GÅDEN om ' U F O E R ' og ' KORNCIRKLER ' bliver nu for første gang nogensinde løst for Menneskene. - Det er ARDOR og R.MALLING-HANSEN, der redegører for disse Fænomener:

 

     

  TTT   h

 

Dette Budskab  modtog  Hanne  Leffler

 

under  tankeinspiration

   den 16. november 2006

 

Gåden om Ufoer og Korncirkler

 

 

                               fortalt af

 

          ARDOR   &  R. Malling-Hansen

 

 

 

                  Ì

 

 

 R. Malling-Hansen:

Der har i nyere tid været talrige beretninger om ejendommelige og uforståelige lysfænomener, og noget som menneskene har kaldt ”Flyvende tallerkener” eller  U f o e r -  Uidentificerede flyvende genstand .– ( Unidentified Flying Object)

 

Der er så mange, der hævder at have set disse fænomener - ja, der er endda blevet taget adskillige fotos af disse objekter; - så det vil ikke være rigtigt bare at bortforklare dem og sige, at fantasien har spillet alle disse mennesker et puds. Man er nødt til at tage disse fænomener helt seriøst; - og her har Den oversanselige Verden fået opgaven at løse Gåden om disse ting for menneskene.

Synet af eller billeder af Ufoer har fået mange mennesker til at mene, at de er omgivet af mere eller mindre venligtsindede Rumvæsener, der til enhver tid er i stand til at invadere Jordkloden.

     

                                                                                        Den 23 april 1950 kl. 16
                                                                            så fotograf Dean Morgan
                                                                            et tallerkenformet objekt svævende   
                                                                           over trætoppene. 
                                                                           Han fik taget et billede, 
                                                                           før objektet fløj bort.


¤
                                 

 

              Vi har bedt ARDOR om at udtale sig om disse fænomener:

 

ARDOR:

Jeg – ARDOR  er af G U D  blevet bedt om at løse

Gåden om de flyvende Ufoer

for menneskene!

 

De Ældste +)  (GUD's faldne Engle)  har spillet en meget stor rolle ved tilsynekomsten af de ægte fænomener af disse uforståelige objekter.

 

Jeg  - ARDOR,  - der er den af alle, der er faldet dybest og som menneskene har kaldt DJÆVELEN - , og mine faldne Brødre og Søstre har til alle tider søgt at tilsløre sandheden om Den oversanselige Verden og  G U D´s forhold til menneskene på Jorden. Disse fænomeners tilsynekomst er blevet observeret af utallige mennesker og styrket dem i deres tro på, at der fandtes fremmede kulturer på fjerntliggende kloder i Verdensrummet.

Dette var én af de måder, Jeg har søgt at forvirre menneskenes begreber, og der er mange mennesker, der fuldt og fast har troet på dét,  de så, og der er blevet taget mange  billeder, hvis ægthed ikke har kunnet bortforklares, af disse objekter.

 

 ˜    ˜    ˜

Inden Jeg i 1912 forlod Mørket for stedse, inkarnerede Jeg adskillige af De Ældste på Jorden i den hensigt, at de skulle fremdrage billeder af disse fænomener i æteren over Jorden. Dette lykkedes som bekendt; - flyvende Ufoer er et begreb, der er kommet for at blive og bliver betragtet som en kendsgerning.

Nu vil Jeg -  ARDOR  afsløre sandheden om disse fænomener:

Der har aldrig eksisteret én ægte Ufo i æteren over Jorden; - de er alle – alle som én – et resultat af De Ældstes evne til i trance at fremdrage forskellige livagtige billeder det være sig af afdøde personer eller som i dette tilfælde et billede af et uidentificeret flyvende objekt – de såkaldte ”Flyvende tallerkner”.

Disse personer er meget sjældent selv klar over deres bedrag, idet det, der sker, ikke når frem til deres dagsbevidsthed. Disse personer er sjældent langt væk fra deres manifestationer. De kunne befinde sig overalt i Verden; - dog er det som regel i de højst civiliserede lande, Jeg har inkarneret disse Ældste.

 

Spørgsmål: Hvor langt væk i meter/kilometer fra et Medium kan et sådant fænomen observeres?

