- N - har via sit brev til Hanne Leffler givet udtryk for flere forkerte påstande om Hannes Mediumitet. - Den oversanselige Verden rydder de forskellige misforståelser af vejen:


 

    TTT   h

Dette SVAR  har    Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration

den 12. oktober 2015  til

- N -

fra Hanne  Leffler,       R. Malling-Hansen   

 

¬                                                     ¬

og G U D

 

z

 

 

 

  

* 

Hanne Leffler:

 

Jeg har læst dit brev, som jeg modtog den 5. oktober 2015, med interesse og nogen undren.

Den person, du har haft åndelig kontakt med, udtaler sig således:

 

"Allerede i Hannes barndom opstod den tanke om, at arbejde som medium på samme måde, som vores åndelige Søster Johanne Agerskov gjorde i sin tid, da Vandrer mod Lyset og tilhørende værker blev overført.

Siden da i året 1951 har Hannes fantasi omkring dette været påvirket af det åndelige Mørke og de tidligere Faldnes (diskarnerede Ældste) tilstedeværelse, hvor de har rettet deres opmærksomhed mod Hanne og hendes ønske om at arbejde som medium.”

X    X    X

Hertil kan jeg svare, at jeg  - lige fra første gang, jeg læste  V a n d r e r  m o d  L y s e t,  - har forstået denne Bogs store Værdi.

Men ikke eet eneste øjeblik har jeg ønsket eller forestillet mig, at jeg engang skulle være Medium for Den oversanselige Verden.

 

!

Og da jeg startede som Medium i 1997, strejfede den tanke mig aldrig, at jeg skulle gå i Johanne Agerskovs fodspor. Den tanke ville jeg aldrig have  v o v e t  at få.

Den åndelige person, du har talt med, er altså   g a l t  a f m a r c h e r e t  h e r !  - Min Skytsånd ønsker at knytte følgende Kommentar til dit brev:

                                                                                              Hanne  Leffler

 

                                                                                                           ¬

 

Rasmus Malling-Hansen:

 

Til - N -.

Det brev, du netop har sendt Hanne Leffler, er på visse steder ikke korrekt. - Da Jeg ønsker, at du skal være helt orienteret om de faktiske forhold, må Jeg påpege følgende:

Den person, du har haft kontakt med, nævner, at hun adskillige gange har forsøgt at tale Hanne væk fra hendes fantasi og forestilling om at være Medium og gå i Johanne Agerskovs fodspor. Hun siger videre, at det er ikke dét, Hanne skulle arbejde med i denne inkarnation.

Jeg ved ikke, hvor denne person har sin viden fra, for Sandheden om Hanne Leffler er følgende:

Før sin inkarnation er Hanne blevet grundigt forberedt til netop dette – at være Medium for Den oversanselige Verdens Eksistenser.

 

Da det gunstige tidspunkt i 1997 kom, kaldte Jeg – Rasmus Malling-Hansen (Hannes Skytsånd) på hende for at erindre hende om det Løfte, hun havde givet G U D – og gudskelov opfattede Hanne mine tanker og indledte et samarbejde med mig og Den oversanselige Verden, som har varet siden. - Da Hanne er et meget lydhørt og stabilt Medium, der kan klare at modtage selv den vanskeligste Abstraktion, er Vi selvsagt meget glade for denne kontakt.

 

Jeg ønsker i øvrigt i den forbindelse at gøre dig opmærksom på, at du har uret, når du skriver således:

”Efter aftale  med den åndelige Verden, stillede jeg et spørgsmål d. 31. januar 2015  ( kl. 1700-1715 ) og jeg fik et svar, hvor Rasmus redegør for, at han ikke er din skytsånd, som du udadtil overfor andre vedstående påstår”.

d d d

Jeg ved ikke, hvem du har haft kontakt med, - m  i  g  er det i hvert fald ikke!

 

For øvrigt kan Jeg henvise til det brev, du modtog af Hanne Leffler den 2. marts 2015, hvori Jeg omhyggeligt gør rede for grunden til, at netop Jeg blev Hanne Lefflers Skytsånd.

 

Jeg skrev således til dig:

” Jeg kan fortælle dig, at Jeg – Rasmus Malling-Hansen har været Hanne Lefflers Skytsånd, fra hun blev født i 1938; - dels var det mit eget stærke ønske om at stå den kvinde bi, der på et tidspunkt skulle fremstå som et Medium for Den oversanselige Verden og således virkelig havde brug for støtte ved sin side. Men også G U D udtrykte ønsket om, at Jeg skulle være Hanne Lefflers Skytsånd, fordi G U D  kunne forudse, hvor mange vanskeligheder, Hanne kunne få at kæmpe med.”

X    X    X

 

Jeg undrer mig over, at du stadig, - efter min omhyggelige forklaring på, hvorfor netop Jeg – R. Malling-Hansen blev Hanne Lefflers Skytsånd, - i dit brev fremkommer med en påstand om det modsatte.

