HARALD NIELSEN - Danmarks berømte Foldboldsstjerne har nu - efter at han er vendt tilbage til den Engle-Sfære, hvorfra han kom, sendt os denne dejlige Hilsen til Danmark.

 

TTT   h

Denne HILSEN   har   Hanne  Leffler  modtaget under  tankeinspiration 

den  17. august 2015 af

Harald Nielsen

EN HILSEN TIL DANMARK

 

  

l

 

Hvis Jeg endnu engang fik lov at vælge Fædreland, så var der kun eet land, der kunne være tale om –  Danmark!

Danmark dejligst vang og vænge, lukt med bølgen blå!

 

Og det er til Danmark, disse ord fra Harald Nielsen

skal lyde.

 

Min karriere som Fodboldspiller tror Jeg, de fleste af Jer kender, så Jeg vil tage den store runde fodbold og sparke den videre til noget hele andet.

 

Den standsede ved Det danske Folk. Og om netop dette skal min Hilsen handle.

 

¶  ¶ 

 

Mine kære Venner i hele Danmark!

Er I klar over, at Danmark er et udvalgt Land? Er I klar over, at intet land på Jorden kan sammenlignes med Danmark?

Jeg har fået lov at fortælle Jer følgende:

Danmark har i flere århundreder været udset til at være det Land af alle, der skulle bære Lysets Fane højest; - det er fra dette lille nordiske Land, at tanken om Fred allerstærkest kommer; - og sandelig om ikke det er i Danmark, at vi havde den allerstørste skare af Guldalder-Malere – Billedhuggere, - Digtere, - Skuespillere, - Komponister og Salmedigtere, hvoraf særlig skal nævnes N.F.S Grundtvig, der har skrevet 600 Salmer og Sange; - og som med sin klare opfattelse af tingene var klar over, at den danske ungdom havde brug for at komme på Højskole.

I den forbindelse ønsker Jeg at nævne Eventyrdigteren H.C. Andersen, Adam Oehlenschläger,

B.S. Ingemann, Bertel Thorvaldsen, C.E.F.Weyse og C.W. Eckersberg samt

Ægteparret Johan Ludvig Heiberg og Johanne Luise Heiberg.

 

Og når vi taler om Guldalderen, så må vi også nævne Ægteparret Knud Lyne Rahbek og Kamma Rahbek, hvis Hjem – Bakkehuset - har været  Samlingssted for de allerfleste af den tids Personligheder.

Disse Personer var alle sammen Engle, som G U D havde sendt til Jorden for at højne Kulturen og sprede det Lys, som kun Engle kan sprede omkring sig.

 

Danmark var således allerede dengang for længst forberedt til at være det førende

Lysets område.

 

®

Danmark har beholdt sin plads på Jorden. Det er det Land, hvor Kulturen på alle punkter står højest, og hvor den danske Befolkning uden sammenligning hæver sig op som det højest udviklede af alle Folkeslag.

Det virker, som om Landet på én eller anden måde er forberedt til noget. Og her har Jeg – Harald Nielsen den glæde at fortælle Jer, at Danmark har fået et Medium, som er i stand til at knytte Jord og Himmel  sammen på en måde, som intet menneske før har formået.

    Ø   Ø   Ø

Hendes navn er Hanne Leffler; - og hun er bestandig sammen med sin dygtige Medhjælper Kirsten Pedersen i gang med at modtage det, som Den oversanselige Verden ønsker, at menneskene skal vide.

Menneskene på Jorden har altid søgt efter svar på:

 

¬          Om der eksisterer en levende personlig G U D, der er i stand til at høre og bønhøre menneskene

 

¬          Hvad hensigten er med Livet på Jorden

 

¬          Hvorfor nogle mennesker skal lide så meget og andre komme betydeligt lettere igennem det hele

 

¬          Om der er et Liv efter Døden?

 

¬          Hvad sker der med os efter Døden?

 

¬   Vil G U D engang åbne Sin Himmel for os alle?

 

¬          Har Djævelen virkelig levet?

 

¬             Hvad er en Engel?

 

Alt dette og meget, meget mere har Hanne og Kirsten gennem årene modtaget svar på. Hele denne Rigdom kan læses som Hilsener, Budskaber, Abstraktioner og Åbenbaringer; - og det er i sandhed en perlerække af oplysninger! Det har bestandig været Pigernes ønske, at alt dette skal ud til mennesker. I den anledning har Hanne Leffler oprettet en Hjemmeside, som indeholder nogle af de vigtigste Budskaber.

Denne Hjemmeside, der hele tiden vokser, giver netop menneskene svar på det, som de altid har ønsket at få at vide, og som Kirken kun mangelfuldt har kunnet svare på.