Det mest almindelige er, at fænomenet optræder tæt på det Medium, der frembringer det, - dvs. højst 1-2 km  væk; - men der kan dog også forekomme tilfælde, hvor et medium har været i besiddelse af så stærk en Vilje, at han/hun i sin Tanke har sendt sit objekt adskillige kilometer væk, - i enkelte tilfælde op til flere hundrede kilometer. (I disse tilfælde har Mediets Ånd under dyb trance været frigjort fra legemet. )

 ¤  ¤  ¤

Spørgsmål:

Er det både de kvindelige og de mandlige Ældste, som har haft disse evner?

De kvindelige medier er i overvægt; - dog har Jeg også inkarneret en del af de mandlige Ældste til dette formål.

 

 Spørgsmål:

Kan der efter 1988 (hvor den sidste af  ARDOR´s inkarnerede Ældste forlod Jorden) forekomme flere ægte materialisationer af flyvende UFOer?

Enkelte af de, G U D har ladet inkarnere på Jorden, har optrådt som stærkt fysiske medier. Det er lykkedes disse medier at fremkalde forskellige lysfænomener på himlen; - men i fremtiden vil menneskene ikke længere kunne iagttage sådanne fænomener.

 

Citat fra Vandrer mod Lyset side 223 under afsnittet om Medier:

Til fysiske Fænomener, der fremkaldes ved Hjælp af Mørket, maa man henregne Levitationer af Mediet eller af Séancedeltagerne, en Art uregelmæssige flakkende Lysfænomener, f. Eks. større eller mindre fosforlysende Pletter, Taageformationer og lignende; alle ægte Materialisationer og Dematerialisationer under Séancer, voldsomme eksplosive Slag eller Lyde samt alle uregelmæssige Bankninger, o.s.v.

 

T    T    T

 

R. Malling - Hansen:

Jeg – Malling-Hansen ønsker her at løfte sløret for Gåden om de Korncirkler – ofte meget regelmæssige i deres form – som kan observeres som regel over en kornmark – deraf navnet.

 

                Her må vi dele disse fænomener op i to:

1. Mange Korncirkler er fremkommet ved, at mennesker fuldt bevidst i ly af mørket fra en helikopter eller lille flyvemaskine i kraft af forskellige blæsere fik kornet til at føje sig i forskellige mønstre.

2. Her er det ARDOR´s inkarnerede Ældste, der har været på spil.

De har om natten været i stand til at frigøre deres bevidsthed og formået at bevæge sig meget langt fra deres sovende legeme.

For disse Ånder var det en nem sag i kraft af deres Vilje at forme disse Korncirkler -  nøjagtig som de ønskede det.

 

       Ì        Ì        Ì      

 

Spørgsmål:   Hvordan rent praktisk blev dette udført ?

De Ældste har altid formået at få ting til at flyve gennem luften; - eller få genstande til at forsvinde eller dukke op de forunderligste steder. Denne evne har de brugt, idet de ved deres Tanke-Viljes Kraft har formået at bøje hvert eneste korn og lægge kornene i nøjagtig de mønstre, de ønskede.

Ingen menneskeånd vil kunne præstere dette; - og efterhånden som interessen for disse fænomener bliver mindre, vil resultatet til sidst blive, at de helt forsvinder.

 

16. november 2006      ARDOR   &  R. Malling-Hansen

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ¬ ¬   ¬                                                                          

 

Vi – Englene fra Sjette Sfære

ønsker at takke Hanne Leffler og Kirsten Pedersen, fordi I ønskede at få Den oversanselige

Verdens forklaring på disse fænomener. Ved fælles hjælp har menneskene nu fået løsningen

på denne Gåde, som uden Jeres hjælp var forblevet en Gåde.

  

                          16. november 2006          Englene fra Sjette Sfære 

 

 

  ¬

 

       ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 +) G U D’s  faldne Engle kaldes De Ældste- G U D´s lyse Engle kaldes De Yngste.

Da alle G U D’s Engle i kraft af G U D’s VILJE er skabt og fremstået

s a m t i d i g  i  G U D’s  RIGE,

skal disse betegnelser kun betragtes som adskillende.

 

 Randbemærkning Jakob Knudsen : Jeg udtrykker her Den oversanselige Verdens store glæde og tilfredshed med,

at menneskene omsider kan få den fuldt sandfærdige forklaring på fænomenet om Ufoerne.

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk. -

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige  udvalgte -

af de senest modtagne Budskaber.

 

              Venlig Hilsen   Hanne   Leffler     

                                                          

leffler@webspeed.dk

 

T