Dette unikke og glædelige Budskab, som Danskerne modtog den 4. maj 1945, blev læst højt af Speakeren JOHANNES G. SØRENSEN, som her har Ordet:

 

TTT      h

Dette   Budskab   har   Hanne  Leffler

modtaget    under  tankeinspiration

den 11. maj 2015  af

Radiospeakeren

Johannes  G.  Sørensen

 

v 

 

  v <v

 

Mit navn er Johannes G. Sørensen. - Det er ikke sikkert, I kender mit navn, men Jeg tror, I kender min stemme. Det var mig, der læste Frihedsbudskabet højt for Danskerne for 70 år siden den 4. maj 1945 kl. 20.36.

Budskabet lød således:

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.

 

Efter Budskabet lød Kongesangen Kong Christian stod ved højen mast og NationalsangenDer er et yndigt Land.

vv

Overalt i Landet havde Befolkningen vænnet sig til at lytte til BBC-udsendelserne fra London, og derfor blev Budskabet hurtigt spredt. I udsendelsen blev det nogle minutter senere præciseret, at overgivelsen først var gældende fra 5. maj om morgenen kl 8 ”engelsk sommertid”, men det blev tydeligvis ikke taget alvorligt. Folk strømmede med det samme ud på gaderne, jublede, viftede med Dannebrog og brændte bål. De forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned fra vinduerne og brændt af, og der kom tændte lys i vinduerne. Traditionen er fastholdt til minde om Glæden ved Befrielsen og Besættelsens Ofre.

Den fuldstændig overvældende Jubel, der brød løs overalt i Danmark, da dette Glædesbudskab blev oplæst, er noget, som vi stadig mindes selv nu 70 år efter.

Man så fuldkomne fremmede omfavne hinanden ude på gaderne og de sporvogne, der kørte deres planmæssige ruter, var så fyldt med glade mennesker, at nogle måtte hænge uden for; - ja, der var endda nogen, der kravlede op og satte sig oven på sporvognene.

Uden for en lukket forretning kunne man læse skiltet:

Lukket på grund af Glæde!

     v v v v v

Overalt så man glade mennesker og Dannebrog; - og ingen kunne være i tvivl om, at denne Glæde var en fælles Glæde for hele Landet.

      % % %

 

Jeg – Johannes G. Sørensen – der er een af G U D´s Engle, ønsker at sammenligne denne Glæde ved at blive fri fra det onde, der besatte Danmark – helt fri – med den fuldstændig overvældende Fryd og Glæde, der fylder enhver menneskeånd, når han eller hun har sejret fuldstændig over Mørket og det Onde på Jorden og nu kan se frem til at blive frigjort fra al videre jordisk inkarnation af KRISTUS.

Denne Glæde, der er så stor, at menneskene på Jorden ikke umiddelbart forstår denne Glædes omfang, vil ethvert menneske føle, når det når så vidt.

Frigørelsen sker altid sammen med den pågældendes Dual; - og det er ikke kun De To, der bliver frigjort. Som regel er det en større Skare, der to af gangen bliver frigjort af  KRISTUS

O O O O

 

Det er en usædvanlig smuk og betagende Højtidelighed i Den oversanselige Verden, og menneskenes Skytsånder og andre Engle vil være til stede for at glæde sig over dette fuldstændig underfulde – at denne Skare menneskeånder har sejret over Mørket og nu skal fortsætte ad lysere og lykkeligere veje.

Hver Engel er dybt bevæget ved synet af dét, der sker.

I det øjeblik KRISTUS har velsignet de pågældende og frigjort dem fra al yderligere jordisk inkarnation, vil disse mennesker få Englestatus.

Det betyder, at de aflægger det rent menneskelige præg og derefter står i den skønne Engledragt, som G U D har givet ethvert af Sine Børn i Skabelsesøjeblikket.

Denne Stund er en Stund, som intet menneske nogensinde vil glemme; - og denne Glæde vil følge dem, når de af Engle sammen med den øvrige Skare bliver overført til en skøn Lysklode i Universet (ligger uden for det jordiske Univers.)

Her findes hverken død eller smerte, og her kan menneskene fortsætte deres Udvikling undervist af  G U D´s Engle og G U D’s TJENERE,  til de engang når så vidt, at de er parate til at indgå i G U D´s RIGE, hvor G U D selv vil byde Sit Barn velkommen til det Liv, hvor F r e d,  G l æ d e,  F r y d  og H a r m o n i  stedse vil stige i Al Evighed; - og hvor Kærligheden mellem alle vil være dét, som Livet i G U D´s Rige bestandig vil centrere sig om.

J J J J J

Kirsten spørger:

Menneskeånderne får Englestatus, hører vi. -  Vil det indebære, at de – ligesom G U D´s Engle vil kunne bevæge sig ud på ture i Universet?

