G U D tager til genmæle over for nogle forkerte og arrogante påstande i een af vore Aviser:

 

   TTT   h

Dette SVAR  har      Hanne  Leffler  modtaget

under  tankeinspiration den  28. juli 2015  af

G U D

tager  til  genmæle

 

z

 

 

JEG – UNIVERSETS HERSKER  ønsker at  tage til genmæle over for nogle påstande fremsat i

en dansk Avis den 25. juli 2015: 

Overskriften lyder: 

G U D´s Plan afsløret som mærkelig 

 

Man påstår, at Min Plan tilsyneladende er Kontraintuitiv og efter alt at dømme mangler et klart formål 

JEG – Menneskehedens SKABER har en hensigt og et klart formål med alt. Hvis det modsatte

var tilfældet, at JEG ikke var i stand til at overskue tingene – så ville Jorden og menneskenes

liv derpå have været endt som det rene Kaos. 

 

Nedenstående citat er udtryk for et synspunkt, som JEG ønsker at kommentere. 

 

Citat:  Naturligvis er det en mulighed, at Gud overlader ansvaret for at føre sin plan ud i livet til menneskers frie vilje. Men efter mindst 14 milliarder år som universets alvidende hersker burde han nøgternt set have forudset, at man ikke kan sætte sin lid til, at mennesker skaber særligt meningsfulde ting." 

 

Man mener, at der er en mulighed for, at G U D overlader ansvaret for at føre Sin Plan ud i livet til menneskers frie Vilje. 

 

Den Plan, JEG har med hvert eneste menneske på Jorden, ligger helt klar.

Menneskene bliver inkarneret på Jorden ikke én - men mange gange for at lære at overvinde Mørket – det Onde, og den dag Lyset – det Gode, helt har gennemtrængt deres sind, kan deres inkarnationsrække brydes. De vil da blive overført til en skøn Lysklode, hvor deres udvikling skal fortsætte, indtil de står som fuldkomne Væsener.

Da vil JEG kunne modtage hvert menneske og byde ham eller hende velkommen til det liv, der er i Al Evighed.

 

 

 

 µ µ µ µ µ

Den frie Vilje er en Gave til hvert eneste af Mine BørnEngle eller Mennesker. Det er ens egen Vilje, der skal kæmpe og fuldføre Kampen mod Mørket.

Hvis ikke dette var tilfældet, så ville den Sejr, som alle nødvendigvis på et tidspunkt må vinde over Mørket, ikke kunne bruges til noget som helst. 

 

For at den menneskelige Ånd skal blive fuldmoden, helstøbt og klar over, hvilken vej der er mest hensigtsmæssig at vandre, så må der nødvendigvis være sket en lang udvikling med dette menneske.

 

 

JEG overlader ikke menneskene til deres egen skæbne på Jorden. JEG sørger for, at hvert eneste menneske har en Skytsengel, der kærligt følger mennesket fra vugge til grav, værner og beskytter det, og advarer det, hvis det er ved at falde for Mørket. Mennesket hører denne Engel som en fjern indvendig stemme – deres Samvittighed.  Uden denne hjælp ville intet menneske være i stand til at føre Kampen mod Mørket til ende.

 

Y   Y   Y

 

For øvrigt synes JEG, at den, der påstår disse ting, omgås lidt tilfældigt med tidsangivelsen på Jordens alder.

Når han udtaler, at

”efter mindst 14 milliarder år som Universets Alvidende Hersker, burde han nøgternt set have forudset” - - - - ,

 

så må JEG fortælle ham, at så mange år har Jorden sandelig ikke eksisteret. Jordens alder skal ikke regnes i milliarder - men i millioner af år. Den tid, der har levet mennesker på Jorden, er nøjagtig 5 millioner år.

 

Hvad UNIVERSET's ALDER  angår, villle intet Menneske nogensinde kunne rumme det mægtige

tidsrum, der er gået fra TIDENS BEGYNDELSE  til i dag.

 

 

r 

Avis-udklippet sluttede således:

”Trods flere henvendelser, var Gud ikke tilgængelig for en kommentar”.

 

Her er der noget, som ikke stemmer.

JEG har den Glæde at fortælle, at der er sket noget i Menneskenes Verden. I 1997 opstod et Medium i Danmark – Hanne Leffler – som var i stand til at høre, hvad Den oversanselige Verdens Eksistenser under tankeinspiration meddelte hende.

Og da Hanne er en yderst reel, omhyggelig og pligtopfyldende Person, havde Den oversanselige Verden fået et brugbart Medium, som vi har anvendt siden. 

 

Hanne søgte i en periode at få svar på nogle spørgsmål, og da hun til sin overraskelse modtog Svar, gik det op for hende, at det var MIG, hun havde fået i Tale. På grund af Hannes rene sind og særlige Viljekraft formåede hun at opfatte

d e  U l t r a h ø j e  T a n k e s v i n g n i n g e r ,  M i n   S t e m m e   s e n d e r   u d.

JEG kan nu til Min store dybe Glæde for første gang nogensinde sende Hilsener og Budskaber  direkte til menneskene på Jorden.

 

Den betydning, dette har for menneskenes fortsatte udvikling på Jorden, er så stor, at menneskene betydeligt hurtigere og med større kraft er i stand til at afvise Mørket og det onde omkring sig.

Menneskene vil således kunne forlade Jorden og de jordiske inkarnationer længe før, end det ellers var beregnet.

 

At  G U D  ikke er tilgængelig for en Kommentar –

passer således ikke mere!

 

JEG er i høj grad i stand til at kommentere forskellige forhold på Jorden – og det bliver med

Hanne Leffler’s  hjælp transformeret til ord, menneskene kan forstå.

                                                                                                         

          28. juli 2015                                     G U D

 

 z

 

      

leffler@webspeed.dk

        T T T