Fra de to, der elsker julen, har vi modtaget en meget smuk Julesang på melodien: Julebudet til dem, der bygge. --- - - - - - - - - - Men allerførst har vi en HILSEN fra JULENS egen FADER, som fortæller os, hvem JULEMANDEN er. - - - - - * RIGTIG * GLÆDELIG * JUL *.

TTT   h

Denne HILSEN   har

   Hanne  Leffler modtaget

under  tankeinspiration

den 12. november 2015

G U D 's   J U L E H I L S E N

 

 

¯

 

  

Denne Hilsen  er til hvert eneste menneske, der ønsker at blive i julehumør.

 

Der er mange børn, der tror på Julemanden; - tror på, at Han kommer med en sæk med gaver til alle artige børn.

Derimod er der ikke så mange voksne, der tror på Julemanden, og det er en skam, for der findes faktisk en rigtig Julemand.

 

Den Julemand, der besøger hvert barn på Jord, kommer helt oppe fra det allernordligste punkt på Jorden; - her starter han sin kane med rensdyret  Rudolf  foran, og så går det så stærkt, at det er, som om de flyver afsted !

 

Nu skal JEG fortælle Jer alle sammen noget!

Den Julemand, mange børn tror på, men som voksne ikke rigtig tror på, eksisterer, - denne Julemand eksisterer sandelig!

 

Vi vælger at lede efter ham fra det nordligste punkt på Jorden. Og her må vi have en Guide  til at lede os, for menneskenes syn rækker ikke langt nok til, at de kan få øje på det, som Guiden  nu fortæller om.

 

k

 

Hu hej!  Turen begynder i et Rumfartøj, der er i stand til at flyve betydeligt hurtigere end noget kendt jordisk Rumfartøj.

Den fart vi havde, steg hele tiden og blev hurtigere og hurtigere, og derfor varede denne tur, der ellers ville have varet adskillige menneskeliv, så kort, at vi pludselig befandt os i en Verden  med et ganske utroligt Lys.

 

Dette Lys måtte vi vænne os til, - men da vi omsider gik videre, så slog det os, hvor ufatteligt skønt der var overalt.  F r e d e n  –  den helt store usandsynlige himmelske Fred -  sænkede sig i vore hjerter, og vi følte, at her – netop her – måtte være Stedet, hvorfra alt Liv startede.

Det Syn, der efter et stykke tid udbredte sig for vore øjne, var så betagende, så smukt og så enestående, at vi bare stod og så og så !

 

z z z z

 

Vi så den  V e n l i g s t e ,  R a r e s t e ,  K æ r l i g s t e  og  uden  sammenligning  den  mest

     G a v m i l d e  af alle Væsener.  - Denne mægtige Åndeskikkelse kunne kun være eet:

 

UNIVERSETS ALKÆRLIGE, ALMÆGTIGE og ALVISE G U D,

som har skabt alt, og som i SIN TANKE opretholder alt.

 

Denne G U D  bød os Velkommen med ordene: 

JEG er glad for, at I fandt vejen til MIT HIMMERIGE, - for JEG ønsker gennem Jer at

 sende en Julehilsen til alle – både voksne og børn på Jorden.

 

JEG er UNIVERSETS G U D ; - og det betyder, at JEG er den samme som den, børnene

venter hvert år til Jul.  JEG er simpelthen den Julemand, som har favnen fuld af Gaver

til hvert et menneske på Jorden.

De mennesker, der har fulgt  L y s e t   og det  G o d e s   Vej, kan se frem til at modtage et liv,

som i alt er fyldt med  F r e d ,  H a r m o n i ,  L y k k e  og  K æ r l i g h e d .  Mine Gaver  bliver

ved at regne ned over sådanne mennesker; - og denne Gaveregn  stopper aldrig.

 

Det er alt sammen Gaver, som den store himmelske Julemand  ved, vil glæde de Børn på Jorden, Han har, -  allermest.

Denne Gaveregn fortsætter, når Hans Børn – Engle og Mennesker er kommet indenfor i Hans RIGE.

