Det Mord, der skete 19. februar 1948 på et Ægtepar på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, der bliver betragtet som århundredets største Drabs-Gåde, er a l d r i g * b l e v e t *o p k l a r e t. - Den 13. september 2003 modtog vi den pågældende Morder's Angers-Bønskrift. - - - - Derefter afslører ARDOR, hvilken andel H a n havde i dette Mord. - Poeten og Sven Gyldmark skrev den 10. april 2011 i en Hilsen til Danmark en S a n g om dette Mord på melodien: Solitudevej, som ses nedenunder opklaringen af Mordet..

  

  TTT   h

Dette har  Hanne  Leffler  modtaget

under  tankeinspiration

den 13. september 2003: 

 

Redegørelse om -

og Opklaringen  af 

Dobbelt-Mordet

  på Peter Bangs Vej

samt

 

ANGERS-BØNSKRIFT  

fra

Peter Bangs Vej – Morderen

 

 

 

  ZZ

                                                                                               

Den 19. februar 1948 skete der et Dobbeltmord på 3. sal på Peter Bangs Vej 74 på Frederiksberg. Dette Mord optog sindene mange år efter, fordi det var så gennemført uhyggeligt og makabert, og fordi det aldrig nogensinde blev opklaret, hvem der var Morderen.

 

Dette Mord står nu – 55 år efter, at det blev begået – foran sin opklaring.

 

I Danmark lever der et Medium, som har lovet at modtage Morderen og dennes Bøn om Tilgivelse til Inger og Vilhelm Jacobsen. Denne Person har ordet nu:

Ægteparret Jacobsen beboede en herskabslejlighed, og da manden var kontorchef i English House havde de en stor omgangskreds og ofte gæster til middag. De havde to husassistenter til rengøring og til at bistå med madlavning og servering, når de havde gæster. Disse to husassistenter, hvoraf den ene hed Asta Hansen og den anden Katy Jørgensen, kom forholdsvis godt ud af det med hinanden og var vant til at arbejde sammen.

 

Den 20. februar 1948 havde familien Jacobsen inviteret gæster til middag og tilsagt begge husassistenter til at møde kl. 08.00. Kl. 08.18 låser Asta Hansen sig ind i lejligheden og bliver vidne til, at begge ægtefæller ligger udstrakt på gulvet, - Fruen på maven i soveværelset og herren på ryggen i herreværelset, begge blødende fra sår i hovedet og døde.

Asta Hansen henvender sig vidskræmt til naboen, der øjeblikkelig alarmerer politiet. Politiet sætter en omfattende eftersøgning i gang; - en eftersøgning, der omfatter en årelang afhøring af ikke færre end 12.500 personer, men uden resultat ! Mordet var og er indtil i dag uopklaret. Det lykkedes aldrig politiet at finde det fjerneste motiv til drabet på ”det perfekte ægtepar”.

Blandt de afhørte var begge de to husassistenter; - den ene, Asta Hansen kunne alene ved sin oprevethed hurtig lades ude af betragtning; - den anden, Husassistent Katy Jørgensen, blev også efter en kort afhøring sluppet fri igen. - Der var intet, der tydede på, at det var hende, der havde udført dette makabre Mord. Hun forklarede politiet, at hun havde et meget fint forhold til ægteparret Jacobsen. Fredag den 20. februar var hun og Asta Hansen begge tilsagt til at komme om formiddagen, fordi de skulle bistå med madlavning, servering og opvask, da ægteparret skulle have gæster samme aften.

Da hun blev spurgt, hvad hun foretog sig dagen i forvejen, svarede hun, at hun var gået tidligt i seng den aften for at være frisk til næste dag, og så føjede hun til: Jeg håber sandelig, I finder Morderen, så denne sag kan blive opklaret.  Ægteparret var ualmindelig fine mennesker begge to og havde ikke fortjent en sådan skæbne.

