GUSTAV WINCKLER og BENT WERTHER sendte den 4. maj 2015 denne meget veloplagte HILSEN til DANMARK på melodien: Bare der er sol i dine øjne !

TTT      h

Denne HILSEN   har          Hanne  Leffler

modtaget   under  tankeinspiration den 4. maj 2015  af

Gustav Winckler og Bent Werther

HILSEN TIL DANMARK

  

J J

 

 

 Melodi: Bare der er sol i dine øjne

1. Når vi sidder her i fred og ro - Vi To,
er der sol i begge Vore øjne.
Vi befinder os langt over  Dybbøls Bro.
Broen kan vi herfra næppe øjne.
Men her er så meget andet, der er skønt.
Vi får hurtigt lys i Vore øjne,
Her er fyldt af Engle, sol og hornmusik.
Her er herligt, - ganske særligt -
når Vi kommer helt op til  GUD-FADER  selv,
får vi  H i m l e n s  L y s  i Vore øjne.

 

v
2. At Vi tar´ en tur til Jorden, - det er klart, -
 se det danske flag med Vore øjne.
Tur på  Langelinies Kaj  er også rart.
Havfruen  har sol i sine øjne.
Tur på  Mølleåen  kan vi lige nå.
Måger ser på os med deres øjne.
Hør du,  G u s t a v  –  kan du huske Skagens Fyr?
Ganske tyd´ligt – det er nyd´ligt!
Men det nydeligste var  Malene Schwartz.
Vi får tårestrøm i Vore øjne.

 

R
3. Når Vi siger  Schwartz, så må vi også ha´
hende, der gir´ sol i alles øjne.
Helle Virkner  var en rigtig lækker sag!
De gav begge sol i Vore øjne.
Vi kan huske dem som  Nyhavns flotte Par.
Vi fik stjernelys i Vore øjne.
Ibbermand  var også med på den galej.
Cirkusteltet - næsten vælted´!
Hans  mariehøne  den fløj lydigt op
til  GUD-FADER  selv med bøn i øjne.

 

(
4. Da G U D hørte Bønnen i Sit Himmelhvælv,
ønskede HAN Lys i alles øjne.
Ønskede,  at de sku´ ha´ det godt - hver Sjæl;
alle sku´ ha’   G l æ d e s l y s  i øjne.
Og fra Danmark kommer  h e l e  V e r d e n s  F r e d.
Hele Jorden skal ha´ Lys i øjne.
Mediet Hanne har GUD-FADER  sendt herned.
Såre heldigt – ej tilfældigt.
Hun kan sørge for, at ingen bliver glemt !
V i   f å r  a l l e  s o l  i  V o r e  ø j n e.

 

 

                  4. maj 2015                                                              

                                             Gustav Winckler og Bent Werther

 

                                                                                                                                  JJ

 

 

 Det har været en ren fornøjelse at besøge Jer, Piger; -  og at  overgive Vores Sang til dig - Hanne, gik som på kuglelejer. Vi lagde godt mærke til, at du havde sol i dine øjne.

Vort ønske er, at du - Kirsten og du - Hanne altid skal ha´ sol i Jeres øjne.

                                                    Gustav Winkler og Bent Werther

 

Hanne: Det glæder mig at høre, at I har det godt deroppe og kan more Jer på god gammeldags facon.

 Hanne  Leffler

 ]

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Gustav Winkler og Bent Werther , der efter deres inkarnation står som frigjorte Engle, befinder sig ved vor side. - Her giver de sig til kende og meddeler, at de ønsker at sende en  HILSEN TIL DANMARK .

Efter at vi har budt dem begge hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver indgivet mig under tankeinspiration,  ligesom sangens melodi bliver mig overgivet.  -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

 

                                                              Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler     

              

    ]

 

leffler@webspeed.dk

 

 

     ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z