 2015              G U D

z

 

 

Om dette Angers-Bønskrift / Tilgivelse udtaler G U D:

Vi forventer, at dét, de danske Vikinger har været igennem i nat, har bragt dem et stort skridt nærmere den rigtige side af Lyset. Som Hanne ganske rigtigt siger, så har de virkelig angret alle sammen; - og det er præcist dette, disse Herrer har allermest brug for. Når dette Angers-Bønskrift  kommer ud i Offentligheden, så vil JEG sørge for, at deres Ofre, hvoraf mange befinder sig i Danmark, vil få lejlighed til at læse Bønskriftet og forhåbentlig tilgive deres Banemænd.

        G U D 

  z

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  vi fra Den oversanselige Verden  får at vide, at disse Personer ønsker at afgive et Angers-Bønskrift til deres Ofre.

Efter at vi begge har budt dem alle Velkommen  - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

                                                                            Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                          

                  ]

 

leffler@webspeed.dk