X    X    X

Dét, der i virkeligheden skete, var følgende:

 

Den 19. februar kl.17.00 om aftenen ringer Katy Jørgensen på døren og bliver lukket ind af fru Inger Jacobsen. - Katy Jørgensen fortæller, at hun ønsker at tale med hende om morgendagens indkøb. Fruen begiver sig intetanende på vej ind i stuen for at finde noget at skrive med, og i dette øjeblik griber Katy Jørgensen foden af en tung petroleumslampe og hamrer den ned i hovedet på Fruen, der vender sig bestyrtet om og forsøger at vriste petroleumslampen fra hende. Dette lykkedes ikke; - Katy Jørgensen er både stærkere og hurtigere og lader flere gange den tunge lampefod suse ned over Inger Jacobsens hoved, så hun mister balancen og falder besvimet om. Blodet begynder at fosse ud af et hul i Fruens hoved, og efter endnu et par slag konstaterer Katy Jørgensen, at Fruen er død.

Hun slæber liget af Fruen ind i soveværelset og anbringer hende med puder under hovedet og et tæppe over, og på dette tæppe anbringer hun en stok fra entreens stokkestativ fra Fruens egen familie.

I det samme ringer telefonen. Katy Jørgensen tager den. Det er Kontorchef Vilhelm Jacobsen, der lidt kort for hovedet meddeler, at han bliver en time forsinket; - Katy Jørgensen lover venligt at give Fruen denne besked, men på dette tidspunkt ligger Fruen død inde i soveværelset.

Hun går nu i gang med at fjerne blodsporene og lukker døren ind til soveværelset.

Godt en time senere låser Vilhelm Jacobsen sig ind i lejligheden og bliver mødt af Katy Jørgensen, der forklarer, at Fruen er et ærinde i byen og ville komme hjem senere. I dette øjeblik, hvor Kontorchefen tror sig ene med Katy Jørgensen, opfordrer han hende til at gå med sig ind i soveværelset. Katy Jørgensen smiler og siger, - lad os lige ordne vores lille mellemværende først. Kontorchefen sætter sig ved skrivebordet i herreværelset, trækker sit checkhæfte frem og pålægger hende endnu engang absolut tavshed overfor Fruen. Dette lover Katy Jørgensen og Kontorchefen udsteder en check på 8.500 kr. til hende. 

Da han behørigt har underskrevet checken, bliver han ramt bagfra af noget, som får ham til at miste bevidstheden øjeblikkeligt. Igen og igen hamrer Katy Jørgensen en blytung lampeskærm ned i hans isse, og han synker hjælpeløst sammen og vælter ud på gulvet, hvor hun med et tungt stoleben tilføjer ham endnu et par dræbende slag.

 

Blodet fosser (som det var tilfældet med Fruen) ligeledes ud i en lind strøm og farver alt rødt på sin vej. Katy Jørgensen dækker liget til med et tæppe. - Ovenpå tæppet anbringer hun også her en stok, som denne gang er fra hans familie.

 

Katy Jørgensen brugte flere timer bagefter på at rydde op efter de makabre Mord og fjerner blodsporene, så vidt det var gørligt. Hun gav sig endda tid til at tage sig et varmt karbad. Til sidst, da alt var i orden, trak hun sin tykke vinterfrakke på og smækkede døren efter sig. Hun var heldig at slippe ned af trappen og ud, uden at blive set, og vel ankommet til sit hjem brændte hun omhyggelig de blodbestænkede klæder  - eet af gangen i kakkelovnen.

 

Derefter gik hun i seng og sov roligt til næste morgen, hvor hun stod op og var påklædt, da politiet ringede på døren for at afhøre hende.

 

   T    T    T

 

Nu er tiden kommet til at afsløre, at hende, der hidtil har ført ordet, er Katy Jørgensen.

 

Jeg ønsker at redegøre for motivet til dette makabre Mord, som jeg udførte fuldstændig målbevidst og uden mindste samvittighedsnag.

Inger Jacobsen, som udadtil gik for at være en fin dame, - altid venlig og smilende, var i virkeligheden en Satan, som flere gange havde behandlet mig hovent og nedladent, og jeg fornemmede, at hun følte sig højt hævet over mig, der blot var en almindelig husassistent. Dette fik mig efterhånden til at føle et så voldsomt Had til Inger Jacobsen, så da jeg om aftenen den 19. februar ankom til hendes hjem på et tidspunkt, hvor jeg vidste, manden endnu ikke var kommet fra sit arbejde i konfektionsfirmaet English House, var jeg kun i stand til eet:  at slå hende ned med det tungeste våben, jeg kunne finde, og jeg blev i min sanseløse rus ved, til Fruen lå død for mine fødder.

