Den østrigske Komponist JOHANN STRAUSS den Ældre, der bl. a. skabte RADETZKY-MARCHEN og WIENERVALSEN, sender her sin dejlige HILSEN TIL VERDEN

    •  

TTT      h

 

Denne HILSEN   har     Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration  den 23. februar 2012  af

 Johann  Strauss  den  ældre 

        (1804-1849 )

 

østrigsk Komponist, Dirigent, Bratschist og Violinist

 

                                                EN HILSEN TIL VERDEN

 

hhhh

 

Dette øjeblik, hvor Jeg byder hele Verden velkommen som Dansekomponisten og Orkesterlederen Johann Strauss den ældre, er så festligt, at jeg på stedet må bede mit Orkester spille den Radetzky-march, Jeg skabte dengang. - Jeg vil som altid  fatte om min violin samtidig med, at jeg dirigerer!  Det må I prøve at høre og se for Jer!

Ak ja, som Dirigenten og Violinisten André Rieu så ofte har sagt, når Han starter én af sine mange pragtfulde Koncerter:

Hvad skulle vi gøre, hvis ikke der var noget, der hed musik?

 

    T    T    T

 

Og det har han ret i. Musikken har, lige fra Jeg var barn været det, der gav mit liv mening, fylde, charme og livsglæde; - ja, det er så central en ting, at musikken kun kan komme eet sted fra – fra Himlen selv, - så det må være på sin plads at takke GUD-FADER, fordi HAN har sørget for, at få musikken frem i den menneskelige Verden, - hvordan skulle vi ellers have holdt livet ud?

Jeg tror, alle mennesker, der har øre for musik, bliver glade, når de hører en Strauss-vals. Jeg var så heldig at være Far til bl.a. Johann Strauss den yngre og Joseph Strauss, og navnlig Johann Strauss har skænket Verden mange dejlige og inciterende Wienervalse. Disse Valse har bidraget til at gøre Wien til Musikkens arnested, og folk valfarter langvejs fra for at høre én af de Koncerter, som næsten uafbrudt bliver afholdt i Wien og hvor Strauss-valsen spiller en hovedrolle.

Han har også skabt den udødelige ”An der schönen blauen Donau” og det er simpelthen et krav ved den slags Koncerter, at dette musikstykke blive spillet.

h h h h

Ak ja, Wienervalsen skulle ellers meget igennem, før den blev anerkendt som en dans, man kunne være bekendt at danse. Hidtil havde man danset de stilige og lidt stive danse, som francaise, menuet og lanciers, og her holdt parrene afstand, - man rørte ikke ved hinanden.

I Wienervalsen dansede man tæt sammen; - og efter de strenge moralbegreber, der herskede dengang i denne periode, som man kalder den victorianske, var det mildest talt at overskride en grænse, som ikke var tilladt. Valsen blev således en forbudt danseform.

Da Johann Strauss den yngre besøgte England, gjaldt dette forbud også her. Men da den blev præsenteret for Dronning Victoria, og Johann Strauss fortalte Dronningen, hvor smuk og dejlig denne vals var, overgav hun sig fuldstændig og dansede Wienervals det meste af natten.

 

bb  bb  bb

 

Det største, Jeg Johann Strauss har givet Verden, er Livsglæden og lysten til at danse. 

 

 bb  bb  bb 

Netop dette er så vigtigt for menneskene, der skal udholde livet på Jorden med alle de sorger og besværligheder, dette kan byde på. - Alle, der skaber Glæde omkring sig, gør livet lettere for deres medmennesker; - og da Glæde er lig med Lys, er det således Lysets Kraft, man fremmer på Jorden.

Den Kvinde, der under min tankeinspiration modtager mine Ord, har på et tidspunkt formuleret  følgende:

I   Glæden mødes vi med G U D  -  HIMLENS  FADER,

som  er Glædens øverste Repræsentant

]

Den samme Kvinde skrev  den 2. maj 1998 dette lille Digt om Glæden:

     Kære  G U D  !
        Hos dig bor Glæden -
G l æ d e n  -  der er over al forstand .
Du har på alle måder og til alle tider søgt
at skabe glæde for dine Børn på Jorden.
Selv  i  Koncentrations-lejrene  prøvede du
at skabe lidt glæde for dine ulykkelige Børn der !
        Der var bare eet sted, dette ikke kunne lade sig gøre.
              I    H e l v e d  –S f æ r e n
        var der ingen adgang for glæden .

                                                                                             Hanne  Leffler                           

                      ]

Med disse ord ønsker Jeg – Johann Strauss endnu engang at lade mit Orkester spille én af mine mange Valse i håb om, at disse toner må lade den ægte Livsglæde klinge ud, så man aner lidt af den Fryd og Glæde, vi alle vil opleve i  G U D - F A D E R ’ s   e g e t  H e r l i g h e d s r i g e.  

 

hhhhhh

  

Jeg - Johann Strauss den ældre vil nu slutte min Hilsen med  at overgive Verden en Sang, der klinger som en ægte Wienervals skal klinge: 

 

                                                                              Melodi: Kejservalsen

Vals er musik, Vals er musik,
skabtes i Wien, skabtes i Wien.
Verden her fik, Verden her fik
Valsen fra Wien, Valsen fra Wien.
Når vi danser, så vil Johann Strauss
selv slå tonen an til denne Strauss.
Når du vugger blidt i valsetakt,
er det hver gang, Valsen der får magt.
Thi G U D har selv fra Himlen den rakt.
Valsens toner gir´ fryd;
Valsens toner har lyd,
så man danse den må.
Rytmen fænger som få.
Himlen danser selv med.
Engle hvirvler af sted!
Da Strauss skabte sin Vals
så blev det en Wienervals.

