1 1 SELVMORDSBOMBERE fortæller her om den fuldstændig ubærlige fortvivlelse, der griber dem, når de efter Døden vågner op og det går op for dem, hvad de har været årsag til. -- Derefter taler G U D.

 

 

Denne BØN OM TILGIVELSE 

modtog   Hanne  Leffler

under  tankeinspiration

den 29. juni 2015 mellem

11 Selvmordsbombere / 101 Ofre

 

 

 M

  

Vi, der taler her, står i en situation, som næppe

kunne blive værre.

Vi har ikke alene taget vort eget liv, men ved denne handling blev vi skyld i, at mange flere mistede livet og at endnu flere blev såret.

Det, vi har gjort, er således en handling, som strider mod både jordiske og himmelske Love. Endnu en ting har vi vist ved vor forfærdelige handling. Vi har vist en forfærdende mangel på Kærlighed og Medfølelse med alle de, det gik ud over.

Det, vi har gjort, bliver ved at bore sig igennem vort sind; - og Rædselen og Sorgen over det, vi har gjort, bliver hele tiden større og større.

Vi er ikke i stand til at udholde dette længere.

Vi har kun én eneste udvej; - og det er at bede Jer alle, som vi har forulempet på denne måde, om at tilgive os vor Grusomhed over for Jer.  

Jeres Medfølelse ved vor Skæbne er vor eneste redning, hvis vi skal leve videre.

Hvis I vender os ryggen, er vi kun i stand til eet; - at bede G U D om øjeblikkelig Udslettelse.

                              

Vi ønsker, G U D må stå Jer bi og trøste Jer i denne stund.

 

                                                              De, der gjorde det uoprettelige

 

 

De 101 Ofre:

Vi, der taler her, er alle Jeres Ofre for de Selvmordsbomber,  I udløste. Vi ønsker at sige til Jer, at vi er klar over, hvor dybt tyngede I er over den handling, I udførte med et ganske bestemt formål.

Ja sandelig.  - Jeres handling var Styg. I kendte os ikke, men alligevel gjorde dét, I helt bevidst udførte, os til Jeres Ofre.

Én ting er sikkert. Vor Medfølelse med Jer er så stor, at vi simpelthen kun kan gøre eet:

- Sige til Jer, at I får vor hele og uforbeholdne Tilgivelse.

 

G U D  velsigne  Jer  alle!

 

                                                                     29. juni 2015                               Ofrene

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ 

 

G U D:

Når der sker sådant noget, som at en Selvmorder udløser en bombe, som dræber og sårer et vist antal mennesker, så er det noget, han eller hun gør fuldkommen bevidst om udfaldet. 

Det er således noget, som slår tilbage mod Selvmordsbomberen med frygtelig kraft, når han efter Døden skal gennemtænke sit nyligt afbrudte liv.

Dét, han har gjort, er så styg en Mørkets Handling, at kun den allerdybeste Anger og Tilgivelse kan give ham hans Sjælefred tilbage.

 

Jeg ønsker at advare alle, der på et tidspunkt kunne blive fristet til at vælge Døden på denne måde. Det, I gør, er at I giver alle Jeres Ofre samt deres Pårørende en fuldstændig uafrystelig og ubærlig Sorg. Men det tilbageslag, der vil ramme Jer efter Døden, vil blive så knusende for Jer, fordi det, I har gjort, er så uopretteligt, at I kun har én ting at håbe på –

Jeres Ofres  m e d f ø l e n d e  T i l g i v e l s e .

 

I modsat fald er der kun én udvej tilbage for disse ulykkelige Væsener.

De må bede MIG om Udslettelse – og JEG måtte gøre det !

 

                                 29. juni 2015                                         G U D

 

                                                                                                                                                        z

 

 

d d d