PONTIUS PILATUS overgav os den 12. juli 2000 et ANGERS-BØNSKRIFT, hvori han giver udtryk for den dybe fortvivelse, han har båret på, fra han for 2000 år siden gav ordre til JESU KORSFÆSTELSE. - Han sender en dyb Bøn til JESUS KRISTUS om TILGIVELSE, som KRISTUS svarer på. - - - - - - - - - - Dernæst følger Salmedigteren N.F.S. Grundtvigs smukke sang om PONTIUS PILATUS på melodien: Nu ringer alle klokker mod sky, - som vi modtog den 17. juli 2000.

 

           

TTT   h 

Dette ANGERS-BØNSKRIFT    har   Hanne  Leffler     modtaget

under  tankeinspiration

  den  12. juli 2000

af 

P O N T I U S   P I L A T U S

Den romerske Landshøvding i Judæa

år 26 – 36

 EN HILSEN TIL VERDEN

 

 

V

 

Jeg – Pontius Pilatus -  romersk Landhøvding –

ønsker i dag at sende et Angers-Bønskrift til alle de Mennesker,

der kender og tilbeder JESUS KRISTUS som Verdens Frelser og Verdens Lys.

 

Til Jer alle lyder mine ord:

 

Jeg har begået én af de ondeste Handlinger overhovedet i Menneskehedens Historie, idet jeg som Pontius Pilatus dømte Jesus af Nazareth, der prædikede Næstekærlighed og fortalte hvert menneske om Faderens Kærlighed til alle.

Jeg lod ham gennemgå vanærende og smertefulde Pinsler. – Jeg udsatte ham for et Forhør, hvor Han skulle forklare sit forhold til Den Højeste, og da Han fastholdt, at Han var G U D´s Søn, dømte jeg ham uden Nåde til

D Ø D E N  P Å   K O R S E T !

kors<

 

Denne Handling – at dømme Jesus af Nazareth til Døden på Korset, er den største Udåd,

der er blevet begået på Jorden, fordi den, jeg dømte til Døden på Korset, var

d e t   s t ø r s t e   M e n n e s k e, 

d e r   n o g e n s i n d e   h a r   l e v e t  p å   J o r d e n.

 

Dette Menneske har bragt Verden det største Budskab af alle og i stedet for at pine og korsfæste ham, burde jeg have bøjet mig for ham i dyb Agtelse.

Han burde have været iført – ikke en Tornekrone – men den ædleste Kongekrone af guld, ædelstene og diamanter, der findes i Verden.

Således siddende skulle Han udråbes til Jordens Hersker, og hvert eneste menneske på Jorden burde have bøjet sig i dyb Tilbedelse for ham som

 V E R D E N S   F R E L S E R.

 

I stedet for blev Han udsat for Menneskenes Hån og Spot, og måtte lide en ynkelig og utrolig smertefuld Død.


Hvor stor dette Menneskes betydning er for Menneskeheden, vil jeg oplyse Jer om her.

I fem millioner år har Han uden ophør fungeret som

G U D´s Repræsentant på Sjette Sfære !

 

G U D har lagt seks astrale Sfærer uden om Jorden, som tjener som  Opholdssted for menneskeånderne mellem deres jordiske inkarnationer.

På den yderste Kreds af Sjette Sfære har KRISTUS sin Bolig. - Her er Han den øverste Leder af Menneskenes inkarnationer, og her har hele den Engleskare, der fungerede og stadigvæk fungerer som Skytsånder og Foregangsmænd for Menneskeheden -  hjemme.

Han har bestandigt ledet, trøstet og styrket dem; - og når de med mellemrum var ved at miste Modet og Troen på, at deres arbejde ville bære Frugt hos Jordens børn, var KRISTUS dén, der i usvigelig Tillid til G U D´s aldrig svigtende Støtte stod frem foran dem og sagde:

 

Ville I end alle vende Eder fra Menneskene, så vil Jeg dog ingensinde forlade dem.

Menneskene ere ikke fortabt, hvis Vi blot følger den Vej, G U D har anvist Os.

 

Ved disse ord indgav Han Englene nyt Mod og Styrke, og de fortsatte alle dét Kærlighedsarbejde, der har giver Menneskeheden dén Civilisation, den har i dag. – Alle disse Engle har adskillige gange ladet sig føde på Jorden for som mennesker at være Foregangsmænd på adskillige områder:

Alt, hvad der er givet menneskene af skøn og ophøjet Musik – Billedhugger-, Arkitektur- og Malerkunst, opløftende, belærende og vidunderlige Bøger og Skuespil - samt alle de Opfindelser, der er tilflydt Menneskene af enhver art på Lægekunstens og det Videnskabelige område, - kort sagt - alt nyt af ovenstående art, der er givet Menneskene, har de modtaget fra disse Engle i den hensigt at gavne og ophøje den samlede Menneskehed.

