2. Her åbenbares det ufattelige UNIVERS, som intet menneske kan ane blot en brøkdel af !

 

TTT      h

 

Denne ÅBENBARING  har   Hanne  Leffler 

modtaget   under  tankeinspiration 

den  4. januar 2014 af 

10, der ikke vakler mere

 

Universets Gåde

 

 

´

 

Denne Åbenbaring, som vi nu vil overgive Verden via Mediet Hanne Leffler, står så højt over det jordiske, at det om noget viser G U D’s Storhed.

Vi, der taler her, har fået opgaven at åbenbare dette udefinerbare fuldstændig ukendte for Jordens Befolkning - G U D's  mægtige  Univers.

Y   Y   Y

 

Universet er så stort, at kun G U D og HANS TOLV TJENERE kan udmåle og rumme dets virkelige størrelse. Når Universet er så stort skyldes det mange forskellige faktorer. - Vi vil her nævne én af dem:

Hvis Universet var mindre, ville G U D´s mægtige TANKE mangle den nødvendige plads til at udfolde sig på.

 

Må vi her have lov at åbenbare dette Univers for Jer: 

¤

 

¤ Universet indeholder alt, hvad der eksisterer

 

¤ Det, der ikke findes i Universet, eksisterer ikke

 

¤ De fire mægtige URKRÆFTER, der altid har befundet sig i URKOSMOS, finder  vi i Universet. Det drejer sig om TANKEN og VILJEN, MØRKET og LYSET. Uden disse fire fuldstændig unikke URKRÆFTER ville intet eksistere !

  

¤ Selve Evigheden, hvori alt er optegnet – Fortiden, Nutiden og Fremtiden, er en del af dette Univers; - som uden denne Evighed ville fremstå som intet – absolut intet!

 

¤ Da G U D opstod, skabte HAN Sit vældige Univers. -  Evigheden, der altid har været en del af G U D´s TANKE, blev øjeblikkelig en aldeles uløselig del af dette Univers.

 

¤ Universet er det samlende Centrum for alt. Man kan med lige så fuld ret sige, at Universet er i stand til at sprede alt på et meget stort område uden at miste noget af det.

 

¤ I Universet er der  så meget plads, at Evigheden kan få rum til at udfolde sig i Al Evighed

 

¤ Den Æter, der findes overalt i Universet, og som G U D har iklædt dette Univers, da HAN skabte det, vil i Al Evighed være det forbindelsesled, som alle  G U D´s BØRN og TJENERE kan anvende, når de ønsker at komme fra sted til sted i Universet.

 

¤ G U D´s TANKE bærer Universet; - og deraf forstår vi, hvor mægtig en TANKE, G U D er i besiddelse af.

 

¤ I Universet findes potentiale til utalte Livsformer. I kraft af G U D´s VILJE vil der kun opstå dét, der kan medvirke til, at Evighedslivet i al sin ufattelige Pragt og Herlighed vil finde sted

 

Den  G U D, der er så ophøjet, at HAN er i stand til at give Sin ældste dybest faldne Søn en total Tilgivelse for alt, da ARDOR i dybeste Anger og Fortvivlelse bad om det,  vil også være i stand til at give Os alle et Liv i  A l  E v i g h e d. 

 

                                                    10, der ikke vakler mere

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

 

10 Kidnappere, som står bag bortførelse af 5 Læger

fra ”Læger uden grænser” i Syrien

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  vi  fra Den oversanselige Verden får at vide, at disse Personer ønsker at overgive os en Åbenbaring.

Efter at vi begge har budt dem alle Velkommen  - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                          

     ]

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                    

                  Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

  T T T

 

leffler@webspeed.dk

 

                  Mel.: Op al den ting, som Gud har gjort             

       Op, stemmer alle folk på jord
med frydetone sammen:
  Halleluja, vor Gud er stor!
Og himlen svare: Amen!

                                                                                                              J. A. Brorson