 

Jeg vil nu meget alvorligt bede dig om ikke oftere at skrive til Hanne Leffler, at Jeg ikke er

hendes Skytsånd.

 

Du må forstå, at Hanne Leffler uafbrudt arbejder for Lysets fremme på Jorden, og at hun bruger dag og nat til dette arbejde. Hun har ikke tid til, at du oftere i brev fremkommer med forkerte påstande, som du for længst har modtaget svar på!

 

Ved samme lejlighed ønsker Jeg at sige, at den Ånd, som du har kontakt med og som påstår, at hun er Hanne Lefflers kvindelige Skytsånd, i hvert fald ikke taler sandhed.

Når hun giver udtryk for den holdning, at Hanne Leffler ikke er et Medium, så findes hun ikke i Lysets Verden. -   J e g  k e n d e r  h e n d e  i k k e !

 

 ]  ]  ] 

Hanne har oprettet en Hjemmeside – lefflerhanne.dk , hvori hun har indsat forskellige Budskaber, Hilsener, Abstraktioner, Åbenbaringer og Sange – alt modtaget under tankeinspiration og bekræftet i G U D’s NAVN.

Der har til dato været  1 1 9 5 2  besøg, og dette vidner om en endog meget stor interesse for denne Hjemmesides forskellige Budskaber.

 

At Hanne gennem årene skulle have følt en øget usikkerhed omkring det at være et Medium, er ikke rigtigt. - Hanne skulle helt klart vænne sig til dét, der skete; - men Jeg kan bekræfte, at Hanne stedse har følt mere og mere Glæde ved denne Gerning. Hun udtrykker selv dyb glæde og taknemmelighed over, at hun – Hanne Leffler er blevet udvalgt til dette af HIMLENS G U D.

 

Du skriver endvidere:

” at Hannes fantasi har været påvirket af det åndelige Mørke og de tidligere Faldnes (diskarnerede Ældste) tilstedeværelse, hvor de har rettet deres opmærksomhed mod Hanne og hendes ønske om at arbejde som Medium”.

  d d d

Hertil kan Jeg – hendes Skytsånd erklære, at Hanne aldrig nogensinde har ladet sig påvirke af Mørket.

Hende, du har kontakt med, nævner de  d i s k a r n e r e d e   Æ l d s t e . - På det tidspunkt, der er tale om, har ingen af de diskarnerede Ældste befundet sig på det astrale jordplan. De er alle som een efter Døden blevet overført til De Ældstes Lysklode.

Men Jeg kan fortælle, at en del af de af ARDOR inkarnerede Ældste under natlig søvnfrigørelse har forsøgt at påvirke Hanne i forskellige Mørkeretninger. Dog er det hele prellet af på hendes fuldkomne rene sind.

 

Så har du modtaget dette fra din kontakt:

Den måde, som dette værk (V.m.L.) fremkom på med tilhørende værker vil ikke blive brugt mere og mediumiteten gennemgår hele tiden en udvikling, hvor der i dag arbejdes på, at gøre det enkelte medium mere selvstændigt ved, at mediet selv stiller spørgsmål og selv skriver svaret ned.

     Dette er med udgangspunkt i den vante måde, hvor der stilles tusindvis af tillægsspørgsmål.”

 

X    X    X

Hertil kan Jeg meget bestemt fortælle, at Vi i Den oversanselige Verden kun anvender Hanne som Vort Medium.

Den måde, der nævnes, at dette skulle foregå på, er  t a n k e s p i n d !  Sådanne medier ville være totalt ubrugelige for Lysets Verden, idet ingen af disse ville leve op til blot et minimum af de høje krav, Vi må stille til et brugbart Medium.

 

Nu  ønsker  G U D   at  få  ordet:

 

R.  M a l l i n g - H a n s e n

 

¬


G U D:

M i n  S ø n .

Også JEG ønsker at sige et par ord til dig.

JEG ønsker at  a d v a r e  dig!

Den ringe mening, du - og den, du mener at være i kontakt med, - har om Mediet  Hanne Leffler, er ude af trit med virkeligheden.

Hanne Leffler har så høj en Status, at alt, hvad du måtte give udtryk for i dine breve om hende, er  f o r k e r t !

 

Hanne Leffler er simpelthen ukrænkelig, og det eneste, du opnår ved dine udtalelser, er at vise, hvilket stade du selv står på.

Du må være klar over, at sådanne udtalelser vender sig imod dig selv. Du skal gøre Regnskab for hver eneste forkert påstand om Hanne Leffler, du giver udtryk for.

JEG  f ø l g e r  m e d  S o r g  d i n  F æ r d !

 

Hvis du virkelig søgte Sandheden, så kan JEG fortælle dig, at Sandheden  kun findes i Lysets Verden – ikke i Mørkets!

 

 Må  dette  bundfælde  sig  i  dit  hjerte!

                                                                                                                     

  den 12. oktober 2015                            G U D

 

                                                                            z

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