Ejendomsmægleren . J A N . F O G . har fra det Sted, hvor han nu befinder sig, sendt os denne dejlige HILSEN.

 

 TTT   h

Denne HILSEN   har

   Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration

  den 24. august 2015  af

 

  J a n    F o g 

 

v v 

 

       EN HILSEN TIL DANMARK

 

              

B H

  

 

 

  Melodi: Jeg lagde min gård i den rygende blæst

 

 

                              At sende en Hilsen til Danmark i dag,

                              det opfylder hele mit Hjerte.

                              Jeg fylder min favn helt med blomster og flag.

                              Sådan si’r Jan Fog  nu til Danmark  goddag!

                              Forlade Jer – det blev min Smerte.

 

                              Det største for mig, det var Danskernes smil

         1. og glæde, når tingene lykkes.

          Jeg kørte hver gang gerne mil efter mil;

          endskønt der slet ikke blev tid til et hvil;

          så skidt – pyt, - når bare det lykkes!

            

         1. Når solen den skinned` ved Fjord og ved Hav,

          så følte Jeg, Livet sku` leves.

          Den udsigt lidt vand ved et hus altid gav,

          den blev for mig hver gang en fin støttestav.

          For solen står bi, når der leves.

           

         1. Det største for mig var slet ikke min pris.

          Det største for mig det var glæden.

          På glæden hos Kunden, Jeg satte stor pris, -

          og afslutte handelen på værdig vis.

          Da fyldtes Jan Fog helt af Glæden.

 

¶   ¶   ¶

 

         1. Men nu, hvor Jeg sidder i Englenes Flok

          og længes konstant efter Danmark,

          så føler Jeg Glæde ved Englenes Flok;

          men hvis Jeg ku´ vælge, så ønsked´ Jeg nok,

          at Jeg var tilbage i Danmark.

            

         1. Så kommer fra Himlen en kendt elsket Røst.

          som talte til mig helt alene.

          Og det var GUD-FADER, som gav mig en trøst,

          som fyldte mig ganske, som fyldte mit bryst.

                              Det Glæde  i Sind  kan forlene

 

24. august 2015                                                           J a n   F o g

 

 

                                                                                                                    B F

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

 

 

  G U D:

Min kære Jan Fog.  JEG – din SKABER ønsker at sige dette til dig:

 

Den Glæde, du taler så meget om i din smukke Hilsen til Danmark, - den Glæde har altid givet Genklang hos MIG.

JEG kan fortælle dig, at du som een af Mine inkarnerede Engle altid har gået den lige vej; - intet kunne få dig til at fravige denne vej.

 

JEG byder dig velkommen tilbage i den Engleflok, hvor du hører hjemme.

 

 

µ µ µ µ µ µ µ

Den største Glæde for alle er, når en Englebroder eller en Englesøster vender tilbage fra sit jordeliv og har klaret den Mission,  - han eller hun blev sendt til Jorden for at klare – ,  til Fuldkommenhed.

Så bliver den Jubel, der møder en sådan Engel, så stor, at den virker, som om den ingen ende vil tage.

 

Velkommen tilbage  Min kære Søn!

Du udførte til punkt og prikke det Mål, du havde sat dig.

 

Min Tak, som JEG giver dig her, er til ham,

der fuldendte sit løb på Jorden.

 

 24. august 2015          G U D

 

    z

 

 

Sangen om Hjemmet

Ingen plet er os kær på vor rastløse færd
som det sted, vi begyndte vor vej.
Er vi først draget bort fra det Hjem, der var vort,
er det slut med den glade leg.
Så søger vi tit i vor drøm igen
til det sted, hvor vi trygt kan gå hen.

Det er hjemmet, som altid vil åbne sin dør.
Der er fred, hver gang vejen er trang.
Ved klaveret i stuen, hvor alt er som før,
lyder hjemmets stilfærdige sang.

Om så hele vor Jord drejer om på sit ror,
kan dog intet forandre vort mål:
Vi vil dyrke den plet som vor arv, som vor ret
og vor trøst i en tid af stål.
Vi skuffes måske over håb, der brast,
men det hjælper, at én ting står fast.

Det er hjemmet, der samler i glæde og sorg.
Det er derfra, vor fremtid skal gro.
Lad det altid bestå som en værn, som en borg,
bag hvis mur der er tryghed og ro.

Det er hjemmet, vi elsker fra vugge til grav,
som den bedste og sikreste ven,
og kun tillid og tro stiller hjemmet som krav
for at skænke os alting igen.
                                              Dan Folke

 

 

 d d d

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  J a n   F o g, der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN til DANMARK .

Efter at vi begge har budt ham hjertelig Velkommen   - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration,  ligesom sangens melodi samt eventuel slutningssang bliver mig meddelt.  -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning. 

                         Venlig Hilsen        Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

]

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

   

                        Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                               

  T T T

 

leffler@webspeed.dk