Vor danske Eventyrdigter H. C. ANDERSEN har sendt en HILSEN til alle i DANMARK med denne smukke og kærlighedsfyldte SANG på melodien - Sol deroppe ganger under lide:

 

TTT      h

 

vv

Denne HILSEN   har

 Hanne  Leffler 

modtaget under  tankeinspiration

den 15. juni 2015   af

Den danske Eventyr-Digter

               H.  C.  A n d e r s e n

HILSEN  TIL DANMARK   

 

 

 

&

 

 


Melodi: Sol deroppe ganger under lide

 

1. Alting står i Lysets klare farver:
som så smukt gør alle hjerter godt.
Vid - der også findes andre farver,
som i Lysets Himmel stråler flot.

 


2.Ved I, at der findes andre Strande
i en skøn og fuldendt Verdens Land?
At I alle der engang skal lande, -
alle sammen - både kvinde og mand.

 


3.Ved I, at hin Glansen fra G U D´s HIMMEL
stråler over Jer på Moder Jord?
Stedse ser Vor G U D  Sin Menneskevrimmel -
følger alle Mennesker på Moder Jord.

 

 z     z    z

  

4.Ved I, at G U D´s HJERTE  stedse banker
for de Børn, HAN satte ned på Jord?
Ved I, at G U D  selv har sat Sit Anker
på den grønne, skønne, dejlige Jord?

 


5.Ved I, at I alle kan Jer glæde
til den Fryd, der venter Jer engang?
Ved I, at skønt I iblandt må græde,
så vil Glæden være større engang.

 


6. Ved I, at engang da skal I skue
        KRISTUS, som blev sendt til Jord af G U D?
Når Han Jer velsigner, kan I skue
Vejen klart, der fører til VOR G U D.

 

 

WW


7. Ved I, at som E n g l e  skal I blive?
                    Ved I, G U D  vil favne Jer en dag?                     
I bli´r alle stedse holdt i live, -
holdt i live af GUD-FADERS  Hjerteslag.

 

 

 4 4 4


8. Jeg – den danske Digter, som I kender
fra de Eventyr, Jeg skrev engang. -
Jeg kan sige til Jer, I bli´r venner
med den Engleskare, I skal se engang.

 


9. Englene er Jeres største Glæde.
De er smukke ligesom G U D selv.
G U D er hist i Himlen selv til stede,
når I stiger, stiger til HANS HIMMELHVÆLV.

 

                             15. juni 2015                                                                      H.  C.  A n d e r s e n

 

                                                                                               &

 

 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at H. C. Andersen, der efter sin inkarnation er en frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN TIL DANMARK.

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen  - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration,  ligesom sangens melodi bliver mig meddelt.  -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

      ]

leffler@webspeed.dk

T  T  T