- - - - - - -Det er K R I S T I inderligste ønske at tale til Jer alle.- - - - - - - - - Her i * KRISTUS TALER 2 * vil I med mellemrum kunne læse, hvad KRISTUS ønsker, der skal åbenbares for Jer:

 

  TTT   h

Denne TALE  har  Hanne Leffler  modtaget

under  tankeinspiration

den  4. oktober 2015 af

KRISTUS

ved  Hanne´s  Søster-Flok-Møde

den 4. oktober 2015

 

                                             

 

¬

 

 

   Jeg KRISTUS  ønsker at tale til

Hannes Søster-Flok, Rebecca-Ringen og læserne af  Hjemmesiden.

 

Når Jeg henvender mig til

Jer i dag, så er det af en ganske bestemt årsag.

 

Jeg ønsker at fortælle Jer alle, at vi i Den oversanselige Verden  følger hver enkelt af Jer med allerstørste interesse.

 

I skal vide, at I, der læser Hanne Lefflers  inspirerede Budskaber,

alle som een danner en Front ud imod Verden, som venter, venter og

v e n t e r  på netop dét, som disse Budskaber formidler.

 

Det er derfor uhyre glædeligt for os, når Vi kan se, at alt det, Hanne

Leffler og Kirsten Pedersen overgiver Jer af Hilsener, Budskaber,

Sange, Abstraktioner og Åbenbaringer bliver læst, påskønnet og er

med til at overbevise Jer om, at Sandheden, således som den gives

Jer i disse Budskaber, er langt langt større, rigere og dejligere, end

menneskene hidtil har forstillet sig.

 

De nye tanker, der bliver åbenbaret for Jer,

er  s å r e  f o r j æ t t e n d e !

 

Hanne – nu vil Jeg bede dig om at spille:  

Den store Mester kommer

af

B.S. Ingemann.

  

1. Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id:
Han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.

 

2. Han kender tegn og mærke
på klarheds gennembrud,
når sølvstoffets ædle indre
af ertsen lutrer sig ud.

 

3. Det øjeblik han venter
og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.

 

4. Da glædes høje mester,
da værket er fuldbragt,
da priser det ædle sølvstof
sin mesters dåd i sin pragt.

 

5.Den store mester kommer,
som smelter sjæl og sind.
Han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.

 

6. Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.

 

 z

 

                                                                                                                                                 

                                     4. oktober 2015                                     KRISTUS

 

 

                                                                                                                  ¬

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

 i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 d

 

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til

leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                             Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                               

 

leffler@webspeed.dk

 

  T T T