G U D's TJENER Nummer 11, M I C H A E L , hvis LOGO er : HERRENS RETFÆRDIGHED - har sendt os denne storslåede ABSTRAKTION - - - - - om G U D's absolutte ' R E T F Æ R D I G H E D.

 

        TTT   h

 

Denne  ABSTRAKTION  har

    Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration

   den 14. juni 2015  af

 

G U D´s TJENER Nummer 11 –

             MICHAEL

 

H E R R E N S  R E T F Æ R D I G H E D

 

 

Z 

 

 Jeg – MICHAELG U D´s TJENER Nummer 11 -  bærer i mit Logo: 

H E R R E N S   R E T F Æ R D I G H E D.

 

RetfærdighedRetfærdighed i yderste konsekvens - er eet af de vigtigste grundlag for       G U D’s  uendeligt kærlige Opdragelse af alle Sine Børn!

 

­ ]      G U D er Retfærdigheden i Nte potens. Det betyder, at den Retfærdighed,  G U D styrer Verden med, gælder alle Hans Børn og er urokkelig.

 

­]        For at hjælpe menneskene til at komme hurtigst og lettest gennem de jordiske inkarnationer, har G U D skabt en Lov for deres udvikling:  G e n g æ l d e l s e s l o v e n.

 

­]       Denne Lov sikrer, at alt, hvad du sender ud af godt eller ondt, vil nå dig i næste inkarnation og berede dig de samme glæder eller sorger, du selv beredte andre.

 

­ ]       Hvis G U D ikke havde skabt denne Lov, så ville Menneskeheden - også selv om          G U D´s Engle værnede og beskyttede dem som Skytsånder - synke så dybt ned i Mørket, at de aldrig ville nå Lyset.

 

­ ]    G U D har en Kærlighed til ethvert af Sine BørnEngle og Mennesker – som er uendelig.

 

­ ]     Denne Kærlighed gør, at G U D ønsker at hjælpe Sine Børn mest mulig i den vanskelige - men nødvendige Kamp mod Mørket

 

­ ]      Den Lov, der øjeblikkelig griber ind, når et menneske forsynder sig på én eller anden måde, denne Lov står G U D´s FADERHJERTE  bag.

 

­  ]      Det vil sige, at uanset hvad menneskene møder på deres vej gennem jordelivet, så er der den hensigt med det hele, at mennesket skal lære at tage sig i agt for Mørket; - skal lære at behandle sine medmennesker således, som de selv ønsker at blive behandlet; - skal lære at vise andre respekt, venlighed, tålmodighed og kærlighed.

 

Udviklingen gennem inkarnationernes række vil, når Kampen mod Mørket er overstået og han

eller hun har sejret over Mørket, gøre menneskene til modne, helstøbte og kærlige

Personligheder, der fuldt ud er bevidst om, i hvilken hensigt G U D har skabt dem og kender

Målet for deres vandring -   G U D ´s RIGE.

 

 

µ  µ  µ

Da G U D for årmillioners årmillionersiden skabte Sin store Engleflok, befandt de sig alle i      G U D´s RIGE. Man kan på denne måde sige, at G U D´s RIGE på dette tidspunkt dannede Barndomslandet for enhver Engel. De var omgivet af Skønhed, Glæde og Kærlighed overalt, og forholdet til G U D og G U D´s TOLV TJENERE var fuldstændig uforligneligt dejligt.

Umiddelbart virkede det, som om alt var så fuldendt, at ingen kunne ønske sig mere; - men    G U D ønskede noget yderligere for Sine Børn.

 

G U D vidste, at det var nødvendigt, at de alle sammen blev stillet over for Mørket og lærte at kende dets udslag og sluttelig sejrede over dette Mørke.

Ingen af G U D´s Børn -  og dette gælder både Engle og Mennesker – vil nå denne personlighedsudvikling, med mindre de har kæmpet mod Mørket og sejret over det.

 

Kampen gør dem voksne, forener deres Tanke og Vilje og gør denne Tankevilje i stand til at

stige i  K æ r l i g h e d,  L y k k e,  F r y d  og  S k ø n h e d   i  Al  Evighed. - Da G U D har

skabt Sine Børn til et evigtvarene liv i Sit skønne Rige, er det altså nødvendigt, at ethvert af

G U D´s  Børn møder  Mørket og sejrer over det.

 

Jeg – MICHAEL - G U D´s TJENER Nummer 11 nævner Retfærdigheden

som noget af det allervigtigste hos  G U D.  -

 

En absolut og gennemført Retfærdighed fortæller: 

 

z     at G U D elsker alle Sine Børn lige højt

 

z     at G U D er urokkelig i Sine Domme

 

z     at G U D bærer Lysets allerhøjeste kvalitet i SIN TANKE

 

z     at G U D ønsker, at alle skal nå MåletHANS RIGE

 

z    at G U D´s totale Retfærdighed sikrer, at alle Hans Børn får nøjagtig den samme chance for at nå Lyset

 

z    Det er netop G U D´s Retfærdighed, der hjælper hver enkelt af G U D´s Børn allerbedst

 

z     Uden Retfærdighed – ingen G U D

 

z     Retfærdighed er Lysets allerhøjeste Egenskab. - Der er kun én Egenskab, der er højere, og det er Kærligheden

 

z     En G U D, der ejer både KÆRLIGHED og RETFÆRDIGHED i Nte potens, er en fuldendt        G U D

 

z   Retfærdighed er eet af de største værn mod Mørket

 

z   Retfærdighed er det, der skal redde Jordens Befolkning.

 

z

 

Endnu en ting kan siges om Retfærdigheden:

 

Den , der i alle livets  forhold er retfærdig,

a n d r e r  L y s e t s  v e j.

 

I  Mennesker! -  Glæd  Jer  over,  at  Jorden  er  styret  af  en

 total  retfærdig  G U D!

 

 

        14. juni 2015  

                                

G U D´s TJENER Nummer 11 –

 

MICHAEL

 

 

 Z

 

 

 

                                                 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

                                                 

 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud

Mel.: J.P.E. Hartmann 1852

 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
din trofasthed når dine skyer;
din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.

 

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.

 

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.

 

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.

                                     B.S. Ingemann 1845.

 

 

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at G U D's TJENER nr. 11 - MICHAEL  befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at overgive os en  ABSTRAKTION  

Efter at vi begge har budt denne høje ÅND  hjerteligt Velkommen - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver mig indgivet under tankeinspiration. -  Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.         

                                                              Kirsten Pedersen                    Hanne   Leffler                

                                                                                 ]  

leffler@webspeed.dk 

                      T T T