IB SCHØNBERG sendte den 1. april 1998 denne dejlige og gribende HILSEN til DANMARK fra en elskelig Skuespiller

                                   TTT      h

 

Denne HILSEN  modtog   Hanne  Leffler

den 1.april 1998 af

Skuespilleren

IB  SCHØNBERG    

    Hilsen  til  Danmark

 

 

 

 

 y

 

 

 

I dag vil I få en Hilsen fra en Person,

som I næppe nogensinde havde drømt om at høre mere fra,

nemlig   IB  SCHØNBERG  

 

Ja, det er virkelig mig, der sender Jer disse ord fra det Høje, hvor jeg nu befinder mig efter at have forladt jer, mine kære Venner, og  i n g e n beklager mere end jeg min alt for tidlige bortgang, som rev mig bort fra  J e r, som jeg elskede så højt – hver og een.

I dette øjeblik, hvor jeg står ved mit kære Medium Hanne  Leffler’s  side, er jeg så opfyldt af TAK til Jer alle, at jeg ville ønske, at jeg bare en enkelt time kunne få lov at være  IB SCHØNBERG  igen, så jeg kunne nå at få givet jer alle hånden og få sagt det  TAK,  jeg så brændende ønskede at give jer alle, men desværre aldrig fik gjort, - for inden jeg så mig om, faldt klokken i slag, og jeg drog mit sidste suk.

%  %  %

Ak – mine kære Venner i hele Danmarks Land, hvis I vidste, hvilke varme og kærlige følelser, der gennemstrømmer mig i dette øjeblik ved tanken om jer alle.

Jeg fik lov til både indenfor teatret og i filmen at optræde for Jer – sommetider på slap line.  - Utallige er de film, både gode og mindre gode, jeg har præget ved min person.

Når  ”go’e gamle Ibber-mand”  var med, så var der noget ved det.

T    T    T

Én af de allerførste Film, Jeg mindes var ”PANSERBASSE”, hvor Jeg spillede den rare, joviale politibetjent med hjertet på det rette sted. – Jeg havde et dejligt samspil med lille DORTE.

Bakkerevyen 

Teltet på Dyrehavsbakken 1953

Sunget af Ib Schønberg

Du og jeg vil altid være venner

Lille Dorthe & Ib Schønberg 

Kom og sæt dig her - min egen pige,
find din plads i bedstefars arm.
Her i vores eget lille rige,
er vi fjernt fra verdens strid og larm.
R.: Du og jeg vil altid være venner,
vi to kommer aldrig op og slås.
Onde ord er noget vi ikke kender,
der er fred og tryghed her hos os.
Selv når himlens skyer er lidt sorte,
og det hele ligger gråt i gråt,
er der smil hos bedstefar og Dorthe,
vi to vi vil altid ha' det godt. 

 

µ

Sommetider havde jeg kun en mindre birolle, som jeg så forsøgte at få til at overskygge hovedpersonens, - men sommetider var det mig, der havde hovedrollen, som f.eks. i filmen  BISKOPPEN  eller  DISKRET OPHOLD. -  I den sidste  spillede jeg sammen med Lily Broberg rollen helt til tops i Danskernes hjerter. –

Jeg vil også nævne en film som  CAFÉ  PARADIS, - nok den Rolle, der var vanskeligst for mig at spille, men så til gengæld var den, der gjorde mest indtryk på dem, der så filmen.

 

YY   Y Y   YY

Og så er der Operette-filmen ”MØD MIG PÅ CASSIOPEIA” fra 1951, som Jeg vil betegne som én af de bedste Operette-film,  der er skabt i Danmark. – I Slut-scenen, hvor Lily Broberg synger:”Når Titjina gik til bal” kommer vi alle dansende ind – Jeg med  Ellen Gottschalck, og den fest og stemning, der var over det hele, mindes jeg endnu.

Når man siger Lily Broberg, må man også nævne filmen ”BAG DE RØDE PORTE”, hvor vi spillede Far og datter. Det foregik på Dyrehavsbakken, og nogle af Jer mindes måske endnu sangen, Lily sang: ”Fra søndag nat til mandag morgen”, hvor vi begge stod på scenen i Sangerinde-pavilionen.

 

I de fleste af mine film var jeg jovial, hyggelig og rar, men der var også nogen, hvor jeg rent ud sagt var nederdrægtig, som fx en film, som nu er gået i  glemmebogen, hvor  Ebbe Rode  havde hovedrollen, og hvor han ender med at kvæle mig, fordi jeg optrådte som pengepuger og snød ham. –

Men i folks bevidsthed var jeg den rare tyksak, man næsten ku’ få til hvad som helst. –

Folk elskede mig og havde næsten ubegrænset tillid til mig, og jeg gjorde da også, hvad jeg kunne for at blive populær.

