En LEDER af Hizb ut Tahrir udtaler sig, og G U D svarer ham

 

TTT      h

Dette ANGERS-BUDSKAB  

har   Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration

den   11. marts 2015 af

Den  vrangvendte taler

og G U D svarer

 

p

Jeg står her frem som Leder af en Organisation - Hizb ut Tahrir.

Jeg er tilknyttet denne Organisation, fordi jeg er enig med de tanker,

der bærer denne ideologi frem.

 

Vi, der er Muslimer, har alle et ønske om at føre alle mennesker ind under denne Tro; - vi mener, det er den rigtige Tro, og vi vil kæmpe for denne Tro til vor dødsdag.

Vi er overbevist om, at Allah, da Han skabte manden og kvinden, udvalgte manden til at bestemme over kvinden og de børn, hun får.

I det hele taget skal kvinden underlægge sig manden. - Hun skal være tildækket på gaden, så hun ikke frister nogen.

t   t   t

Det er drengene, der først og fremmest skal frem. - Pigerne skal holde sig i anden række, for deres opgave er at tjene manden og underlægge sig det mandlige køn. Det er heller ikke nødvendigt, at pigerne får nogen særlig skolegang, for dét, de skal bruge deres kræfter og evner til, er at passe manden og hans børn.

Jeg er helt overbevist om, at Verden ville blive lykkeligere, hvis alle tog imod den islamiske Tro. - Da vil der blive orden i det hele; - og når manden får sin vilje, så kommer Samfundet til at køre, som det skal.

¤   ¤   ¤

 

G U D:

M i n   k æ r e   V e n.

Er du fuldstændig sikker på, at den Organisation, som du netop har fremhævet som noget, alle i Verden skulle tilslutte sig, er den bedste for de mennesker, der tilslutter sig den?

Der er adskillige punkter, hvor du fremhæver manden på kvindens bekostning.

Her kan JEG fortælle dig, at manden og kvinden af MIG er skabt fuldstændig ligeværdige. Kvinden og manden er skabt således, så de kompletterer og fuldstændiggør hinanden. - Kvindens væsen og mandens væsen passer så nøje sammen, at de i fællesskab er i stand til at nå de mål, JEG har sat for menneskene på Jorden.

z     z    z

Ingensinde har det været meningen, at manden ene skulle bestemme over kvinden. Hvis han undertrykker den kvinde, der er hans, så sætter han hendes udvikling i stå. -

Det er meningen, at hvert eneste menneske skal udvikle sig på Jorden - lære at elske deres Partner og føle afsky og sejre over det onde - og til sidst stå som ansvarsbevidste og myndige Personligheder.

Dette forhindrer du ved din tåbelige, kortsigtede og egoistiske tankegang.

Når manden har lært at lytte til kvinden og taget hendes råd med på vejen, så vil han være nået et stort skridt fremad.

Når menneskene engang er blevet så udviklede, så

de har fået Englestatus, så vil de alle være

velkomne hos MIG i MIT HERLIGHEDSRIGE¸

hvor JEG vil byde hver enkelt velkommen til det liv,

der er i  A l  E v i g h e d.

 

 G U D

z

 

                                             11. marts 2015                                              

Den  Vrangvendte

 

                                                                       

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

  

Een af Lederne af Hizb ut Tahrir

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at den Persons Ånd, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af  Skytsånden og ført til mit Domicil.

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage ham. - Usynligt står han ved vor side. – Vi byder ham begge velkommen. Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

             Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                

]