I dette ANGERS-BØNSKRIFT må de Terrorister, der stod bag TERROR-AKTIONEN i PARIS den 13. november 2015 stå til regnskab for deres Handlinger. - - - -Derefter følger en meget alvorlig Advarsel fra G U D.

 

 

        TTT   h

Denne BØN OM TILGIVELSE

 

  har   Hanne  Leffler  modtaget

 

under  tankeinspiration

 

den  16. november 2015 mellem

 

10 Terrorister / 132 Ofre

 

 

 

Terror-Aktionen  i  Paris  den  13. november  2015

 

 

Í Ô

 

 

De 10 Terrorister: 

Vi står alle i én samlet Flok med front mod Verden som et Skjold.

 

Vi ved, at det vi har gjort, er det rigtige!

 

Vi har aldrig følt os mere overbeviste om noget end om dette!

 

Vi føler, at Islam – vor Religion – påbyder os at kæmpe til vor Dødsdag for Islam. Hvad kan vi gøre andet?

Der er intet, der er vigtigere for os og for den Verden, der omgiver os.

 

Der vil komme en dag, hvor Verden vil takke os og bøje sig dybt for os, fordi vi var dem, der anviste vejen!

Vi er dem, der er gået foran og som Martyrer må kæmpe imod menneskers ringe forståelse af, hvad det egentlig er, vi kæmper for.

Vi ønsker, at alle over hele Jorden skal tilhøre vor Religion.

Vi ønsker, at mennesker skal forstå, at kun ved at følge denne Religion, kan de opnå Allahs fulde Velsignelse. Og endelig ønsker vi at følge Allahs Vilje, - for vi ønsker at vise hele Verden, hvordan man skal opføre sig om rettro Muhammedanere.

Vi ønsker at vise hele Verden, at Allah er den vigtigste for os, og at vi – hvis det skulle komme så vidt – vil gå i Døden for Allah.

 

  T æ n k e - P a u s e  i  Den åndelige Verden !

( hvor deres Skytsånder taler med dem og forklarer dem, hvor forkasteligt, det er, dét de har gjort. – De får at vide, at ikke Allah – men Mørket stod bag deres handlinger.)

 

p  p  p

 

Terroristerne:

Vi ønsker at bede G U D om at tale, da vi er ude af stand til på nuværende tidspunkt at sige eet ord.

 

G U D:

M i n e  B ø r n.

Dét, I har budt Verden af Rædsel og Sorg over den Terroraktion, I fuldførte fredag den 13. november i Paris – denne Aktion vender sig nu imod Jer med al sin ubønhørlige Kraft og Vælde.

 

I er Mine Børn; - og da JEG skabte Jer, lagde JEG en Kerne af Lys i Jeres Sind, - en Kerne, som ikke kunne fjernes og ikke kunne udslettes, og denne Kerne vil altid på et tidspunkt reagere over for Mørket.

Nu er Timen kommet for Jer.

Nu slår Skæbnen sit ubønhørlige Slag på Jeres hjerter!

 

Hver eneste af de, der er døde, bærer et dybt spor af usigelig Angst, Sorg og Rædsel over at måtte forlade Jorden på denne grusomme og meningsløse måde.

 

Den eneste udvej, I har, er at tale til hver enkelt af Jeres Ofre og i dybeste Anger bede dem tilgive Jer det forfærdelige, der skete for dem.

Hvis Jeres Ofre er i stand til at tilgive Jer, så vil denne Tilgivelse give Jer så meget ro i sindet, at I kan udholde at leve videre.

 

MIN  VELSIGNELSE  skal  følge  Jer.

                                                                                                                                                  

  G U D

z

 

De 10 Terrorister:

 

Dette er den sværeste Stund nogensinde i vort liv.

Den Anger, der ubønhørlig vedblivende river og flår i vort sind, føles, som om et bjerg er ved at knuse os.

Vi er klar over, hvilket chok, I alle må have fået ved at blive behandlet så hjerteløst og brutalt.

 Dét, vi har gjort, er et Brud både på himmelske og jordiske Love.

