For første gang nogensinde er UNIVERSETS SKABER i stand til at henvende sig til Sine Børn på Jorden. - Her følger et lille udsnit af disse storslåede, glædesfyldte, uendeligt kærlige og helt unikke HILSENER:

 

TTT      h

 

Dette har       Hanne  Leffler

 

modtaget under  tankeinspiration

 

den  5. juni 2015 af

 

G U D

      

z

 

 

 

JEG   Ø N S K E R   A T   T A L E   T I L   

 

H V E R T   E N E S T E   M E N N E S K E   P Å   J O R D E N.

 

  

JEG – ALTETS G U D, hvis TANKER når til den yderste del af MIT UNIVERS, ønsker at tale til de mennesker, der læser, forstår og glæder sig over alle de inspirerede Budskaber, som Mediet Hanne Leffler til stadighed modtager fra Lysets Verden.

Dét, der er sket, er noget, som har vakt så megen Glæde i Vor Verden, at JEG her må fortælle hvorfor.

Mine Engle, MINE TOLV TJENERE og JEG kan nu for første gang gennem Hanne Leffler sende Budskaber, Abstraktioner og Åbenbaringer til Jordens Befolkning på nøjagtig det tidspunkt, hvor menneskene har allermest brug for det. Hanne Leffler er så lydhørt et Medium, at hun modtager hvert ord korrekt.

 

JEG ønsker at takke Jer alle, der modtager disse Budskaber, som dét, det er –

SANDHEDEN i MIT NAVN.

 

Vi – der sætter så store Forhåbninger  til hver eneste Budskab, Vi sender til Jorden, har brug for, at menneskene læser dette og forstår dette.

JEG ønsker at give hver enkelt af Jer en Tak for Jeres interesse. - I skal vide, at hvert eneste Budskab, Åbenbaring eller Abstraktion bringer Jer et skridt nærmere ad vejen, der fører til MIT RIGE.

 ä

Jo kortere denne vej bliver for Jer alle, jo hurtigere vil I kunne forlade Jorden og fortsætte på den skønne Lysklode, JEG har skabt til Jer. Her vil MIT RIGE stå for Jer som det største og skønneste Mål af alt. - I vil alle stå foran dette Mål engang og opleve, at JEG – Jeres SKABER tager Jer i MIN FAVN og i dyb Glæde og Bevægelse  byder Jer Velkommen til det Liv, der overgår Al Forstand.         

 

z z z z z

                                                                                                                                        

JEG  Ø N S K E R   A T   T A L E   T I L   A L L E   M I N E   B Ø R N   P Å   J O R D E N.  

I skal vide, at hver eneste sorg, smerte, lidelse, sygdom eller ulykke, der rammer Jer, opfattes af MIG i sin Helhed; - og Min Smerte ved dette er endnu større end Jeres.

Dette gælder også alle de glæder og al den lykke, I oplever som mennesker på Jorden.  Her i tager JEG lige så meget del som Jer. - Dog er Min Glæde så stor, at den hver gang overgår Jeres.

Grunden til, at det er sådan, skyldes, at MIN TANKE er så mægtig, at alt hos MIG – Glæde og Sorg – næsten opfylder MIN TANKE  hver gang.

På denne måde vil Min Sorg, når Mine Børn vælger Mørkets Veje i stedet for Lysets, blive så stor, at den helt opfylder Mit Sind.

Omvendt vil den Glæde, der opfylder MIG, når Mine Børn vælger Lysets Vej, som er vejen til Mit Rige, blive så stor, at JEG vil bede Jer alle om at forstå, hvor vigtigt det er, at I tager afstand fra alt det onde, I møder på Jeres vej, - for dette - at I undgår Mørket og vælger Lyset, hvor I finder Godheden, Kærligheden, Barmhjertigheden og Glæden -  vil give Jer alle en sådan Fred, at dette vil være en forsmag på det, der venter Jer, når I har vundet Sejr over Mørket og ikke mere skal inkarneres på Jorden.

 

 l

JEG har beredt en skøn Lysklode  for Jer alle, hvor I i samvær med Jeres Dual kan fortsætte Jeres Udvikling. Den tid, dette tager, foregår i Lysets Verden; - og her vil al Tid forekomme at være let og hurtig.

Når den uhyre frydefulde Stund oprinder, hvor I er parate til at indgå i Mit Rige, vil JEG modtage Jer i dybeste Glæde og byde Jer Velkommen til  

L i v e t ,  der  er  i   A l   E v i g h e d.

 

±

 

JEG ønsker at føje dette til:

Hvis et menneske følger sin samvittighed og behandler alle venligt og med værdighed, så vil denne opførsel sprede så meget Lys omkring sig, at det vil indvirke på hans eller hendes omgivelser og gøre det lettere for mennesker at følge Lyset.

Det er således i høj grad noget, der gavner Jorden og deres Befolkning. Hvis alle mennesker på Jorden valgte Lysets Vej, så ville Jorden blive så fyldt med Lys, at menneskene ville komme til at leve i et jordisk Paradis.

J J J

De, der bryder Loven og vælger at følge Mørket, bærer således et meget tungt ansvar for, hvordan livet på Jorden fremover vil forme sig.

 

Den Kvinde på Jorden, der totalt har gået Lysets Vej  i alle sine inkarnationer, har erhvervet sig en sådan sindets styrke, at hun i denne inkarnation har formået som Medium for Den oversanselige Verden at give alle Mine dybest faldne Engle (De Ældste) en så stabil og varig håndsrækning, at de ved denne Kvindes hjælp er blevet frigjort fra det tunge Mørke, de i årmillioner har båret i deres Tanke.

 

Den sindets renhed, Hanne Leffler har erhvervet sig ved aldrig nogensinde at have lukket Mørket indenfor, har gjort, at hun i sin søgen efter MIG formåede at stige så højt i tanken, at hun fik MIG i tale.

Gennem denne kvinde er JEG nu i stand til at sende Mine dyrebare og elskede Børn på Jorden Hilsener og Budskaber, og dette er noget, som ellers ville have været en fuldkommen umulighed.

4 4 4

 

Så meget styrke og kraft ligger der i Lyset; - og for de mennesker, der ærligt forsøger at leve efter Lysets principper, ligger vejen til MIT RIGE  foran dem skøn og farbar og let at følge.

 

JEG ønsker i hele Verdens påhør at takke Hanne 

Leffler, fordi hun ikke en eneste gang valgte Mørket

på sin vej. -

 

Det har ført til, at hun i denne inkarnation sammen med sin dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen har kæmpet så meget mod Mørket, at Mørket er ved at udtrættes og snart må  give helt op

                             5. juni 2015              G U D

 

    z

                          

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

leffler@webspeed.dk

 

T T T