P I E T* H E I N , der har skrevet så mange G R U K til Danskerne igennem årene, ligger sandelig ikke på den lade side. * * * Han er altid parat med et nyt GRUK eller flere - - og det er jo nok, fordi han ikke kan lade være. - - - Pas nu på, når han tar' ordet; - - - flux en halv snes GRUK flyver af bordet. --- ( sagt med hans egne ord.) :

 

 

TTT    h

Denne HILSEN   har

Hanne  Leffler

modtaget

under  tankeinspiration

af  Piet Hein

 

  vv   

                              EN

       HILSEN TIL DANMARK

 

 

                                 h

 

 

 

 

Piet han morer sig som få,

                                       når han lader ”grukken” gå.

 

     Melodi: Hist hvor vejen slår en bugt

Ingen ven er mere nær,
ingen ven er mere kær
end den ven, som stille går,
ved din side år for år.
Denne ven, som trofast er,
ret du ved, hvad han er værd.
Han, som ikke kræver Tak,
har fortjent den største Tak.
Ingen større glæde findes
der, hvor venskabsbåndet bindes.

De, som ingen venner har
ingen, som i favn dem tager.
Selvom solen skinner højt
rører det dem ej en døjt.
Mange, de har venner nok –
har en kæmpe-venneflok –
men en ægte ven – ak nej
findes ej på deres vej.
Ægte venskab er en vare,
som Gud-Fader selv bevare.       

 

Den som kun vil avle had,        
                                             han kan aldrig være glad.                                                   
                                              Den, som altid venlig er,                                                   
               ham har hele Verden kær.            
                                          Venlighed og kærlighed,                                                 
                                    fred og ro og ærlighed.                                        
                                                   Alt det bedste på vor Jord                                                          
           i det glade hjerte bor.            
          Den, som elsker selv sin fjende,        
han vil G U D  i livet finde.
           

Intet  menn´ske  på vor Jord
                  ved, hvor Himlens Herre bor.                     
Om man fløj i tusind år,
glimt af HAM  man ikke får.
Hvis man søger kærlighed,
så vil Himlens Salighed
sænke sig i sindet ned; -
du vil føle Himlens Fred. –
Og en dag vil Himlens Låge
stråle frem helt uden T å g e.                                   
                                 15. november 1999                 Piet Hein       

 

 d d d