 

h h h

 

Vi, der er skyld i dét, der skete i Paris den 13. november, knæler alle for Jer i dette øjeblik.

Vi beder Jer – såfremt I er i stand til det, om at tilgive os det, vi udsatte Jer for.

 

Vi er ikke i stand til fortsat at leve uden Jeres Tilgivelse.

                                                                                                

 De  10

 

 

De 132 Ofre:

Vi er opfyldt af den allerdybeste Medfølelse med Jer.

Ja – vor Medfølelse er så stor, at vi ikke ønsker, at I skal lide mere.

Vi giver Jer alle i fællesskab en Tilgivelse, så den dybe følelse af Sorg over Jeres Handling

må svinde helt fra Jeres Sind.

G U D, der bærer en uendelig KÆRLIGHED til os alle, ønsker, at vi skal tilgive hinanden,

uanset hvad der måtte stå imellem os.

G U D åbner Sit Hjerte og Sit Rige for os alle; - og ingen, der ikke er i stand til at tilgive, kan

få adgang til dette Skønhedsrige, hvor Kærligheden står over alt!

                                                                                                                              

              16. november 2015                                                 De 132 Ofre

 

                                 Í Ô 

 

 

      ALT  BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

                                                               Night and Day

                                           Like the beat, beat, beat of the tom-tom,
                                           when the jungle shadows fall,
                                           like the tick, tick, tock of the stately clock,
                                           as it stands against the wall,
                                           like the drip, drip, drip of the rain-drops.
                                           when the sommer show´r is through;
                                           so a voice within me keeps repeating, you, you, you !
                                                                                                   Cole Porter

 

                                                             På dansk ved Knud Pheiffer:
                                          Som et dum-dum-dum fra tam-tam`én
                                          gennem junglens dystre krat, 
                                          som et tik-tik-tak fra

                                          det  gamle ur i den tyste, tavse nat,
                                          som et dryp-dryp-dryp på et vindue
                                          i et uophørligt nu,
                                          sådan hamrer stemmen i mit hjerte: du du du !

 

 

Ifølge Jakob Knudsen kan kun denne sang være på tale som slutning på ovenstående

 

 

Randbemærkning fra Jakob Knudsen: De syv, der ikke mere befinder sig på Jorden, blev dysset i søvn efter Døden og er blevet ført til Hanne og Kirsten for at udtale sig. De er altså endnu ikke klar over, at Døden har indhentet dem.

7 af disse Terrorister er døde – 3 opholder sig stadig på Jorden, men er - mens denne Modtagelse foregår - bragt i søvnfrigørelse, så de på lige fod med deres medsammensvorne kan stilles til regnskab.

 

 d  d  d

 

 

        TTT   h

 

Denne ADVARSEL

  har   Hanne  Leffler  modtaget

under  tankeinspiration

den 16. november 2015

 

G U D    a d v a r e r  !

 

 z

      

 

M i n e   O r d  s k a l  n å  h e l e  J o r d e n  r u n d t !

 

JEG – HIMLENS G U D og ALTETS SKABER  ønsker at give Jer alle Min Vurdering af situationen, således som den ser ud lige nu.

På foranledning af den Terror-Aktion, der skete fredag den 13. november i Paris, hvor 132 mistede livet og mange blev hårdt sårede, har det danske Medium Hanne Leffler ønsket at få Min Mening om det, der sker lige nu, hvor Frankrig i Fortvivlelse og trang til at vise de, der stod bag – Islamisk Stat – at de intet som helst havde at gøre i Paris.

Denne Udåd, der har vakt Opmærksomhed og Sorg i store dele af Verden, er helt klart én af Mørkets forfærdelige Handlinger. Den bærer alle Mørkets karaktertræk i sig.

 

Vi finder her:

Magtbegær; - Foragt for Menneskeliv; - Foragt for andres Rettigheder; - total Hensynsløshed; -

  Ubarmhjertighed; - Samvittighedsløshed; - Intolerance over for andres levevis -

og – ren Ondskab.

