Her bliver for første gang forklaret i et jordisk sprog EVIGHEDENS GÅDE, der hidtil har været uløselig.

  

TTT      h

 

 Denne  ABSTRAKTION  har  Hanne  Leffler 

                modtaget   under  tankeinspiration  

den 2. juni 2015 af

   De, det lykkedes for

   E v i g h e d e n s    G å d e

 

 

 

¡

 

 

Alt, hvad der er sket, sker og vil ske, står at læse i Evighedens uudtømmelige Dybder.

Alt, hvad der ikke er optegnet i Evigheden, eksisterer ikke og vil aldrig komme til at eksistere.

 

TANKEN og VILJEN, der altid har befundet sig i

URKOSMOS,

blev – da de forenede sig –  til  G U D.

z     z    z

 

I G U D´s TANKE, som en uløselig del af den, findes Evigheden; - og denne Evighed rummer alt, hvad der er sket, sker og vil ske.  Dette Faktum, som kan være meget svært for mennesker at forstå, må betragtes som en absolut urokkelig Sandhed. 

 

 X

Evigheden er ikke en størrelse, man kan måle og veje. Den er så uhåndgribelig, at den kun kan befinde sig i G U D´s TANKE :

 

¡ .    Evigheden har ingen begyndelse og ingen slutning

 

¡ .   Hvis Evigheden skulle tegnes, måtte man tegne den som en kuglerund bold, men dét, den rummer, skal ikke vurderes efter almindelige jordiske måleforestillinger.

 

¡ . Da Evigheden befinder sig i  S y v e n d e   D i m e n s i o n, er den fuldstændig uafhængig af  a l   R u m  og  T i d.

 

¡ . Dette gør, at Evigheden er i stand til at bevare noget, som ingen ende nogensinde får

 

¡ .Det Faktum, at Evigheden er i stand til at rumme en ubegrænset mængde oplysninger, gør Evigheden til en komplet unik størrelse

 

¡ . I Evigheden befinder sig alt, hvad der sker ned til mindste detalje

 

¡ . Evigheden kan ikke sammenlignes med noget andet

 

¡ . Evigheden hviler sikkert i G U D´s TANKE, hvor den ikke bliver udsat for den mindste smule beskadigelse, da dette er noget, Evigheden ikke ville kunne overleve

 

¡ . Evigheden er uden Begrænsninger

 

¡ .Kun G U D har ene Magt til at slukke Evigheden

 

¡ .    ¡ .    ¡ . 

 

Forklaringen på, at Evigheden er i stand til at rumme alt, hvad der vil ske i Al Evighed – altså

rumme noget, der aldrig stopper - er den, at den ikke behøver Rum til at opbevare alle disse

ubegrænsede oplysninger

  

Da Evigheden er fuldstændig hævet over alt Tid,

kan den ligesom G U D rumme det hele

på én gang.

 

DEN ALMÆGTIGE, ALVISE og ALKÆRLIGE G U D er den eneste, der er hævet over Evigheden

 

 

 µ

Den lille pige, der går og sjipper ude på græsset,

befinder sig i Evigheden  i lige så høj grad,  som vi alle

engang vil befinde os i Evigheden  i G U D´s RIGE.  

 ¡ .    ¡ .    ¡ . 

  

 

2. juni 2015 

 

De, det lykkedes for

 

 

¡

 

 

                                                                                                 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

z

 

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at de Personer, det drejer sig om, om natten bliver søvnfrigjort af deres Skytsånd og ført til vort opholdssted.  

Her sidder min Medhjælper Kirsten Pedersen og jeg parate til at modtage dem. - Vi byder dem alle hjerteligt Velkommen.  - Usynligt står de ved vor side. -Jeg lytter og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration.Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

 

                                                            Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                    

  ]

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, da kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk, så vil du hver måned få tilsendt forskellige Budskaber af de senest modtagne.                      

                                                              Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

  

leffler@webspeed.dk

 

T T T