Svar:

Nej – dertil er disse Engles Vilje for svag, selv om de har sejret over Mørket. De skal igennem en længere Udvikling, hvor de lærer så meget af dét, der var ukendt på Jorden, at de på alle måder får udviklet både deres Tanke og Vilje så optimalt, at de i kraft af deres Vilje kan færdes i UNIVERSET. - Men Beboerne af menneskeåndernes Lysklode vil opleve, at een af G U D´s TJENERE fører dem ud i UNIVERSET for at vise dem, hvor storslået og smukt dette UNIVERS i virkeligheden er.

RRR

Ethvert menneske vil føle en fuldstændig ufattelig Glæde, som intet vil kunne sammenlignes med, når de står foran G U D´s RIGE og ved, at de nu er parat til at møde UNIVERSETS G U D og deres egen SKABER, der vil tage dem i Favn og takke dem, fordi de valgte Lyset.

Den Glæde, G U D´s faldne Engle vil føle, når de efter lang tids fravær atter har kæmpet sig tilbage til Lyset igen og nu er parat til at indgå i G U D´s RIGE for stedse, vil – når de står foran   G U D´s RIGE - nærmest eksplodere, fordi deres fulde Erindring om dette salige Skønheds-Rige med fuld Styrke stiger op i deres hukommelse.

 

^ ^ ^

Den Glæde, Danskerne følte, da de hørte Frihedsbudskabet og forstod, at den Besættelse, een af  G U D´s faldne Engle – A d o l f   H i t l e r – i sit totale  M ø r k e v a n v i d  havde sendt over Danmark, nu blev hævet, – denne jublende Glæde er en forsmag på den Glæde, enhver menneskeånd vil føle, når det går op for ham eller hende, at de har nået den totale Frihed!

Nu ønsker Jeg at høre Aksel Schiøtz synge Sven Møller Kristensens Frihedssang

   Danmarks Frihedssang: 

1.En vinter, lang og mørk og hård
på fem forbandede år
har knuget landet i sin favn
med kulde og sult og savn,
og der gik slid på skoven, skår på skår,
og der gik råddenskab i svage træer.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri. 

2.Med tvang og terror gik de år,
men nu går vinter mod vår.
Det samler sammen til en tø,
hvor vinter og vold skal dø.
På trods af mord og brand og fængsel er
en folkevilje vokset og brudt frem.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri.

3.En storm, en skyllende april,
en sidste niende april,
en storm, der renser landet ud
med opgørets skarpe lud.
Fej alt det vissengrønne væk og lad
os se det friske grønne land igen.
Gå til modstand, alle danske, alle mand som én,
og gør Danmark fri.
                                                 Sven Møller Kristensen

  

Og så vil Jeg – Johannes Sørensen bede Jer alle  om

at gå til modstand mod det Mørke,  I møder på

Jeres vej, så det ender med

  en total   F r i h e d s - S e j r   for Jer alle.

 

              11. maj 2015                                                                                        Johannes G. Sørensen

  

A

Winston Churchill  viser  Frihedstegnet

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

Medens Hanne i Tv så en udsendelse om Modstandskampen, spurgte hun G U D:

Hvordan ser du på dét, der skete under Besættelsestiden i Danmark, hvor fabrikker blev sprængt i luften og togspor blev ødelagt?

 

G U Ds  Svar:

JEG er altid stolt, når Mine Børn går til modstand mod Mørket og det onde, der omgiver dem; - i dette tilfælde Den tyske Besættelse, der var dikteret af Mørket.                                                                                                                    

                                G U D

                                                          z

 

                                                                                                                                  

fra Nettet:

Johannes Gunnar Sørensen (10. november1908 i Horsens14. december1989Bornholm) var en dansk journalist, der først og fremmest er kendt som den danske stemme i BBC's udsendelser til Danmark under den tyske besættelse. Det var Johannes G. Sørensen, der om aftenen den 4. maj1945 oplæste frihedsbudskabet.

Johannes G. Sørensen var i begyndelsen af besættelsen ansat ved Pressens Radioavis, men kom i september 1944John Christmas Møllers foranledning til London. Han var kendt som manden med guldstemmen.

Oplæsningen af frihedsbudskabet den 4. maj kl. 20:30 blev hans største øjeblik. Udsendelsen forløber planmæssigt, men efter 6 minutter kommer journalistkollegaen Flemming Barfoed løbende ind til Johannes G. Sørensen, mens mikrofonen kortvarigt er lukket, med meddelelsen at tyskerne har kapituleret. Da han igen åbner for mikrofonen, udtaler han følgende:

I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.

 

v v v 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Johannes  G.  Sørensen, der efter sin inkarnation er en frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende et Budskab til Danmark.

Efter at vi begge har budt ham hjertelig velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                                          Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

          ]

leffler@webspeed.dk

T T T