Negerrets-Forkæmperen MARTIN LUTHER KING gav os dette storslåede og uforglemmelige Budskab i 1998 som en Hilsen til VERDEN.

 

TTT      h

 

Dette har jeg     Hanne  Leffler   modtaget 

den  13. april 1998 

under  tankeinspiration   af 

Negerrets-Forkæmperen

                                         MARTIN  LUTHER  KING

          ( 1929 – 1968 ) 

                                  HILSEN TIL VERDEN 

 

 

Denne Tale, som Jeg  Martin Luther King ønsker at holde for Jer, kommer fra mit hjertes inderste dyb. Jeg ønsker at tale til alle farvede Mennesker   Verden over, og mit Budskab gælder ikke kun dem, men  alle  i  hele Verden.

Jeg holdt i 1963 en Flamme-Tale i Amerika, hvor Jeg gav udtryk for min allerstørste ønskedrøm om, at Sorte og Hvide måtte række hinanden hånden  som Brødre og Søstre, og Jeg sluttede med at række hånden opad mod Himlen og sige disse ord:

 T A K  ALMÆGTIGE  G U D,  vi  blev  fri  til  sidst !

Denne Tale ved Jeg gjorde et dybt indtryk på alle de tilstedeværende, og den er gang på gang blevet citeret og vist i amerikansk Fjernsyn.

              Vi sluttede med at synge den gamle negro-spiritual:

        I   w a n n a   b e   f r e e

 

T    T    T

 

 

                                                            Mine kære elskede sorte Venner !

 Mens Jeg, der selv var sort, var hos Jer, var Jeg utrættelig i min Kamp for at give   Jer samme status som Jeres hvide brødre havde. Jeg gik foran Jer alle vegne  og lærte Jer overalt at svare igen på de voldelige provokationer, I blev udsat for gang på gang med min

                                                                     I K K E - V O L D S P O L I T I K  

Jeg Jeg nåede at opleve, endnu mens jeg var hos Jer, at dette som JESUS KRISTUS  som den allerførstelærte os, nemlig at vende den anden kind til - var noget, mange af Jer fik lært og praktiseret, og jeg kan fortælle Jer, at netop dette er noget, der gør et betydeligt dybere indtryk på modparten, end hvis I bare havde kæmpet indædt for Jeres liv og Jeres ret og selv brugt voldelige metoder.

Netop dette – min ikke-voldspolitik - afvæbner fuldstændigt Jeres Modstander, så han bliver ude af stand til at fortsætte kampen.
JESUS  var en klog mand, der vidste, hvad Han talte om.

Hvis man ønsker  K r i g,  skal man bare gi’  igen med samme mønt, - dét,  som Bibelen kalder:

    Øje  for  øje  og  tand  for  tand,

og som Jeg sagde i én af mine Taler, så ville hele Amerika ende med at blive både tandløs og blind, hvis man fulgte dette skriftsted.
Faktisk kan man udrydde hele Jordens befolkning ,hvis man førte den politik ud i sin yderste konsekvens  !

           Hvis man derimod  overholder Buddet
                 Du   må   ikke   slå   ihjel

 og helt afholder sig fra enhver form for Hævn, vil alle Krige straks blive stoppet i opløbet, og man vil atter opnå den ønskede Fred.

Det tydeligste eksempel, vi har på, at ustandselige hævn-aktioner mod nabostaten kan optrappe og vedligeholde en krig, er dét, der i denne tid foregår mellem Israel og Palæstina.

Hvis blot een af Parterne ville afholde sig fra enhver form for gengældelse, ville denne ulykkelige Krig meget hurtigt stoppe.

¤   ¤   ¤

Dét, der skete under Anden Verdenskrig, kan I ikke bruge som rettesnor, idet ADOLF HITLER var en gal mand, der var helt og aldeles uden samvittighed. - Uden mindste barmhjertighed gennemtrumfede han bare sine egne sindssyge idéer; – at en hel Verden skulle lide under det og dø under det, rørte ham ikke.

