G U D's TJENER nummer 12 - DANIEL, hvis Logo er LYSBRINGEREN, har givet os denne storslåede ABSTRAKTION, der beskriver LYSET og MØRKET.

 

Denne ABSTRAKTION  har

                    Hanne Leffler             modtaget                       

  under  tankeinspiration

   den  3. august 2015  af

    G U D´s TJENER Nummer 12

D A N I E L 

      L y s b r i n g e r e n

 

 

  Z

 

 

Jeg - G U D´s TJENER Nummer 12 -  DANIEL ønsker at fortælle menneskene noget om forskellen mellem Lys og Mørke.

I det oprindelige URKOSMOS, hvorfra alt er opstået, finder vi fire unikke Komponenter.

TANKEN og VILJEN – hinandens fuldstændige modsætninger – blev, da disse to Komponenter forenede sig, til den ALMÆGTIGE, ALVIDENDE og ALKÆRLIGE G U D, der blev SKABEREN af alt, og hvorfra alt er opstået.

Men inden dette skete, lå alle fire Komponenter i fuldstændig uforstyrrelig ro. MØRKET og LYSET var i total balance. Forskellen på Mørke og Lys ses allerede da, fordi Mørket fyldte det hele. - Lyset var en svag funklende Lyskerne  i Mørkehavet.

Da G U D opstod, bredte Lyset sig herligt og skønt, til det fyldte hele Universet.

G U D satte LYSET og MØRKET i svingninger, og i det Kredsløb, der derved fremstod, var MØRKET  en langsom svag understrøm i LYSETS uafbrudte fremdrift.

MØRKETS svingninger er betydeligt langsommere end de hastige Lyssvingninger.

Den forskel, der er på Mørke og Lys indikere, at intet kan være mere forskelligt.

 

I  MØRKET  findes alt det  O n d e s  mulighed.

LYSET  findes alt det  G o d e s  mulighed.

 

Når G U D skaber Sine BørnEngle og Mennesker – skaber HAN dem som fuldkomne Lysskabninger. Det Mørke, der senere angriber de forskelliges tanke – afhængig af, hvor stor modstandskraft, man viser over for Mørket – er årsagen til, at personen er i stand til at fremvise forskellige negative karaktertræk, så som vrede, irritabilitet, smålighed, hævngerrighed og endnu flere ubehagelige træk.

Når man som G U D´s faldne Engle falder for Mørket, så er de karaktertræk, de udviser:

Total ufølsomhed over for andres lidelser; - ønsket om at nedbryde, slå ihjel, udslette alt, og et HAD, der bliver mere og mere intenst, efterhånden som Mørket indtager mere og mere plads i den pågældendes Tanke.

Samtidig skete der det, at disse Engle forlod G U D´s RIGE og slog sig ned i det lille Rige, G U D havde anbragt rundt om Jorden til et andet formål. På grund af Mørkets overhåndtagne indflydelse hos disse Engle, blev dette lille Rige efterhånden forvandlet til et veritabelt Helvede for dem alle.

Lyset er årsag til venlighed, tålmodighed, hjælpsomhed, hensynsfuldhed, omsorg, og det allervigtigste – kærlighed.

Ingen Ondskab kan få plads, hvor Lyset regerer. En ting som Opofrelse kan kun udvikle sig i kraft af Lyset; - og netop denne egenskab har været og er årsag til noget af det største, der er sket i Menneskehedens Historie.

Den, der er i stand til i kraft af sin vilje til Lyset at stige himmelhøjt, vil mere og mere nærme sig UNIVERSETS OPHAV

Den ALVIDENDE, ALMÆGTIGE og ALKÆRLIGE G U D.

 

I LYSET  findes  L i v e t  – Livet i Al Evighed. 

I MØRKET  findes  D ø d e n  – den uigenkaldelige Død

 

G U D har inkarneret menneskene på Jorden, for at de på alle måder skal lære at afvise Mørket. Hvordan gør man nu dette hurtigst og bedst?

Det allervigtigste er, at man har et virkeligt ønske om at følge Lyset. Tager man denne beslutning, så vil viljen indordne sig under tankens beslutning; - og resultatet vil da blive, at tanken og viljen i fællesskab  søger Lyset.

Bliver man ved og ved at følge denne kurs, så sker der det forunderlige, at Lyset hjælper een til at nå dette mål. Det betyder, at det bliver nemmere og nemmere at følge denne kurs. At følge Lyset giver fred i sindet - en glæde, der hele tiden bliver større og større, og man bliver således et eksempel for andre til efterfølgelse. På denne måde gavner man ikke alene sig selv - men også i høj grad sine omgivelser.

Når Mørkets Kamp er kæmpet til ende, og man står som Sejrherre, vil ens tanke og vilje forene sig, og man bliver da i Al Evighed uimodtagelig over for Mørkets påvirkning. Man har da færdiggjort sin vandring på Jorden og skal overflyttes til en Lysklode for der at fuldende sin udvikling. Det Mål, der da vinker, er G U D´s RIGE.  - Alle, der er nået hertil, vil blive budt velkommen af G U D.

G U D´s ORD til den pågældende vil da lyde således:

 

G U D:

M i t   k æ r e   k æ r e  B a r n.

Min dybe Glæde over at byde netop dig velkommen er så stor, at ingen Glæde kunne være større.

Det liv, JEG her har beredt dig og alle dine mange brødre og søstre, er et Liv, hvor alt simpelthen er

o v e r  a l  f o r s t a n d  d e j l i g t.

Du vil i Al Evighed  være sikker på, at dette Liv fortsætter.

Den Glæde, du føler, den Skønhed du ser omkring dig, den Fred og Harmoni, du bestandig føler i dit hjerte, og den Kærlighed du føler til alt og alle, vil stige og stige i Al Evighed. –

Mit Barn. Min Velkomst til dig skal forsikre dig om, at du er fuldstændig uundværlig her i MIT RIGE, - og at Livet  ville forstumme, hvis ikke du var til stede.

G U D

z 

 

Jeg – DANIEL- G U D´s TJENER Nummer 12 – Lysbringeren – vil slutte min Abstraktion, som blev givet Jer alle i yderste Kærlighed. – Jeg vil bede Aksel Schiøtz synge denne Sang:

 

                     Altid frejdig, når du går                                            Aldrig ræd for mørkets magt,
                    veje, Gud tør kende,                                                 stjernerne vil lyse!
                    selv om du til målet når                                            Med et Fadervor i pagt
                    først ved verdens ende.                                          skal du aldrig gyse!

                                                      Kæmp for alt, hvad du har kært,
                                                      dø, om så det gælder!
                                                      Da er livet ej så svært,
                                                      døden ikke heller.

                              Chr. Richardt

 

 

 

                      3. august 2015                G U D´s TJENER Nummer 12

 

D A N I E L

L Y S B R I N G E R E N

 

 

                                                         Z                                                                                                   

 

 

 

      BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at G U D's TJENER nr. 12 - DANIEL  befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at overgive os en  ABSTRAKTION  

Efter at vi begge har budt denne høje ÅND  hjerteligt Velkommen - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.         

                                                              Kirsten Pedersen   Hanne   Leffler                

                                                                                 ]  

leffler@webspeed.dk 

                      TTT