 

Den 3. marts 1912 skete der en skelsættende Begivenhed i Menneskehedens Historie.

Den Person, menneskene kalder Djævelen, men som ønsker at blive kaldt ARDOR, var på vild flugt gennem alle Jordens Lande, fordi Han følte, at Lyset – denne mægtige URKRAFT -  var ved at vinde over ham, og dette ønskede Han ikke.

Den Verden, der kaldes HELVEDE, var blevet udslettet af G U D i oktober 1911, da G U D lod SIN MÆGTIGE STEMME lyde til alle af Synd bundne Ånder. – Beboerne af dette Helvede - ARDORS faldne Brødre og Søstre - svarede alle på G U D´s kaldende STEMME.

Disse blev overført til en fjern Lysklode, hvor de i fred og ro kunne gennemtænke og angre den mægtige Syndeskyld, der tyngede dem alle. Og når Angeren – den dybe Anger – havde gennemstrømmet og lutret deres Sind, ville de få G U D´s TILLADELSE til at sone deres mange Forbrydelser over for Menneskeheden.

Mange vil blive inkarneret for på forskellige områder at opfinde noget til gavn for Menneskene, - fx vaccine mod de mest frygtede Sygdomme, der som en Svøbe plager og har plaget Menneskeheden.

 

        ¶   ¶   ¶

 

ARDOR var på denne måde blevet hjemløs – total hjemløs!

Og i vild Panik og dyb Rædsel flygtede Han over Jorden, da Han den 3. marts 1912 midt under sin vilde Flugt stoppede op!

 

En Engel stod foran ham, - en Engel, hvis strålende Lysskær blændede ham.

Denne  Engel   var  KRISTUS.

 

Han strakte kærligt sin hånd frem mod sin faldne Broder og sagde i dybeste Kærlighed og Medfølelse med dennes Lidelser:

 

Broder, - Jeg er kommet for at bringe dig Fred i Vor G U D og FADERS NAVN.

Følg mig, så vil Jeg føre dig til Mennesker, der på min Forbøn vil bede for din Fred og Frelse.

Og når Angeren er vågnet i dit Sind, vil jeg føre dig til G U D, og HAN vil tilgive dig alt

i Sin uendelige Barmhjertighed.

 mmm

Således blev ARDOR vundet tilbage

til G U D og Lyset!

 

Og Jubelen i Englenes Verden blev meget stor, fordi Dén af alle G U D´s Engle, der var faldet dybest, nu efter årmillioner var vundet tilbage.

X   X   X

Mine kære Venner i den jordiske Verden.

Denne ædle Person, som under sin sidste inkarnation bar navnet Jesus af Nazareth, har jeg – Pontius Pilatus dømt som en simpel Forbryder til at lide Døden på Korset.

Denne Person har bragt det største af alt til Jorden

K æ r l i g h e d s - B u d s k a b e t .

 

Han har båret en Kærlighed til Menneskene i sit Hjerte, som aldrig nogensinde blev mindre – blot større som Tiden gik. – Han har den 3. marts 1912 - som den mest barmhjertige af alle - i dyb Kærlighed og Medfølelse med sin faldne Broders Lidelser, opsøgte denne Broder og med milde og kærlige ord fik ham overtalt til at vende om fra den Mørkets Vej, Han hidtil havde betrådt og vælge Lyset i stedet.

 

Mine kære Venner!

Dét, KRISTUS herved gjorde som Verdens Frelser, var at redde hele Verden. - 

ARDOR’s Ondskab var ikke stoppet her. Han havde fortsat med at vildlede Menneskene, til

det lykkedes ham at lægge  h e l e  J o r d e n  ø d e.

 

 £   £   £

 

Jeg ønsker i hele Verdens påsyn at falde på knæ foran KRISTUS og i dyb dyb Anger at tage Hans hånd og sige:

 

Jeg – Pontius Pilatus beder dig tilgive mig den Brøde den største af alle,

da jeg dømte dig til Døden på Korset, selv om jeg i mit hjerte var fuldstændig klar over, at

du var total skyldfri i dét, du blev dømt for.

 

Derefter ønsker jeg at bøje mig for hele Verden og beder Jer alle – hvert eneste Menneske

på Jorden – tilgive mig, at jeg som Den romerske Landshøvding - Pontius Pilatus -  dømte

det største Menneske, Verden har set

J E S U S  af  N a z a r e t h

 til Døden på Korset, idet jeg endnu engang slår fast over for Jer, at Han er -

H e l e  V e r d e n s  F r e l s e r .

 

G U D stadfæste mine ord, så de må give genklang i Jeres hjerter!