Utallige er de forestillinger til velgørende formål, jeg har medvirket i. –  Når jeg var med, så strømmede folk til, og det gav  penge i kassen.

Utallige er de gange, jeg har været konferencier og endnu utalligere var de gange, hvor jeg bare var med som  kransekage-figur.

X    X    X

 

En ting, som stod mit hjerte allermest nær, var

C I R K U S –R E V Y E N

som jeg i 1952 – 1954 var direktør for, og den fik derfor  navnet:           

C I R K U S   I B

 

y 

 

Der var mange rigtig gode numre, der gik henover scenen- - Jeg mindes endnu dengang, jeg sang den søde lille sang

M A R I E H Ø N E N

                 med tekst af Finn Martin og musik af Svend Gyldmark.

 

Skal vi endnu en gang sende den lille mariehøne til vejrs og synge: 

Flyv op imod Himlen og be’ om dejligt vejr.
Flyv op gennem skyerne, imens jeg venter her.
Flyv op efter alt det, vi venter hver især.
Flyv op imod Himlen og be’ om dejligt vejr.

 hhhhhhhhh

 

Lige umiddelbart efter krigen var der også behov for sange, der kunne illustrere den tabte og genvundne frihed, og her kommer visen

Men når der kommer en båd med bananer

så har vi solskin og sommer påny

ind som en flot nummer eet.

R R R

Der er også endnu en film, som jeg må nævne, nu hvor jeg er så godt i gang, og det er   -  ja, rigtigt gættet:

 

           i i V E D   K O N G E L U N D E N     ii    

hvor jeg havde et pragtfuldt sammenspil sammen med een  af mine allerbedste Venner: 

H e n r y   N i e l s e n

I denne Film havde Jeg  den fornøjelse  at synge sangen om Kolonihavens velsignelser, - nemlig:

Hvad er så skønt som den danske sommer?

Og med yderligere én af sangene fra VED KONGELUNDEN vil jeg gerne have lov at slutte min HILSEN TIL DANMARK og mine kære danske Venner således:

 

                 Slæve dagen lang  med drikkepengesmil.
                  Ja, man kan godt bli’ sur, så snart man er civil.
                  Nå, men nu’ det slut –  vi tar’ et pusterum
                  fra vores kære publikum. -
                  Alle vanskelige gæster –  GO’ NAT
                  fred med Jer og Jeres rester – hver en sjat.
                  Så’ det slut med smil og buk - som en dresseret avekat
                            GO’ NAT – GO’ NAT – GO’ NAT .
                  De kan gale – gø og vrinske, nu er nøglen drejet om; 
                  man kan endelig være menneske.
                  Kom nu frit frem –  OLSEN –  kom !
                  sig nu hele pive-tøjet  GO’ NAT.
                  Du’  måske lidt sammenbøjet og trat !
                  Nu’ det slut med over-begloelsen,
                  vi skal hjemad til beboelsen.
                  Kort sagt. Øl-ombærer OLSEN

                    sir’  GO-NAT.

 

                  Nå, vi tar’ den med ro og lukker ørerne lidt.
          Ih, hvor folk har råbt irriterende skarpt og vredt.
        Tjener her og der. – Nu er stemmerne døet hen; -
 der er kun et enkelt ord igen :
 Og det ord, der er igen – er  GO’ NAT !
 Hvor en kro er køn, når den er –  forladt.
 Alle stolene på bordene – hvor de ligger pænt og fladt.
         sir’  GO’ NAT – GO’ NAT – GO’ NAT.
 Så er den dag ellers gået - vi har fred i vores sjæl,
 og den sidste bon bli’r slået -  og den slår vi -  til os selv.
 Når to gamle venner sir’  GO’ NAT,
 skal de glemme skænderier og pjat - -
 og la’ et enkelt smil slå krøller
 i den hyggestund, der føller
 med en enkelt håndfuld øller til  
                 G O ’ N A T          

        bb

  

1.april  1998            IB  SCHØNBERG  

 

  y

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

z

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at Ib Schønberg , der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved min side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN til DANMARK.  

Han bliver budt hjertelig Velkommen. - Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration. Det er hver gang en oplevelse at modtage en sådan Hilsen eller Budskab fra så højtstående en Person.    

                                                                          Hanne   Leffler                    

    ]

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk -, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                    

                                       Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                               

    T T T 

leffler@webspeed.dk 

isisisisisisisisisisisisisi