ENGELEN fortæller her i sit Budskab, hvordan det er som ENGEL at være inkarneret som menneske på Jorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. - SANG fra ENGLEPARRET på melodien: En lærke letted'

 

TTT      h

Denne  Åbenbaring  har

    Hanne  Leffler   modtaget

 

under  tankeinspiration

   den  4. april 2015 af

 

E n g e l e n

 

 

W 

Jeg ønsker at fortælle,

 hvorledes en Engel befinder sig, der er inkarneret på Jorden som menneske.

 

En Engel, der forbereder sig på at skulle inkarneres på Jorden, er opfyldt af forventning om den forestående inkarnation. Det betyder meget for enhver Engel, at deres jordiske inkarnationer kommer til at forløbe planmæssigt og godt. Han eller hun har forberedt sig grundigt på det, de skal give menneskene; - og sammen med sin Skytsånd, der støtter denne Engel på alle mulige måder, er det et samarbejde, som forhåbentlig vil bære frugt.

Enhver Engel er opfyldt af så stor Kærlighed til enhver af sine jordiske brødre og søstre, at det er denne Kærlighed, der fik dem til at forlade G U D´s skønne RIGE og bosætte sig i yderste Kreds af de seks Sfærer, G U D har anbragt omkring Jorden som Opholdssted for menneskeånderne mellem de jordiske inkarnationer.

Det er altså i forventning - men også altid med en smule ængstelse, at en Engel tager det store skridt – at lade sig inkarnere som menneske på Jorden.

W W W

Dét, en Engel mister ved at lade sig inkarnere som menneske, er først og fremmest den store lysende Personlighed, som alle Engle er i besiddelse af. Hans eller hendes Viden og Kraft rækker langt langt ud over dét, et menneske ved eller formår på Jorden.

En Engel kan i kraft af sin Tanke og Vilje færdes med stor hast  i store dele af Universet. At blive født som et menneske, der møjsommeligt først må kravle og senere bevæge sig langsomt og meget tit besværligt hen over jordens flade, er i sandhed et tilbageskridt for enhver Engel.

 Y   Y   Y

Det forhold, enhver Engel har til G U D, der er baseret på urokkelig Tillid og dyb Kærlighed, vil ofte gå så meget tabt under inkarnationen, at det kan ske, at kun en svag afglans bliver tilbage.

 

Alt det utrolig meget, en Engel mestrer, må denne Engel stille i bero, indtil han eller hun atter vender tilbage til Sjette Sfære.

Under jordelivet har en Engel mange opgaver. Hun skal forsøge at holde sin sti ren under alle livets forhold. En særlig opgave hviler på hende, når nogle af De Ældste (G U D’s faldne Engle) i menneskeskikkelse krydser hendes vej. Dette er noget, der ikke kan undgås; - og her må hun træde varsomt, for det er meget vigtigt, hvordan hun takler denne situation. Hendes Lys, der bestandig udgår fra hende i store kredse, vil gavne enhver af De Ældste rigtig meget.

                        l R                      

Den Mission, enhver Engel har for øje, når han eller hun stiger ned på Jorden, er det jo af uhyre vigtighed for en Engel at kunne huske og gå i gang med at udføre. Her giver G U D Englene en Hjælp, idet de alle uden undtagelse bliver forsynet med et indvendigt Kompas til at vise dem den rette vej; - og det er meget sjældent, at en Engel overhører et sådant Kompas. Det bliver simpelthen ved og ved at vise vejen, samtidig med at den pågældende Engel føler Fred og Glæde ved at følge Kompasnålens ret

Ü

Den Længsel, enhver Engel føler i sit sind, er – selv om den er ubevidst – en så vigtig faktor i hendes Sjæleliv, at ingen undgår af og til at være påvirket af Længsel efter det, hun har mistet som menneske på Jorden. Dét, hun har mistet er den utrolige Skønhed og høje Kærlighed, hun møder overalt i samværet med sine Engle-Brødre og Engle-Søstre i Sjette Sfære, og dette sidder dybt i hendes Sind og gør hende af og til deprimeret, uden at hun selv er klar over grunden.