Da manden kom hjem, sørgede jeg for at fortælle ham, at Fruen var gået et ærinde. - Dette gjorde jeg, dels for at han ikke skulle spørge efter hende, dels for at han endnu engang skulle forsøge at få lokket mig med ind i soveværelset for der at få sin vilje med mig – noget, der havde fundet sted i flereår, uden at Fruen havde opdaget noget.

 

Jeg var på et tidspunkt temmelig forelsket i ham og ønskede ikke alene at blive hans elskerinde, men at få pladsen ved hans side som hans hustru, men han holdt mig bestandig hen, og det endte med, at han i stedet for giftermål lovede mig en pæn sum penge, som han udbetalte mig i form af en check på Mordaftenen. Men jeg ville ikke nøjes med penge, jeg ville have Hævn, og det fik jeg, da han lå død for mine fødder. De to stokke skal vise min totale foragt overfor Herren og Fruens fine familie, og jeg følte en sær blanding af tilfredsstillelse og fuldbyrdet Hævn, da jeg lagde stokkene over de to lig. 

 

Resten af mit liv levede jeg i bevidstheden om den Forbrydelse, jeg havde begået, men jeg holdt det for mig selv, og om samvittighedsnag var der ikke tale.

 

 £   £   £

 

Efter døden vågnede jeg til bevidsthed i en Verden fjernt fra Jorden, og her måtte jeg atter og atter gennemtænke det uhyggelige Mord, som aldrig blev opklaret.

Jeg følte til sidst en Rædsel over dette Dobbeltmord, og en Anger brød frem i mit sind, som var så total, at jeg ikke kunne rumme andet, og til sidst var jeg ude af stand til at udholde denne fortærende Anger, og jeg ønskede kun eet; - at blive udslettet for Tid og Evighed.

 

I dette øjeblik lød en Stemme til mig fra Universets uendelige dybder:

 

G U D:

 M i t  B a r n.

Den Anger, der fuldstændig har grebet dit Sind, skyldes, at du har udført eet af de mest bestialske Mord, der har fundet sted i Danmark i nyere tid.

Talrige mennesker føler sig endnu oprørte ved det uopklarede Peter Bangs Vej Mord, og du, der var årsag til det, er ikke længere i stand til at bære denne Angersbyrde.


Mit Barn.

Den eneste måde, hvorpå du atter kan få Fred i dit sind, er ved gennem et jordisk Medium at redegøre for alt, hvad der skete på Mordaftenen. Du må endvidere bøje dig dybt for ægteparret Inger og Vilhelm Jacobsen og søge at opnå deres Tilgivelse.

 

Dette vil finde sted, når den kvinde, JEG har inkarneret som Medium i Danmark bliver opmærksom på, at du hører til blandt de Personer, hvis tanker skal frem i den menneskelige verden. Denne kvinde, hvis navn er Hanne Leffler, vil sidde parat sammen med sin Medhjælper, der noterer alt, hvad Hanne under tankeinspiration modtager af tanker.

 

Dette, som du kan se frem til, vil give dig så megen Styrke, at du er i stand til at udholde at

leve, indtil dette tidspunkt oprinder. Bagefter vil du føle Fred i dit sind.                                                                                                                           

G U D

 

z

 

 

Jeg – Katy Jørgensen, der stod bag Peter Bangs Vej-Mordet, har nu gjort rede for de omstændigheder, der førte til Dobbeltmordet på Inger og Vilhelm Jacobsen.

 

Jeg henvender mig i dette øjeblik til 

Inger og Vilhelm Jacobsen.

Jeg var årsag til, at I for 55 år siden mistede livet under makabre omstændigheder. Jeg erkender min Syndeskyld og er kun i stand til at sige én ting:

 

Er I i stand til at tilgive mig – Katy Jørgensen, at jeg lod Hadet i mit sind få overhånd og

uden Skånsel eller Barmhjertighed udsatte Jer for de voldsomme slag, der blev Jeres død ? 

