"Den lidet troende" forsvarer her sit synspunkt på KRISTI legemlige OPSTANDELSE. - - - KRISTUS gør opmærksom på, hvordan det hænger sammen.

 

 

Denne  Åbenbaring  har    Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration

   den  11. november 2015 af

 

Den lidet troende

 

KRISTUS  svarer

 

 

  

¬ 

Jeg, der er ansat inden for kirkelige Kredse, har fået opgaven at gøre rede for, hvorfor Jesu Opstandelse kun kan være en fysisk Opstandelse.

 

Jeg synes, det må være indlysende for alle, at hvis Jesu Opstandelse ikke er fysisk – dvs. det er legemet, der får nyt liv, hvor har vi så Storheden i det? Hvor kan vi så få øje på det Under, det er, at KRISTUS efter 3 dage i ”Dødens Have” får nyt liv og kan tale med blandt andet sine Disciple?

De Præster, der ikke kan tro på Jesu legemlige Opstandelse og siger, at det bliver for overnaturligt for dem, de burde aldrig være præsteindviet! - Og hvis man så også begynder at pille ved Nadverens Syndsforladelse og Dåbens Helliggørelse, så kan vi snart pakke Præstekjolen sammen og lade Bibelen gå samme vej.

Jeg synes, at de Præster, der i fuld alvor kan finde på at tvivle på det mest grundlæggende af alt i Folkekirken, - de burde have deres afsked på stedet!

 

Jeg kunne tænke mig at vide, hvad KRISTUS - der selv er Hovedpersonen i det hele - kunne mene om dette.

 

               11. november 2015                        Den lidet troende         

 

 

KRISTUS:

 

Du - der har fremsat disse tanker, du ønsker at få at vide, hvad Jeg – KRISTUS  mener om alt dette.

 

Min mening får du nu:

 

¬ De Præster, der er begyndt at grunde over Sandheden af det, der har været god latin nu i de sidste 2000 år, betragter Jeg som særdeles fornuftige 

 

¬ De bør sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt min Opstandelse var legemlig eller åndelig. Der er een af Kirkens Folk, der fornuftigt har udtalt ”Jeg tror ubetinget på Jesu Opstandelse, men ikke på Jesu fysiske Opstandelse. Afgørende er det at fastholde Opstandelsen som en begivenhed”

 

¬    Jeg – KRISTUS erklærer herved, at

 Sa n d e l i g  e r  J e g  O p s t a n d e n !

 

¬    Men Jeg fastholder, at min Opstandelse ikke var en legemlig Opstandelse, men at min Ånd i Dødsøjeblikket blev frigjort.

 

¬    Det var således min Ånd, hvis Svingninger Jeg havde ladet svinge med mindre hastighed, hvorved den blev synlig og kunne ses af mine Tolv Disciple, Maria af Magdala og andre.

 

¬ Der er ganske bestemte Love, der træder i kraft, når et menneske dør. Disse Love har G U D  skabt, og G U D  går aldrig imod Sine egne Love.        

             D e t t e  l i g g e r  a l d e l e s  f a s t!

 

¬    Der venter mennesker en Tilværelse efter der jordiske legemes Død, som er så skøn og dejlig, at mange menneskeånder tror, at dette må være det virkelige Paradis. - Der venter dog noget endnu bedre !

 

¬    G U D anlagde i sin tid seks lysastrale Sfærer rundt om Jorden. Her bliver menneskeånderne efter Døden ført op af deres Skytsånd; - og opholdet her, der varer ca. 50-60 år, skal være Hviletid og Forberedelsestid til næste inkarnation

 

¬    Menneskeånderne opholder sig her i skønne omgivelser og kan mødes med Slægt og Venner, og dette gensyn er i de allerfleste tilfælde et meget glædeligt gensyn.

 

¬    Overalt i Sfærerne er der mulighed for at beskæftige sig med det, der havde ens interesse på Jorden. Der findes en rigdom af Koncertsale, Teatre, Foredragssale, Biblioteker, Kirker og Museer, hvori al jordisk Kunst forefindes.

 

¬    Den figur, som Bertel Thorvaldsen skabte af mig, som står i Domkirken i København, kan ses i mange Kirker i Sfærerne

 

Y  Y

 

Det Paradis, alle mennesker længes imod, vil de alle uden undtagelse opleve, når de har været igennem en længere Udviklingsperiode, som gør dem i stand til at kunne befinde sig i G U D´s RIGE, hvor Lyset er stærkere og mere koncentreret end noget andet sted i Universet.

 

Det allerstørste, en menneskeånd kan komme ud for, er at stå over for sin SKABER og blive budt

Velkommen af denne SKABER. - G U D udstråler så meget Lys og så megen KÆRLIGHED, at denne

Oplevelse, som man husker i Al Evighed, vil være den største Oplevelse af alle.

 

11. november 2015                     KRISTUS

 

 

                                                       ¬

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

                                                                                                                                                               

 Den store Mester kommer

   Mel.: J.P.E. Hartmann 1873 

 

                                                                         Den store mester kommer,
                                                                         fuldkærlig er hans id:
                                                                         Han sidder ved smeltediglen
                                                                         og lutrer sølvet med flid.

 

                                                                        Det øjeblik han venter
                                                                        og agter kærlig på,
                                                                        når klarlig hans eget billed
                                                                        vil dybt i sølvspejlet stå.

 

                                                                      Den store mester kommer,
                                                                      som smelter sjæl og sind.
                                                                      Han sidder ved hjertegruben,
                                                                      han ser i sjælene ind.

 

                                                                       Og har i hjertedybet
                                                                       sit billed klart han set,
                                                                       så glædes den høje mester,
                                                                       så er hans gerning alt sket.

                                                                              B. S. Ingemann 1841

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk.

Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte af de seneste Budskaber.

 

                                                                      Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

T  T  T