Men i hverdagen – kære Venner, er det den eneste fornuftige politik min  ikke-volds-politik, og Jeg kan fortælle Jer, at den allerede nu har givet store resultater, idet folk for længst er begyndt at få mere respekt for Negrene. - De søger ikke som før at undgå at sidde ved siden af en Neger i de offentlige transportmidler,

og der er nu steder, hvor hvide og sorte børn kan færdes sammen overalt i Amerika

så mit arbejde har båret frugt, mangefold frugt, og det er med stor og inderlig glæde, at Jeg ser udviklingen gå i denne retning.

 {     {    {

Det rystede en hel Verden, da Jeg faldt for en snigmorders kugle i 1968, og utallige - også Hvide, sørgede dybt og inderligt over min død.

Dét, der skete, da Jeg forlod Jorden og tilsyneladende satte punktum for alt – var, at både SORTE  og HVIDE nu for alvor fik øjnene op for dét, Jeg bestandigt havde udtrykt ønske om i mine Taler, -

 at  Sorte  og  Hvide  skulle  leve  i  indbyrdes  Fred,og  respektere  hinanden  ganske   uden   hensyn   til  hudfarven  !

 

[   [   [

Intet Menneske har valgt sin hudfarve, så lad os ikke ende som ADOLF HITLER, der kun anerkendte én race, nemlig den ariske og foragtede og så ned på alle andre racer og forfulgte og forsøgte at udrydde et helt Folk, blot fordi de helt uden skyld var født som Jøder.

Inden Jeg går over til det emne, Jeg i dag ønsker at tale med Jer om, nemlig de grusomheder, som en hvilken som helst Krig  pålægger sine Ofre i form af dyb dyb sorg og smerte, når de oplever, at deres nærmeste og de, som de elsker allerhøjst – nemlig deres børn -  ligger døde  for deres fødder, vil Jeg først fortælle Jer lidt om det Medium, som bærer navnet  Hanne  Leffler .

Hun har tålmodigt og omhyggeligt nedskrevet alt dét, Jeg under tankeinspiration  indgav hende at skrive, og ikke på eet eneste punkt har hun misforstået eller fejlfortolket dét, hun hørte.

Denne kvinde, mine kære Venner, har hjemme i Danmark, og Jeg - MartinLutherKing   kan allerede nu spå, at hun en dag  vil blive verdenskendt.

Hendes lydhørhed er så stor, at  G U D  har udvalgt hende som

Sit   eget   Medium.

)

Jeg ønsker at sige til Jer, at når I fremover møder noget, som denne Kvinde har modtaget, så tag imod det med ærbødighed og respekt.

Dét  - I møder, er Den Oversanselige Verden, den Lyset’sVerden, som I ikke kan se, men kun ane, som gennem  Hanne  Leffler  i  Budskaber, Hilsener og Digte ønsker at fortælle Jer, at Livet ikke er slut med det jordiske legemes død, og at endemålet for ethvert menneske  er G U D’s  RIGE, hvor G U D  DEN ALMÆGTIGE  selv vil byde sit Barn Velkommen til det Liv, der er i Al Evighed og

i K æ r l i g h e d ,  F r y d ,  F r e d   og H a r m o n i   overgår alt.

z     z    z

I alle de bøger, Jeg nåede at skrive, mens Jeg som Martin Luther King var Baptistpræst og Borgerrettighedsforkæmper, hvoraf Jeg kan nævne:

Et skridt mod  friheden  -  Vejen hedder ikke-vold

og  Vi kan ikke vente

var det min ikke-voldspolitik, der var det gennemgående emne.

Jeg spillede fra midten af 1950-erne en førende rolle i den ikke-voldelige Kamp mod diskrimineringen af U S A’s sorte befolkning.

