Fra Biskop Johannes Johansen modtog vi den 25. juli 2015 denne utroligt smukke Sang på melodien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D u, s o m * h a r * t æ n d t * m i l l i o n e r * a f * S t j e r n e r:

 

  TTT   h

Denne HILSEN   har     Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration  den  23. juli 2015 af

Biskop  Johannes Johansen

(1925 – 2012)

 

                                                         EN HILSEN TIL DANMARK 

 

 

vv

 

 

 

µ

                

Melodi: Du, som har tændt millioner af stjerner

1. Hver gang der skinner et lys fra en stjerne,
så er det G U D, der har tændt dette lys.
Alt, har HAN skabt, og hver eneste stjerne
vidner om G U D med sit storladne lys.2. Alt, hvad vi ser lyser op for vort øje,
stammer fra G U D, som har sat det på Jord.
Og til hvert menneske går fra Det Høje
kærlige Tanker fra G U D til vor Jord.3. Glæden vi føler, der fylder vort hjerte,
stammer fra G U D -  som en Hilsen fra G U D.
Og når vi sorgfuldt erkender vor smerte,
så bli´r vi hjulpet af Himmelens G U D.4. Husk – alle mennesker – hver gang I græde,
at der Jer venter et Himmerigs Fryd.
G U D vil i Himlen til alle berede
Paradisglæde og Lykke og Fryd.5. G U D er ALMÆGTIG og ALVIS og KÆRLIG. -
G U D´s TANKE følger hvert menneske på Jord.
Alle, der sørger, vil G U D  følge særlig; -
thi i G U D´s HJERTE  hvert menneske bor.6. Dagen vil komme, der bliver den sidste. -
Engle vil hente dig – bære dig op.
Og er du nået til Livet – det sidste,
så vil en Fryd møde dig uden stop.    7. Alt, hvad G U D skaber, - det mindste, det største;
det har en Hensigt  -  er alting og  eet.
Du lille Ven, du vil se som det største,
opleve at - G U D og du – I er eet!

  G U D:
8. Også for MIG vil det være det største, -
dét, at Vi To – lille Ven – bliver eet!
Vid, dét JEG siger:  JEG vil som det første
tag´ dig i Favnen  og kysse dig blidt.

 

z

 

 

                                          23. juli 2015                           Johannes Johansen

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

Dette Budskab er fremkommet ved, at  JOHANNES JOHANSEN,  der efter sin inkarnation er en  frigjort Engel, befinder sig ved vor side. - Her giver han sig til kende og meddeler, at han ønsker at sende en HILSEN TIL DANMARK.

Efter vor velkomst - lytter jeg og kan nu tydeligt "høre", hvad der bliver "sagt" under tankeinspiration. -   ligesom Sangens melodi bliver mig indgivet. -

Kirsten skriver alt ned sætning for sætning.  

 

                                 Kirsten Pedersen         Hanne   Leffler                   

 

 

leffler@webspeed.dk

 

 

 

 

 

 

 

                                           

        Hulde engel, du min barndoms ven !

1. Hulde engel, du min barndoms ven !
tro ledsager i de svundne dage!
sig mig da, hvor est du flygtet hen?
Sig mig, når – når kommer du tilbage?

2. Skønt ukendt – du engang fulgte mig,
da min sjæl var fri for sorg og smerte;
nu – jeg kender, nu jeg sjunger dig, -
ak! hvi flygter du nu fra mit hjerte?

3. Er ej nu, som fordum, lunden grøn?
Kilden klar udi sin blomsterramme?
Er min ungdomsdal ej længer skøn?
Eller – er jeg selv ej mer den samme?

4. Milde engel! kom endnu en gang
fyld min barm med hine længsler søde!
tryl mit hjerte med din serafsang!
kvæg mit blik med håbets morgenrøde!

5. Se! jeg søger dig – o, kom igen!
Hør! jeg kalder, kom igen tilbage!
før mig til mit gamle Eden hen –
eller til det ny du snart mig drage!
                                   St.St. Blicher 1826