 

            23. februar 2012                        Johann  Strauss  den  ældre 

 

           hhhh

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

Til intern oplysning:

Johann Strauss den Ældre genfinder vi i denne inkarnation som en berømt Orkesterleder,

der glæder en hel Verden med sit dejlige Johann Strauss-Orkester med sang, musik og dans.

 

 Y   Y   Y

 

Biografi fra Nettet: Johann Strauss (den ældre)

 

Johanns forældre ejede et lille værtshus i en forstad til Wien. Allerede på det tidspunkt var Strauss-familien kendt som komponister af populære, livsglade valse.   

Begge forældrene døde, mens Johann var lille. Hans stedfar købte en billig violin, som hurtigt blev drengens kæreste eje. - Da han var 13 år, blev han sat i bogbinderlære. Det var en stor misforståelse. Johann var meget ulykkelig og plagede om at blive musiker. Til sidst fik han lov. 

Som 15-årig blev han ansat i Pamers danseorkester. Ved siden af ham sad den tre år ældre Joseph Lanner, som var en strålende musiker. Han dannede sit eget lille danseorkester og overtalte Strauss til at være med.

De to venner boede sammen og delte de få penge, de tjente. Når det var rigtigt sløjt, havde de kun én skjorte til deling. 

På et tidspunkt var Strauss nygift. Hans kone hed Anne. De fik en lille dreng, som også kom til at hedde Johann Strauss.  - Mange år senere skulle han blive endnu mere berømt end sin far.  

Strauss samlede et orkester og blev snart så populær, at han måtte styrte fra engagement til engagement. Somme tider skulle han optræde flere steder samme aften, og han måtte have flere orkestre i gang på samme tid. I 1830 havde han f.eks. 200 musikere, der var delt op i 8 orkestre, hver med sin vicekapelmester, som styrede musikken, indtil mesteren selv kom løbende, spillede sit repertoire af valse som "stehgeiger" (d.vs. den, der stod foran og "spillede for" på sin violin) Når han havde gjort det, skyndte han sig videre med hestedroske til næste orkester. 

Strauss fik mange børn med sin kone, Anne, men han fik sig også en elskerinde, syersken Emilie, der fødte lige så mange børn. Anne fandt sig i det og støttede ham i hans fortravlede liv.  

I løbet af få år blev Strauss berømt over hele Europa. I alle store byer blev der danset vals til hans musik. - 1846 blev han udnævnt til kejserlig-kongelig hofbalmusikdirektør. Denne titel var skabt specielt til Strauss. 

Under opstanden i 1848 holdt Strauss med royalisterne. Han skrev fejende marcher til soldaterne. 

Én af dem, Radetzky-marchen, blev skrevet til den kejserlige feltmarskal, som nedkæmpede opstanden i Milano. 

 

I vore dage spilles Strauss´valse flittigt i koncertsale over hele verden, men ingen af hans værker er så populære som Radetzky-marchen. Når den bliver spillet, lyder der altid et taktfaldt bifald fra publikum. 

Strauss døde i Wien i 1849.

d

 

Citat fra ”Musikkens Verden, A/S Forlag.: 

 

Johann Strauss den ældre skabte sammen med Lanner den ægte Wienervals, den besættende, indsmigrende, sentimentale og spændstige vals, hvis stemning river tilhørerne med. De fleste af hans melodier er nu glemt. Hans Søn, Johan Strauss den yngre har med sin langt mere raffinerede kunst helt slået de ældre valse ud. Men den ældre Strauss bragte alligevel noget helt nyt ind i valsemusikken – en lidenskabelig hengivelse i tonerne, en rytmisk spænding og en sensuel sødme, som ingen dans – ikke engang Lanner – før havde haft.

 

Som dirigent havde Johann Strauss den ældre en enestående magt både over sine musikere og over sit publikum. Richard Wagner kom som 19-årig til Wien i 1832, hørte Strauss dirigere og kunne siden aldrig glemme det. Han talte om den til vanvid grænsende lidenskab, som ved hver ny vals besatte Strauss og om publikum, som blev aldeles beruset af hans musik. Efter en koncert i Paris i 1837 skriver Berlioz om ”den glød, den intelligens og den superbe rytmefølelse” Strauss havde indgivet sit orkester.

 

Johan Strauss den ældre efterlod sig ca. 250 kompositioner; - 152 valse, 18 marcher og en hel del forskellige andre danse. hvoraf Radetzky-marchen er så elsket, at den spilles hver gang, der spilles Wiener-Koncert.

 

d  d

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Johann Strauss, der er een af  G U D’s Engle og atter inkarneret på Jorden, om natten bliver søvnfrigjort af  Skytsånden og ført til vort Domicil.  - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en  HILSEN TIL VERDEN.

Efter at vi begge har budt ham  hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration, -   Kirsten  skriver alt ned sætning for sætning.  

                                                    Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler          

         

          ]]

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk, da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.                    

                  Venlig Hilsen                                                    Hanne   Leffler                                                              

        T T T

leffler@webspeed.dk