Med venlig hilsen og GOD JUL !

Hanne Leffler

G U D's TJENER nummer 2 - N O Ë L sender denne J U L E H I L S EN om - - * F R E D * p å * J O R D E N * - til os alle.

 

      TTT   h

Dette Jule-Budskab  har   Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

  den 28. november 2015 af

G U D’s TJENER nummer 2

NÖEL – JUL I MENNESKENES HJERTER

 

 

¯ w¯

 

 

 

Z

 

Jeg – G U D’s TJENER nummer 2, der bærer navnet  NOËL – og hvis Logo er :

 

J u l  i  m e n n e s k e n e s  H j e r t e r ,

 

ønsker i anledning af den forestående Højtid at sende følgende Juledigt ud 

til Jer alle:

 

Når det bliver jul i menneskenes Hjerter,

da vil i tusindvis af små lysende kerter

sprede så meget lys overalt,

at  Jorden simpelthen bliver en anden at leve på. - Thi overalt

vil menneskene møde smil og venlighed. –

Overalt vil menneskene møde sand kærlighed; -

og det største af det hele:

Alle Jordens mennesker vil føle sig som et samlet Hele,

der i fællesskab betræder Vejen til G U D’s RIGE.

 

   

 

Julens Budskab:

 

F R E D   P Å   J O R D E N

 

vil gå i opfyldelse, og det betyder, at alle i fællesskab vil stige

mod det Mål, der blinker ude i det fjerne.

 

Det blinker uophørligt fuldstændig som en Stjerne; -

og når dét sker, vil det blive Jul for alle på Jorden.

 

Glædelig Jul

 

%%

Let There Be Peace On Earth

 

G U D’s TJENER nummer 2

NÖEL – JUL I MENNESKENES HJERTER

 

                                      

Z        

 

    Noël betyder J u l  på fransk     

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

   

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

 

µ

 

 d d d

 

 

leffler@webspeed.dk