Gaverne er her stedse stigende S k ø n h e d , - stedse stigende L y k k e , -  en G l æ d e , der

simpelthen overgår alt, og en  K æ r l i g h e d ,  som man er i stand til at give og modtage,

- og denne  K æ r l i g h e d ,  der er det største af alt, flyder til dem alle i en ubrudt uendelig

Strøm.

 

 

 % % %

                      

Melodi: Bjældeklang, Bjældeklang

 

1. Hør MIG - Børn på Jord!   
Det passer dét, I tror,-  
at der op mod  Nord   
en Julenisse bor.   
Han er stærk og stor   
og elsker Børn på Jord.   
Lyt nu til Hans egne Ord, 
som i Hans Hjerte bor:  
R.: Klokkeklang, klokkeklang  
lyder helt til Jord.   
Ved I, det er Julemandens egen Klokkeklang? 
Klokkeklang, klokkeklang   
som et Englekor
lyder overalt på Jord.   
Han ved , hvor alle bor!   
Bærer Himlens Fred  til Jer alle ned;  
tar´ I glad imod denne,  
så får I selv G U D´s Fred.  
Klokkeklang, klokkeklang. -   
I al Evighed 
sørger Julens FADER  for, at Julen varer ved !¯¯¯¯¯¯¯

 

2. Hør Min Bjælde stor,
der lyder over Jord.
Stiger ned på Jord; -
kender alt på Jord.
Ved, hvor alle bor.
Hør Mit Englekor,
det lyder overalt på Jord,  
og Julemandens Ord:
R.: Klokkeklang, klokkeklang  
lyder helt til Jord.   
Ved I, det er Julemandens egen Klokkeklang? 
Klokkeklang, klokkeklang   
som et Englekor
lyder overalt på Jord.   
Han ved , hvor alle bor!   
Bærer Himlens Fred  til Jer alle ned. -  
Tar´ I glad imod denne,  
så får I selv G U D´s Fred.  
Klokkeklang, klokkeklang.   
I al Evighed 
sørger Julens FADER  for, at Julen varer ved !

 

'

 

 12. november 2015  

                                

  J U L E N S   E G E N   F A D E R

 

 z

 

 

 

¯¯¯¯¯¯¯

 

 

 

 TTT   h

Denne JULEHILSEN  har    Hanne  Leffler   modtaget

 

under  tankeinspiration den 23. december 2014 af

 

De to, der elsker Julen

 

  

 ¯

 

«

 

Melodi: Julebudet til dem, der bygge

 

            1. Alting ånder af fred og af glæde

             hver gang Julen på Jord er til stede.

             Julen den favner hver en Sjæl,

             og vækker Glæden i hver en Sjæl.

             Åh, lad os fatte hinandens hænder;

             så vil Julen nå Jorderigs ender.

              

              

            1. Julen giver os Fred her på Jorden.

             Alle våben bli´r sænket på Jorden.

             hver strid bli´r bilagt og ganske lagt bort.

             Alt det bli´r lyst, ak - som før var sort.

             Julen er Hjerternes Fest for de mange; -

             kommer ind selv hos hjerterne trange.

              

              

            2. Julen bærer et Budskab til Jorden.

             Undgå ufred og tvedragt på Jorden.

             Lad smil og venlighed herske iblandt, -

             da ved vi, Budskabet det er sandt.

             Ingen i Julen skal hjemløse være.

             Overalt skal de  Velkommen være!

                                                           

              

            3. Kosteligst af det hele på Jorden,

             er dog menneskers Venskab på Jorden.

             Det er i sandhed sproget fra G U D,

             som helst skal nå hele Verden ud.

             Venskab vil altid med Lyset slå følge. -

             Venner vil helt til Himlen slå følge.

              

              

            4. Julen mildner det hele på Jorden.

             Lad i fællesskab sangen på Jorden

             klinge i dag, hvor Julen er nær.

             Lad ej det gamle nag tynge mer!

             Lad os i fællig nu takke VOR FADER.

             Tak for Julen, du gav os – O  FADER!

             

 23. december 2014             De to, der elsker Julen

 

 

                                                                                               «

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

d