 

          12. juli 2000                                                 P O N T I U S   P I L A T U S

 

    Y

 

 

 


Tilgivelse  KRISTUS / PONTIUS PILATUS

 

 

 

KRISTUS:

 

Min kære Pontius Pilatus.

Må Jeg tage din hånd og opfyldt af dybeste Kærlighed  og Medfølelse til dig sige disse ord:

 

Du beder i en fuldstændig ubærlig Anger  Mig  -  Jesus Kristus om at tilgive dig, at du

for 2000 år siden dømte Mig til

Døden. – Døden på Korset – fordi Jeg sagde, at Jeg var G U D´s Søn.

 

Den Tilgivelse, Jeg her overgiver dig, får du, fordi Jeg ved, hvor dybt du har angret dette siden.

 

Min kære Broder.

Vær overbevist om, at dét, der hidtil har været imellem os, er væk nu!

 

    Nu ringer alle klokker mod sky

      Og der blev glæde på jorderig,
  lig glæden i engles Himmel:
    Livskongen løfter op med sig
 til livet sin børnevrimmel.
                                                      B. S. Ingemann

 

                      2. november 2015                                  KRISTUS

 

 

¬

 

  

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

 

              


Denne SANG  har    Hanne Leffler   modtaget 

 

 under  tankeinspiration den  17. juli 2000

af

 

                                                           N.F.S. Grundtvig

 

 

 

 

µ

 

Melodi: Nu ringer alle klokker mod sky

 

 

            1. Nu ringer alle klokker mod sky.

             Der jubles på Jord og i Himlen.

             Hvert land, hvert sogn og hver lille by

             i glæde ser op imod Himlen.

 

            1. Det toner med Lov og Pris og Bøn

             fra Jord til Englenes Himmel.

             Det var en dag så inderlig skøn

             med Jubel i Englenes Himmel.

 

            1. Den dag et Budskab blev Jorden bragt, -

             åh – hør mig alle på Jorden!

             En Kvinde sad med Englevagt; -

              en Kvinde fra Danmark i Norden.

 

            1. Hun lytted´, lyttede til, hvad blev sagt

             den lille Kvinde fra Norden.

             På hvert et ord hun nøje gav agt

             til gavn for de Menn´sker på Jorden.

 

            1. En dag en mand til hende kom hid,

             og Pontius Pilatus var navnet.

             Hun bød ham hånden så kærlig og blid.

             Hun skræmtes slet ikke af navnet.

 

            1. Han sagde: Hør mig – hør mig, - åh gud!

             Jeg martres af Sorg og af Anger.

             Jeg ønsker Verden at give et Bud,

             for ellers jeg knuses af Anger.

 

            1. De Ord, han gav, gav genlyd hos Os, -

             gav genlyd i hjertet hos mange.

             Og væk var Mørke, Had og hans Trods.

             Han ønsker ej mer´ være Fange.

              

              

            2. Han bøjed` sig så dybt imod Jord,

             at ingen sig dybere bøje.

             Den lille Kvinde skrev hvert et ord,

             hun modtog af ham ganske nøje.

 

            1. Hun følte et Sus fra Himmelen ned,

             da Pontius knæled` og sagde:

             Åh KRISTUS – giv mig arme lidt Fred.

             Jeg siden har grædt alle dage.

 

            1. Åh KRISTUSBroder, hør på min Bøn!

             Jeg beder dig – tilgiv min Brøde.

             Åh gud, - du sagde, du var G U D´s Søn.

             Du dømtes på Korset at bløde.

 

            1. Et suk igennem de Engle gik,

             da Pontius sig bøjed´ for Verden.

             Så stort det var – dét øjeblik,

             da Pontius sig bøjed` for Verden.

 

            1. Og der blev Glæde på Jorderig,

             lig Glæden i Englenes Himmel.

             Og KRISTUS     knuged` ham tæt ind til sig.

             Åh Broderkom hid i Vor Himmel!

 

            1. Det største Lys, der skinner på Jord,

             det skinner på høje og lave.

             Dét Lys – det kommer oppe fra Nord.

             Dét Lys, det er Verdens Gave.

 

            1. Og Lyset  bar G U D  selv i Sin Hånd.

             Det nænsomt blev sat ned på Jorden.

             Og Jorden bærer nu denne  Ånd,

             som G U D  satte oppe i Norden.

          1.                                    R

            1. Hav Tak, o Kvinde, hav Tak, Lov og Pris.

             For alle, der fødes på Jorden,

             skal prise dig på værdigste vis, -

             du Kvinde deroppe i Norden.

 

 

                                           17. juli 2000                                                     N.F.S. Grundtvig

 

 

                                                                                                                                  µ

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN 

 

z

 

 

 d  d