At Hanne Leffler også er i stand til at høre G U D´s RØST, fortæller lidt om hendes standart som Medium.

Jeg ønsker her at vise Jer alle et eksempel på en Hilsen fra G U D, som Hanne har modtaget:

 

17. august 2015                 Harald Nielsen

 

 

      µ

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

  

µ 

 

G U D:

JEG ønsker at sende   M i n e   B Ø R N  på Jorden denne Hilsen:

Det at være fuldendt vil i oversanselig betydning sige, at man har besejret Mørket og således kun har Lys i sin Tanke, og at man ikke mere er modtagelig for Mørkets angreb.

Det betyder, at man ikke mere tilhører Jordens Mørkeverden.

KRISTUS, den højeste af alle Mine Engle, vil i dyb og inderlig Glæde løse den pågældende Ånd fra de jordiske inkarnationer, og når dette sker, vil den pågældende menneskeånd aflægge sit jordiske præg og fremstå i det Evighedslegeme, som ethvert menneske bærer i sit sind.

Her bliver menneskeånden sammen med sin Dual og en stor Skare Brødre og Søstre ført til en skøn Lysklode i Mit Univers, hvor de skal fortsætte deres udvikling - undervist af Mine Engle og MINE TJENERE. - De vil få åbenbaret de muligheder, de har i deres Tanke, - få beskrevet Universet omkring sig, ligesom adskillige Gåder vil blive afsløret for dem.

I denne skønne Verden, hvor Død og Smerte ikke eksisterer, vil Kærligheden til deres Brødre og Søstre vokse og vokse; - ligesom Taknemmeligheden mod MIG vil give Os et så nært forhold, at de, når de når MIT RIGE,  vil forstå, at det er MIG

deres SKABER og UNIVERSETS G U D,

de står overfor.

z  z  z

Uanset hvor megen Smerte, Mine faldne Engle - De Ældste måtte gennemgå under deres årmillioner lange ophold i Helved-Sfæren, må de selv i kraft af deres Vilje ønske at forlade Mørket – det Onde og vende tilbage til den Lysets Verden, der i Al Evighed vil være deres.  Hvis ikke De Ældste frivilligt har sluppet Mørket, kunne JEG ikke modtage dem i MIT RIGE,  - idet ingen, der ikke er fuldkommen, kan få plads her.

Den Glæde, der gennemstrømmer MIG, hver gang eet af MINE BØRN er nået til MIT RIGE og står overfor MIG, er den største Glæde, JEG kunne få, fordi dette Barn frivilligt har valgt Lyset og Lysets Verden og derved viser MIG, at han eller hun ønsker et Evighedsliv sammen med MIG – deres SKABER.

                                                                                                                   

                                                      17. maj  2012                      G U D

                                                                                             z

 

 

G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste- G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.

Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået samtidig i G U D’s

HERLIGHEDSRIGE skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

 

 

WW

 

 

G U D:

                                                            mel.: I Himlen sidder GUD’s Engle små

 

1. I Himlen beredt har JEG til enhver,

et liv fuldt af Glæde og  Lykke.

I står Mit Hjerte så nær, så nær;

og vejen hertil smukt JEG smykke. -

I kende den let på de blomster små,

som folder sig ud hele vejen.

Og blomsterne viser Jer, hvor I skal gå,

de omkranser smukt hele vejen.

Hvis bare I vandrer på denne vej, -

så vil I til sidst komme frem til MIG.

 

 

2. Bestandig JEG sender de Engle ud;

til Jorden JEG sender dem alle.

De har en Hilsen til Jer fra G U D.

I sikkert kan høre dem kalde.

Pas på – I, der vandrer på denne Jord,

lad hjerterne ej blive kolde!

Tag kærligt imod hver en søster og bror, -

og husk dem i hånden at holde!

Hvis kærligt I vandrer ad vejen hen,

så når I snart Målet : JER BEDSTE VEN!

 

 

3. Mit Barn. - Se, JEG Porten  vidåben har

ind til De himmelske Strande.

JEG ventede længe. - Nu er du klar

i Paradishaven du lande.

Al vejens besvær har du ganske glemt,

når JEG dig Velkommen vil byde.

I Himlen er harperne alle nu stemt

og Velkomstmusikken skal lyde.

Og leve du skal her i Evighed -

i Lykke og Glæde og Kærlighed.

 

                                 8. februar 2012                    G U D

                                                                                                               z

 

 

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  HARALD NIELSEN, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN til DANMARK .

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration,  ligesom sangens melodi bliver mig meddelt.  -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                                                              Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

]

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                    Venlig Hilsen                       Hanne   Leffler                                                              

  T   T   T

 

leffler@webspeed.dk