 

Min Anger over dette har været så stor, at jeg beder Jer; - lad mig få Fred, og giv mig Jeres

Tilgivelse, så vil G U D selv stadfæste denne Tilgivelse.

 

               13. september 2003      Peter Bangs Vej – Morderen

 

 d

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

 

Århundredets  Kriminalgåde.

12500 personer afhøres om Mordet på

Ægteparret Jacobsen.

Alle tænkelige teorier fremsættes om baggrunden for misgerningen,

men ingen viser sig holdbare !

 

 

 

w

 

 

 

Efterskrift fra ARDOR

 angående Peter Bangs Vej-Mordene:

 

ARDOR:

Der var en ganske bestemt grund til, at dette Dobbelt-Mord var beskrevet i  de astrale Æterbilleder, Jeg havde afsat i Jordens Æter. -  Heri havde Jeg  anbragt de Bestemmelser, Jeg ønskede skulle ske på Jorden. - For eksempel var både Første og Anden Verdenskrig  optegnet i detaljer i disse Æterbilleder.

 

En bestemt Begivenhed var årsag til, at Æterbillederne  blev slettet for stedse

den 13. februar 1997.

 

Hushjælpen Katy Jørgensen tilhørte ligesom Ægteparret Jacobsen G U D's faldne Engle, der med mellemrum har ladet sig inkarnere på Jorden som mennesker. - Katy Jørgensen havde inden sin inkarnation et regnskab at gøre op med dette Ægtepar. –

 

Hun bad mig –  M Ø R K E T S  F Y R S T E   om Hjælp, og jeg lovede at hjælpe hende.

Jeg satte dette Mord i mine Æterbilleder, således som det skulle foregå, og samtidig satte Jeg en beskyttende Barriére ind, som skulle sørge for, at Katy Jørgensen aldrig blev opdaget.

 

Da mine  Æterbilleder  blev udslettet den 13. februar 1997 blev alt udslettet

-  også Katy Jørgensens beskyttelse.

 

Og da vort Medium Hanne Leffler under tankeinspiration den 13. september 2003 modtog

ordene om dette Dobbelt-Mord, kunne den hele og fulde sandhed komme frem, så Løsningen

på denne Mordgåde endelig kunne blive afsløret.

 

            23. oktober 2015                                         ARDOR  

         

                                                          P

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

 

Her følger Sven Gyldmark og Poeten's SANG

  

om dette Mord:

 

  

 TTT   h

 

Denne SANG   har   Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration  den 10. april 2011  af

 

                                 Poeten og Sven Gyldmark                                        

EN HILSEN TIL DANMARK

Opklaringen af  Peter Bangs Vej-Mordet i 1948: 

 

 

de

 

Melodi: Solitudevej 

1.

Sendes tanken helt tilbage,

til vi når til Godthåbsvej; -

så er der en Vej, vi ej må glemme, - P e t e r  B a n g s e s V e j !

Mange ting er hændt derude,

både godt og også skidt.

Lad os tag´ en tur på Frederiksberg,

så vil det nemlig vise sig om lidt,

Refræn:

at der skete en masse på Godthåbsvej.

I nærheden lå Peter Bangs Vej – hver for sig!

Denne vej – Peter Bangs Vej - det hændte sig

et mord blev begået – uha-da-da – åh nej!

Og den stakkels Kontorchef med Frue så smuk; -

da det skete, forstod man skam ikke et muk.

Dette Mord – Peter Bangs Vej – ej løste sig ; -

ej heller af dem  hist på Gammel Kongevej.

 

2.

Frederiksberg blev alarmeret;

Politiet viste sig.

Hvem har udført Mord på Peter Bangsvej ? – Hvert fald ikke mig!

Men hvem kunne det så være?

Alle blev mistænk´liggjort, -

både de, der kom og gik

og de, som absolut slet intet  havde gjort!

Refræn:

Og de sad alle sammen og skutted´ sig,

hver eneste dag hist på den berømte Vej.

Mordet det havde ingen begået – nej,

og slet ikke de, der kom helt fra Godthåbsvej.

Politiet de udspurgte gud og enhver; -

 da de nåed´ de   t o l v - t u s i n d , - så lod de vær´!

                                                     Der var ingen – slet ingen, der meldte sig

for mordet af Parret på den berømte Vej.

 

3.

