Her får vi et meget smukt og udførligt indblik i det liv, der leves i de seks dejlige HIMMELSFÆRER, hvori d e befinder sig, der har forladt Jorden.

TTT   h

Dette ANGERS-BUDSKAB   har    Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration den  16. januar 2013 af

De to, der også fulgte med

 

 

  ¬

 

Menneskelivet er fyldt med Gåder. Her er én af dem:

 

Mange mennesker har den opfattelse, at mennesket ene består af et fysisk legeme. - At mennesket også består af en Ånd, hvori bevidstheden - der gør, at vi kan tænke og handle - befinder sig, er mange mennesker ikke klar over.

 

Lad os præcisere nøjere, hvad denne Ånd består af:

 

¬      Åndelegemet tilhører Fjerde Dimension og består af Lysets astrale svingninger.

 

¬   Det frigjorte Åndelegeme er en nøje kopi af det menneske, det netop har været tilknyttet.

 

¬ De jordiske forplantnings- og fordøjelsesorganer bliver ikke anvendt i den sfæriske Tilværelse. - Derimod bruger mennesket alle fem sanser, - og overalt i de seks Himmelsfærer har G U D sørget for en rigdom af frugtbærende træer og buske, hvis smag og aroma langt overgår de jordiske frugters.

 

¬      Alt, hvad der fortæres i De åndelige Verdener, udskilles umærkeligt gennem hudens svedporer.

 

¬       Derudover består Åndelegemet af det Evighedslegeme, G U D har givet enhver Ånd ved Skabelsen. Dette Evighedslegeme er usynligt - også i den overjordiske tilværelse, hvor Ånden befinder sig mellem de jordiske inkarnationer.

 

¬       Selv om dette Evighedslegeme er usynligt, fungerer dets nervesystem. Hvis mennesket er født uden syns- eller høresans, vil det, hvis den pågældendes Karma er udstået, være i stand til at kunne både se og høre i Sfæretilværelsen i kraft af Evighedslegemets syn og hørelse.

 

¬     Når mennesket har fuldendt de jordiske inkarnationer og sejret fuldstændigt over det jordiske Mørke, frigør KRISTUS den pågældende Ånd fra al videre jordisk inkarnation.

 

¬       Ånden vil da fremtræde i sit Evighedslegeme og tilhører da helt og fuldt Lysets Verden. Evighedslegemet, der er skabt af G U D, bærer en fuldendt og hel individuel Skønhed, og menneskeånden er da parat til at fortsætte sin Udvikling på menneskeåndernes Lysklode.

 

¬     Her vil menneskeånden bestandig stige i skønhed og udstråling og vil, når den er parat til at indgå i G U D´s RIGE, fremstå så fuldkommen som de Engle,  G U D oprindeligt skabte.

 

¬     G U D har ved Skabelsen forsynet ethvert af Sine Børn med det største og dyrebareste af alt – tanke og vilje. I tanken har hukommelsen sæde, ligesom evnen til at give kærlighed befinder sig her. Evnen til at glæde og fryde sig; - føle sorg, - medfølelse og kunne tilgive  har G U D nedlagt i tanken, - men det er op til den enkelte, hvor hurtigt man udvikler alt dette. - Dog – jo nærmere man når Lyset og G U D, jo højere bliver evnen til at føle Kærlighed, thi G U D - alles SKABER – er idel KÆRLIGHED.

 

¬     Viljen, der er tankens pendant, følger tanken uafbrudt. Den er parat til at føre det ud i livet, som tanken ønsker; - og når Tanken og Viljen efter endt Kamp mod Mørket er forenet, vil denne forening i Al Evighed være uimodtagelig for Mørket’s påvirkning.

 

¬      G U D har skabt Englene og Menneskene som Dualer. Det vil sige, at de i Al Evighed vil tilhøre hinanden som mand og kvinde. Det Bånd, der er mellem disse To, gør, at de allerede fra starten af deres liv som menneske på Jorden føler en særlig tiltrækning til hinanden.

 

¬     De to vil så vidt muligt følges ad gennem inkarnationernes skiftende Rækker som Mand-Hustru, Bror-Søster, Mor-Søn eller Far-Datter, og kærligheden vil bestandig vokse mellem disse to. Denne Kærlighed mellem Dualerne er det smukkeste udtryk for G U D´s egen KÆRLIGHED

 

Hver eneste Ånd skabt af G U D - er unik. -

Hver eneste Ånd skabt af G U D er skabt til at leve i Al Evighed. 

Og alle – alle er de omfattet af G U D´s DYBE UENDELIGE KÆRLIGHED.

                                                                           

          16. januar 2013                                        De to, der også fulgte med

 

 

¬

 

                                  

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d 

 

 µ

 

  leffler@webspeed.dk

 

 

 

T T T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