I denne ABSTRAKTION kan man læse, hvodan G U D opstod, - hvordan G U D blev SKABEREN. - Der er endvidere beskrevet, hvad hensigten er med Alt, og hvorledes alt er styret af GUD's totale Retfærdighed.


 

TTT      h  

Denne   ABSTRAKTION  

 

                     har Hanne  Leffler

 

modtaget  under  tankeinspiration  

 

                      den  11. april 2015 af

 

 

2109, der også er på vej

 

 

[

 

 

 Alt, hvad der er skabt på Jorden og i det store UNIVERS, som er langt, langt større end det Univers, hvori  Jordkloden befinder sig i, er alt sammen udgået  fra G U D´s mægtige TANKE.

I kraft af G U D´s VILJLE er det hele fremstået!

Hertil vil menneskene nok sige, at hvis G U D har skabt Jorden med al den elendighed, der findes her, så kunne SKABEREN da nok have gjort det lidt bedre.

Til dette kan svares ganske kort, at G U D har givet ethvert af Sine Børn en fri Vilje, som er aldeles ukrænkelig. Menneskene vælger selv, om de vil følge Lyset – det gode eller Mørket – det onde; - og talrige mennesker har desværre gennem tiden valgt at følge Mørket.

S   S   S

G U D har skabt en LovGengældelsesloven - til hjælp og støtte for Sine Børn under de jordiske inkarnationer.

Den virker således, at alt, hvad man sender ud af godt eller ondt, vil man møde  i sin næste inkarnation.

 

De lidelser, menneskene må gennemgå på Jorden, er de således selv skyld i.

Det er G U D´s Retfærdighed, der spiller ind her. Hvis menneskene tog sig lidt bedre i agt for Mørket, ville deres inkarnationer være betydeligt lettere at gennemgå.

T    T    T

Når mennesket har sejret totalt over Mørket, vil dette menneske blive frigjort fra al videre inkarnation af KRISTUS. - Derefter vil han eller hun sammen med en større Skare ligesindede blive overført til menneskeåndernes Lysklode for der at fuldstændiggøre deres udvikling, indtil de er parate til at indgå i G U D´s RIGE, hvor  G U D selv i dyb og inderlig Glæde vil byde dem velkommen til

L i v e t  i  A l   E v i g h e d

 

z     z    z

 

Før G U D opstod, befandt TANKEN og VILJEN sig i et URKOSMOS sammen med  To  URKRÆFTER  LYSET  og  MØRKET.

[ [   l R

På et tidspunkt begyndte TANKEN at reagere over for MØRKET, og det afstedkom, at TANKEN og VILJEN ganske langsomt bevægede sig ind i LYSET og forenede sig med LYSETS to Poler, hvorefter TANKEN vågnede til fuld Bevidsthed.

TANKEN begyndte at kæmpe mod Mørket; - og denne Kamp var uendelig lang, sej vanskelig og krævende. TANKEN måtte efter hver endt Sejr fortsætte sin Kamp – bestandig understøttet af VILJEN, indtil den fulde Sejr over Mørket var vundet.

        Da forenede TANKEN og VILJEN sig, og G U D opstod!

      Samtidig med G U D  opstod  G U D´s TOLV TJENERE.

 

I dette øjeblik, der er det største nogensinde, skabte    G U D SIT gigantiske UNIVERS. Samtidig skabte G U D Tiden og satte denne Tid i et evigt Kredsløb rundt og rundt i Sit UNIVERS, der er fuldkommen cirkelrundt. Tiden vil altså ikke nogensinde støde på forhindringer, der kan stoppe dens Løb. 

Alt, hvad G U D har skabt, er nøje gennemtænkt og skabt med en hensigt.

 

G U D selv er hævet over Tid og Rum. – Da G U D skabte Tiden og det store Rum, var det til brug for de Børn, G U D vidste, HAN på et tidspunkt ville skabe. Også G U D´s TOLV TJENERE har brug for Tiden og Rummet, når de skal udføre det, G U D byder dem at udføre. - Det tager 3 sekunder for       G U D´s TJENERE at komme fra G U D´s RIGE til Jorden.

Da G U D skabte Sin mægtige Engleflok, var disse skønne Væsener skabt til at leve sammen med       G U D I HANS HERLIGHEDSRIGE. Tiden i G U D´s RIGE gik meget hastigt for disse mange Engle, der levede et liv i Glæde og Lykke i deres FADERS RIGE.

Disse Engle befinder sig alle i Fjerde Dimension i en ren Lysets Verden; - hvorimod menneskene befinder sig i Tredje Dimension.

Menneskene er omgivet af både Lys og Mørke på Jorden; - og det betyder, at alt, hvad der foregår i Tredje Dimension svinger med betydelig langsommere svingninger end i Lysets Verden.

G U D har anbragt menneskene på Jorden, for at de på denne måde skulle lære Mørket at kende og lære at sejre over dette Mørke. Når det er sket, forener den menneskelige tanke og vilje sig til en enhed, der i Al Evighed vil være upåvirkelig over for Mørket.

R   R   R

Alt hvad menneskene må gennemgå på Jorden af godt eller ondt, præger dem til det Evighedsliv, de alle skal leve i G U D’s RIGE. - Deres Personlighed dannes altså gennem livets forskellige foreteelser, og dette Væsen vil engang stå som en fuldkommen Engel. Hvert eneste menneske vil altså i kraft af deres vilje danne deres egen Personlighed, -

                           og alle – både Engle og mennesker – er forskellige; -

                                                  ikke to er ens!

 

Det, menneskene skal stræbe efter på Jorden, er at undgå Mørket i al deres færd og i stedet følge Lyset, - for gør de det, så vil Lyset støtte dem, så de betydeligt lettere kan komme igennem de jordiske inkarnationer og vandre videre i en lysere og skønnere Verden.

 

                  11. april 2015                                  2109, der også er på vej

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

 

2109 fra Hizb ut Tahrir

 

T T T

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

 µ