Herskabshjemmet danned´ ofte

rammem om en fornem fest.

Der blev inviteret alle dem, de kendte – hver en gæst.

Hushjælpen hun var på færde,

der sku´ nemlig købes ind.

Meget sku´ serveres, skrives ned,

og det gjaldt rub og stub og hver en pind.

Refræn:

Dengang Hushjælpen indenfor kom – åh nej,

for da gik det galt hist på Peter Bang´sesvej.

Tog en lampe og knaldede Fruen ned

og slæbte den døde i skjul – af sted, af sted!

Og da manden kom hjem, og han satte sig ned,

fik han bagfra et slag eller to, til han gled

ned på gulvet. -  Der fandt man de to – De ved!

Nu er det opklaret ! ! – Hushjælpen - ja, hun skred !

 

                                10. april 2011            Poeten og Sven Gyldmark

                                       

      de

  

 

Iflg.: Nettet:

Peter Bangs Vej-Mordet den 19. februar 1948

Det mystiske dobbeltmord på Peter Bangsvej i 1948 er en af Danmarks største mordgåder. Ægteparret Vilhelm og Inger Jakobsen blev myrdet under omstændigheder, som ville have givet Sherlock Holmes grå hår. Ingen har endnu formået at løse mordgåden, men der har været mange teorier om, hvorfor det fredelige ægtepar blev henrettet.

Kontorchef Vilhelm Jacobsen og hustru Inger Margrethe Jacobsen boede i en 5-værelses lejlighed på Peter Bangsvej 74 tredje sal. Den 20. februar 1948 ankom den 26-årige hushjælp Asta Hansen til lejligheden kl. 8.00. Hun blev overrasket over, at sikkerhedskæden spærrede døren ved køkkentrappen, og hun gik derfor om til fordøren og ringede på, men ingen reagerede i lejligheden. Asta Hansen fandt sin nøgle frem og låste sig ind i lejligheden, hvor et frygteligt syn mødte hende. Hun fandt fruens mishandlede lig i soveværelset, og via naboen fik hun hurtigt tilkaldt politiet.

På politistationen var man midt i et vagtskifte, derfor var bemandingen stor, og alt disponibelt mandskab blev sendt ud til lejligheden. Her fandt politiet kontorchefen liggende i herreværelset. Hans ansigt var slået fuldstændigt i stykker, og hans pulsåre var skåret over ind til benet. Rundt om halsen var der viklet et vådt viskestykke og en gardinsnor. En stol med et knækket ben var lagt over ham. Liget var dækket af et tæppe, og ovenpå tæppet lå en spadserestok.

Inger Margrethe Jacobsen lå i soveværelset. Liget lå på maven dækket med en dyne, hvorpå der lå en stok. Hun havde også et viskestykke og en gardinsnor om halsen. Hun var slået flere gange i ansigtet med et stumt instrument og havde tredobbelt kraniebrud. I nakken havde hun flere stiksår.
Begge var iklædt deres fine tøj, så de måtte være blevet myrdet kort efter, at de kom hjem, for begge ægtefæller havde for vane at skifte til mere afslappet tøj, når de var hjemme.

 

Rasmus Malling-Hansen’s  Kommentar:

Hushjælpen Katy Jørgensen var kommet om aftenen den 19. februar klokken 17, var blevet lukket ind af fru Inger Jakobsen for at tale med hende om festen dagen derpå. – Da Fruen vendte ryggen til, blev Mordet begået med en tung lampe.

En time senere kom kontorchef Vilhelm Jakobsen hjem. – Da han sad ved sit skrivebord for at udfylde en check, blev mordet på ham begået. – Det lykkedes hushjælpen at gøre rent efter sig og liste ned ad trappen uden at blive opdaget.

Da hushjælpen Asta Hansen kom morgenen efter - klokken otte og fandt ægteparret dræbt, slog hun hurtigt alarm !

Ingen havde mistanke til hushjælpen, og derfor er Mordet først blevet opklaret via Mediet Hanne Leffler’s hjælp den 13. september 2003.

R. Malling-Hansen

(Hanne Lefflers Skytsånd)

 

¬

 

 

       ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

¥  ¥  ¥

 

 

 

 leffler@webspeed.dk