Jeg var Leder af mange massedemonstrationer, som alle gik ud på at protestere mod den åbenlyse race-diskriminering af Negrene, der fandt sted overalt, hvor Sorte og Hvide mødtes.

Jeg lærte mine sorte Venner, at de skulle demonstrere uden brug af vold, hvilket betød, at de heller ikke måtte forsvare sig, selv om de blev udsat for chikane.

Jeg forklarede dem, at netop dette ville give det største indtryk på deres angribere. - Trods adskillige attentater fastholdt Jeg ikke-voldsmetoden, og i 1964 modtog Jeg   N o b e l s   F r e d s p r i s.

X    X    X

Den dag, Jeg blev skudt, havde Jeg netop fået en aftale i stand  om at holde en prædiken  næstfølgende søndag over emnet:

                 Er Amerika på vej ind i  Helvede ?

Den skal I nu få med 30 års forsinkelse, og selvom forholdene i  U S A naturligvis ikke er de samme som dengang, ønsker Jeg alligevel at give Jer den, fordi Jeg tror, at den stadigvæk har Bud til Amerika, -  den amerikanske Præsident ogd en  amerikanske   Borger:

 

Det er mig en helt speciel glæde at være på besøg hos Jer i dag, mine kære Venner.

Jeg kommer lige fra en anden by, hvor Jeg for en uge siden holdt en Tale om det, der ligger mig allermest på sinde, nemlig de Sortes forhold til de Hvide og min ikke-voldspolitik, som Jeg prædiker alle steder, hvor jeg finder tilhørere til det.

Se, lige siden Vietnamkrigen startede og til i dag, har der været røster både for og imod denne Krig. – Mange har i deres hjerter følt en inderlig afsky og ubehag ved tanken om, at Amerika og amerikanske soldater smed bomber og dræbte tusindvis af Vietnamesere. –

Jeg ved, at mange har bedt inderlige bønner til G U D  om at stoppe denne Krig, dette Vanvid hurtigst muligt.

Men andre  -  og det er desværre de fleste -  føler, at når Amerika med Præsidenten forrest går ind i sådan en Krig og oven i købet sender gode amerikanske soldater derned, så må det være i orden, og så er de helt på Amerikas side i denne Krig og har næppe en medfølende tanke tilovers for dem, det går ud over i denne Krig og deres lidelser.

Den  angst  og  smerte  de føler ved at deres huse bliver bombarderet og ødelagt, og  sorgen, den dybe sorg, de må føle, når deres børn bliver dræbt denne sorg, mine venner, er vel ens for ethvert forældrepar Verden over ganske uden hensyn til, om man er Amerikaner,  Vietnameser,  Kineser  eller Russer.

d d d

           Jeg    Martin Luther King   siger til Jer her i dag :

Stop dette Vanvid !

 Stop al Krig  jo før jo hellere, at ikke flere menneskeliv skal gå tabt end de, - der allerede er gået tabt.

 

JEG VIL SLUTTE MIN TALE TIL JER HER I DAG MED AT BEDE G U D  VÆRE MED JER ALLE.

 

Og så vil Jeg give udtryk for den Drøm, Jeg har fortalt Jer om, da Jeg var i Alabama:

 

At en dag vil små sorte drenge og piger

tage små hvide drenge og piger i hånden som brødre og  søstre.

Når vi lader det genlyde fra hver landsby, hver stat og hver by

vil vi fremskynde den dag, hvor alle  Gud’s  Børn

sorte og hvide, jøder og kristne, protestanter og katolikker

kan tage hinandens hænder

og synge den gamle Negro-spiritual:

Fri til sidst –   Fri til sidst

  

TAK  ALMÆGTIGE  G U D, - VI  BLEV  FRI  TIL SIDST

 

 

                               13. april 1998     

 

                                                                              Martin Luther King  

 

             

                                    

   

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

  

Dette Budskab er fremkommet ved, at Martin Luther King, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN TIL VERDEN .  

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

 

                                                             Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

 

       ]

 

leffler@webspeed.dk