Men når hendes inkarnation stopper, og G U D løser hendes lænker, er hun – når hun bliver frigjort – øjeblikkelig klar over, hvad der er sket. - Den utrolige Lettelse og Fryd, det er for hende at vide sig helt frigjort igen, er noget, som enhver Engel  føler som en kolossal Befrielse.

 

      5. april 2015                                                                                       E n g e l e n

 

                                                                                                                    

                                                                                                                       W

  

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

 

   Over de høje fjelde
  
   Ud vil jeg! ud! – o, så langt, langt, langt,
          over de høje fjelde!
   her er så knugende, tærende trangt,
   og mit mod er så ungt og så rankt, -
   lad det få stigningen friste,
  - ikke mod murkanten briste!

 

   Engang, jeg véd, vil det række frem
   over de høje fjelde,
   kanske du alt har din dør på klem? -
   Herre, min Gud!  godt er dit hjem; -
   lad det dog endnu stænges,
   og jeg få lov til at længes! –
                                                                  Bjørnstjerne Bjørnson

 

 

 

 

2. - Her følger Sangen  fra ENGLEPARRET på melodien:

En lærke letted'

 

 

 

TTT      h

Denne SANG  har      Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration den  1. april 2015  af

E n g l e p a r r e t

 

 

 WW

 

  

Melodi: En lærke letted´ og tusind fulgte

 

1.Det største Under, den største Gave,
som vi ku´ få, det var Livet her.
Det er så dyrebart for os alle,
at intet andet var mere værd.
Det giver Håb om et evigt Liv
med Fryd og Glæde – et evigt Liv -
et evigt Liv.

 

2.Til G U D vor SKABER i høje Himmel
en Tak skal lyde ved dag - ved nat.
Du skabte Jorden og gav os Glæden,
som ofte tager vort hjerte fat.
Du gav os det, der var bedst af alt;
det skønne, som vi ser overalt -
ser overalt.

 

3.Men når vi sørger, og når vi lider,
så lider du også, kære G U D.
Du sender Engle herned til Jorden
at støtte, trøste os på Dit Bud.
Og hver en Engel tar´ vare på
de mennesker, som på Jorden gå -
på Jorden gå.

 

4.Og hvis vi følger de lyse tanker,
så viger Mørket helt bort fra os.
Thi Lyset kommer fra dig GUD-FADER
og gir´ os styrke og hjælper os.
Så hvis vi griber Din faste Hånd,
så er du nær ved os med Din Ånd -
nær med Din Ånd.

  

5.Når Stunden kommer, hvor vi skal slutte
det Liv på Jorden, vi lever her; -
seks skønne Sfærer du har beredt os,
hvor vi kan hvile og lære mer`.
Og atter stige på Jorden ned,
for end engang måtte vi af sted -
afsted igen.

 

6.At Jordens Mørke det er vor fjende,
det lærte vi sådan pø om pø.
Når vi bekæmper den sidste fjende,
så skal vi leve og ikke dø.
Så bli´r vi frigjort fra Jordens Åg
af KRISTUS, som fjerner dette Åg -
fjerner det Åg.

 

7.Der venter da os et Liv i Glæde,
I Harmoni og i Kærlighed.
Til os en Klode så  s k ø n, G U D skabte,
hvor vi skal bo i Lyksalighed.
G U D´s RIGE venter på alle her,
og G U D vil favne os alle der -
os alle der.

 

      G U D:
8.Den største Stund er for MIG just Stunden,
hvor JEG skal modtage alle her.
Hvor JEG et Velkommen skal Jer give,
med Glædestårer  JEG favner Jer.
Her i MIT RIGE i Evighed
skal alle leve i Kærlighed - 
                                           i Kærlighed.                                     

 

z 

 

 

                         Melodi: Den signede dag                      
      Så rejse vi til vort fædreland
der ligger ej dag i dvale,
                     der stander en borg så prud og grand
     med gammen i gyldne sale,
så frydelig der til evig tid
med venner i lys vi tale.

                                                                                                                       N.F.S. Grundtvig 1826

 

                      1. april 2015                                                                               E n g l e p a r r e t

 

 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

 

Hanne  Leffler

i alt

S a n d h e d

 

µ