 

Denne Ondskab har Frankrig søgt at knække ved at bombe Islamisk Stats Hovedkvarter – Raqqa i Syrien.

 

£   £   £

 

Da den tyske Fører Adolf Hitler gik fuldstændig amok i en vanvittig Blodrus og i et Magtbegær, der tydelig for enhver viste, at Hitler var totalt sindssyg, var de omkringliggende Lande nødt til at give ham igen med samme mønt. Da Amerika, England, Frankrig og Rusland enedes om at knække Tyrannen i hans egen Rede – Berlin, kunne Verden omsider trække vejret igen! Tyskland måtte kapitulere!

Når Ondskaben er blevet så slem, som den var dengang, og som den også i høj grad er i dag blandt udøvende ISIS-Folk, er det eneste sprog, de kan forstå , - dét, som i dag vises dem fra alle sider.

 

Meningen er, at de skal forstå, at det er forkert, dét de gør; - at de ikke kan bestemme over andre Lande og deres Livsførelse; - at de ikke har nogen som helst ret til at fremture, som de gør med Mord, Drab, Kidnapning og Halshugning af Mennesker, således som det foregår i stort antal nu.

JEG ønsker at tale direkte til alle, der er Tilhængere af Terrororganisationer som Islamisk Stat, Al Qaida, Taleban, Boko Haram og andre tilsvarende:

 

M i n e  B ø r n .

Det er med allerdybeste Sorg, JEG ser, hvordan I skriver Mørkets hæslige Skrift alle vegne!

I mener, I har ret til alt det, I gør; - I mener, Jeres Religion påbyder Jer at slå ihjel; - I mener, at Jeres måde at leve og anskue Livet på, er den eneste rigtige, som I derfor med Vold og Magt og total Hensynsløshed påtvinger andre Folkeslag.

 

Intet af alt dette har I nogen som helst ret til.

Dét, I gør, er et Udslag af Mørket, når det viser sig fra

 den  allerhæsligste side .

 

I er ikke Herrer i Jeres eget Hus.

Nej – I er Mørkets lydige Slaver! Det er Mørket, der tvinger Jer ud i alle de Uhyrligheder, som I nu gennemfører som bevis på, at det er Jer, der har Magten.

 

Nej – I har sandelig ikke Magten!

Kun den har Magt, der er i stand til at styre sig selv og følge Lyset  på enhver måde.

z  z

 

I, der mener, at I kan bestemme, fordi I farer frem med Våben i hånd, I skal vide, at I skal stå til

Regnskab over for MIG for hver eneste Handling og for hvert eneste Drab, I gennemfører.

 

I skal vide, at alt skal betales tilbage igen. I skal vide, at når Regnskabets Time kommer, så vil

den Anger, der da vil gennembore Jeres Sind, være så knusende for Jer at bære, at I vil bede

MIG om øjeblikkelig Udslettelse.

 

Det eneste, der da kan redde Jer, er Jeres Ofres Medfølelse og

fulde Tilgivelse.

 

Det er disse Personer, som I behandlede så grusomt, der skal give Jer adgang til MIT RIGE.

 

 

Dette er skrevet i allerdybeste Kærlighed til Jer alle i håb om,

 

at I vil forlade Mørkets trange ufremkommelige stier og søge ind

 

på Lysets Vej

 

– d e n  V e j ,  d e r  e n e  a f   a l l e  k a n  f ø r e  J e r  t i l  M I T  R I G E  og  M I G.

 

    16. november 2015       G U D                  

 

z  

 

 

 

Kringsatt av fiender

Tekst af Nordahl Grieg 1936 - musik af Otto Mortensen 1951 -

 

1 Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid
Under en blodig storm
vi dig til strid 
Kanske du spør i angst,
udekket, åpen:
hvad skal jeg kjempe med,
hvad er mit våpen?
 
2 Her er dit vern mot vold,
her er dit sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!
 
3 Stilt går granatenes
glidende bånd.
Stans deres drift mod død,
stans dem med ånd
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!
 
4 Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av  alle.
 
5 Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!

 

 d