Fra Komponisten SVEN GYLDMARK og forfatteren HALFDAN RASMUSSEN modtog vi den 7. december 2015 denne dejlige Julesang som en HILSEN til hvert et Land på Jorden.

 

 

TTT   h

Denne JULESANG  har   Hanne  Leffler

 

  modtaget  under  tankeinspiration

 

den 7. december 2015

 
 

 

 

 

En Hilsen til hvert et Land på Jorden 

fra 

 Halfdan Rasmussen og Sven Gyldmark

 

 

 Y

                    

 Mel.: Der står et hus i Nisseland

1.     Der var en gammel Nissemand, som vandrede fra land til land;

og hvem Han er – Vor Nissefar – det skal Jeg snart fortælle.

Han er så sød og rar og god, og sækken ligger ved Hans Fod.

Der er så mange Gaver, at I ikke kan dem tælle.

R: Han kommer her, Han kommer der. Han kender alle børn.

Og hver gang det er Juleaften, tager Han en tørn.

 

 

2.     Han har så travlt Vor Nissemand, for Han skal nå hvert en´ste Land.

Hans Kane får en vældig fart - mindst tusind mil i timen!

Han kører hid, Han kører did, og Han har altid megen tid!

Hans Rensdyr løber meget stærkt. Det når så langt i timen,

R: at Han kan nå den halve Jord; - besøge hvert et hus.

Hver gang Han kommer, mærker I det som et Julesus.

 

 

3.     Han er så glad, Vor Nissefar. Han er så vældig sød og rar.

Han ønsker hver en dreng skal få det, som han netop ønsker.

Og i Hans store Gavesæk, der giver Han en Gave væk,

så hver en lille pige får det, som hun netop ønsker.

R: Han kigger ind i hvert et sind. I tanken kan Han se,

hvordan hver dreng og pige har det, - ja, det kan Han se!

 

 

4.     Den gamle Nissefar kan se, om barnet kan af hjertet le, -

men Han kan altså også se, om barnet tit må græde!

Og Han kan se, om far og mor de taler blidt med søde ord.

Med Sorg Han hver gang lytter til, hvis skændsmål er til stede.

R: Og kommer Han et sådant sted, så trøster Han enhver:

Når det er Jul, så skal I være glade hver især !

 

 

5.     Den kære gamle Nissemand ; -  Han trøster alle, hvor Han kan.

Han ønsker, at hver en´ste barn skal være velfornøjet.

Han lyser Freden overalt; - Han kommer nemlig overalt. -

Hver gang Han hører Julesang, Han tårer får i øjet.

R: Vor rare gamle Nissefar, Han ønsker nemlig, at

hver en´ste menneske på Jord må tage Julen fat.

 

 

6.     Den kære gamle Nissemand. -  Han ønsker dybt for hvert et Land,

at det må blive rigtig Jul for hvert et barn på Jorden.

For hvis det bliver rigtig Jul, vil Våben lægges bort i skjul,

gå giver alle Fjenderne hinanden hånd på Jorden.

R: Den gode gamle Nissemand. -  Han ønsker, der på Jord

skal være Fred og Enighed, hvor menneskene bor.

 

 

7.     Men når Han kommer til et Sted, hvor der er Lys og megen Fred,

så ved Han, at på dette sted befinder sig en Kvinde,

som høre kan, når Nissefar ved husets dør er ganske klar.

Hun byder Nissefar en stol. -  Så siger Han til hende:

G U D:

R: En Nissemand  fra Nisseland. -  Han ønsker allermest,

at alle børn på denne Jord skal glædes allermest!

 

 

8.     Så smiler hun - vor Hanne-skat  og tager Nissehuen fat.

Vær rolig kære Nissefar; - på Himlen står en Stjerne!

Og Stjernen lyser over Jord. - Den skinner der, hvor menn´sker bor.

Den varsler Fred på Jorden nu; - det er en Gerdastjerne.

                                G U D:

R: Ja, Tak Mit Barn. Så er JEG glad. Nu blev det Jul på Jord!

Så drager JEG til Himlen op og lyser Fred på Jord.

 

 

              7. december 2015 

                        Halfdan Rasmussen og Sven Gyldmark

 

                                                           ? ccc

 

 

 

 

BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ


 

 

 

 Et barn er født i Betlehem

 
   1.Et barn er født i Betlehem,               2. En fattig jomfru sad i løn
   thi glæder sig Jerusalem!                    og fødte  Himlens kongesøn.
   Halleluja, halleluja.                                 Halleluja, halleluja.                                                     3.Han lagdes i er krybberum            4. Og Østens vise ofred der
                                   Guds engle sang med fryd derom.    guld, røgelse og myrra skær.
                                   Halleluja, halleluja.                               Halleluja, halleluja.

                                  5.Forvunden er nu al vor nød,          6. Guds kære børn vi blev på ny,
                                  os er i dag en frelser fød.                skal holde jul i Himmel-by.
                                  Halleluja, halleluja.                            Halleluja, halleluja.

                                  7.På stjernetæpper lyseblå            8. Guds engle der os lære brat
                                  skal glade vi til kirke gå.                  skal synge, som vi sang i nat:
                                  Halleluja, halleluja.                           Halleluja, halleluja.

                                  9.Da vorde engle vi som de,            10. Ham være pris til evig tid
                                  Guds milde ansigt skal vi se.            for frelser bold og broder blid!
                                  Halleluja, halleluja.                            Halleluja, halleluja.
                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                   N.F.S. Grundtvig


 


d  d