Denne B R A N D-TALE er modtaget fra den, der længe har trængt til at tale med Jer om dette:

 

       TTT   h

Denne BRAND-TALE   har      Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration  den  30. juni 2015 af

Den, der mente hvert et Ord

 

vv

 

Den, der taler til Jer i dette øjeblik, har noget på hjertet, så Jeg er glad for at få lov at få ordet, og Jeg håber, at der er rigtig mange, der hører mine ord.

 

Der er en ting, Jeg længe har trængt til at tale med Jer om:

Jeg ønsker at anføre nogle punkter, som Jeg er utilfreds med:

 

v   Danmark har haft et Medium i 18 år. - Hvorfor er dette Medium først nu ved at komme til orde?

 

v   Hanne Leffler, som dette Medium hedder, har sammen med sin dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen, hvis Opgave det er at skrive alt ned,  modtaget så mange Budskaber, Hilsener, Abstraktioner og Åbenbaringer, at Jeg næppe tror, at nogen anden ville have kunnet klare den distance. Hvorfor er noget af dette ikke for længst kommet til Offentlighedens kundskab, så mange flere end kun de få kan glæde sig over disse strålende ting?

 

@

v   Hanne Leffler og Kirsten Pedersen har derudover modtaget så mange Sange og Digte, at der er nok til adskillige Sangbøger. Hvorfor bliver disse Sange, der alle er sangbare, ikke sunget af mange flere end de få, der nu synger dem med faste mellemrum. Jeg kan fortælle, at alle vore bedste Forfattere og Komponister står bag teksterne til al denne rigdom, der både omfatter Sange, Salmer og endda Viser skrevet af de oprindelige Revyforfattere.

 

v   Disse to Piger har også gennem årene modtaget så mange smukke Julesalmer og Julesange, skrevet af de oprindelige Tekstforfattere; - ja, sågar KRISTUS står bag én af dem. Hvorfor bliver alle disse smukke Julesange ikke trukket frem ved Juletid og sunget?  Jeg er sikker på, at de vil være et oplivende moment ved enhver julefest.

 

v   Menneskene sørger dybt hver gang, de skal sige farvel til deres Kære. Det er uvist, hvad der nu skal ske med dem. - Lever de videre et eller andet sted, og vil vi mødes igen?

 

v   Hanne Leffler og Kirsten Pedersen har lige siden 2002 haft en fuld færdig Bog stående -  lige klar til udgivelse, hvis titel er:

H i l s e n e r  f r a  d e,  d e r  g i k 

 f o r u d

 

&

 

v   Denne Bog indeholder et sandt væld af Hilsener fra mange forskellige mennesker stilet til deres Efterladte på Jorden. De beskriver alle, hvordan de har det, og hvilke tanker de gør sig; - ikke to breve er ens.

 

v   Denne Bog vil helt givet være i stand til at hjælpe, trøste og oplyse alle de, der læser den. Hvorfor i alverden er denne Bog ikke for længst udgivet til glæde og opmuntring for de mange?

 

v   Og endnu en ting.  Hvorfor har alle de, der i årevis har været klar over, at alt dette eksisterede, ikke for længst dannet Fortrop og simpelthen gjort Offentligheden opmærksom på, hvad der foregik i deres eget Land?

 

v   Det er ikke den almindelige Dansker, Jeg vil klandre. - Nej, det er alle de, der på et tidspunkt er blevet gjort tydeligt opmærksom på, at et nyt Medium er opstået i Danmark. Disse bærer alle hver især deres del af ansvaret for, at alt dette, som G U D har sat  S i t   t y d e l i g e  S t e m p e l  på, ikke for længst er kommet til Offentlighedens kundskab.

 

v   Jeg kunne tænke mig at spørge et ganske bestemt Forlag, hvorfor de, da de første gang modtog nogle Eksempler på Hanne Lefflers mediumitet, ikke gav sig tid til at undersøge disse ting på en langt grundigere måde, end tilfældet var? I stedet for at sende Hanne et ubehageligt brev, burde de, når de var blevet overbevist om, at disse ting var ægte, og at G U D stod bag, for længst have tilbudt at sende noget af det ud i bogform.

Hvis Forlaget havde handlet således, ville det have været i overensstemmelse med Den oversanselige Verden's Ønske.

® ® 

Mit Håb er, at Tiden nu er inde til at trække alt dette, der er  æ g t e  G u l d  frem i Lyset, så den danske Befolkning kan læse disse ting, der først  og  fremmest  er  skrevet  til  den  almindelige Dansker.

 

 

 

& & &

Den, der giver Jer denne Brandtale, er en Person, der netop i denne tid har haft travlt med at takle den valgsituation, som Danmark er kommet i. - Forhåbentlig er det lykkes ham at klare begreberne!

 

 

 

30. juni 2015                      Den, der mente hvert et Ord   !

 

   

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

 

i alt

S a n d h e d

 

  µ