K R I S T U S åbenbarer her for os alle, hvorledes H A N holder J U L

 

 

    TTT   h

 

Denne  Åbenbaring  har

    

Hanne  Leffler  modtaget  under  tankeinspiration

  

den 27. december 2015

 

 

af

K R I S T U S

 

Følger mig, alle I lidende, søgende og tvivlende Mennesker! Følger mig; thi jeg har lovet at lede eder, og jeg slipper eder ikke, før jeg har bragt den sidste af eder til Hvile i vor Faders Favn!

                                                                       fra KRISTI TALE   i  Vandrer mod Lyset

                                                                                                          ________

 

KRISTUS  besøger  Jorden  

Juleaften den 24. december 2015

 

 

 

'¬'

 

Jeg – KRISTUS står med hjertet fyldt af Taknemmelighed, fordi menneskene i så høj en grad tænker på mig og sender mig kærlige tanker og fejrer min fødsel for 2000 år siden.

Det sker hvert eneste år den 24. december; - og dette - at så mange mennesker er fælles om at fejre den samme glædelige begivenhed - det er noget, Vi i Den oversanselige Verden glæder Os meget over.

 

Endnu en ting kan glæde Os:

Når Julefreden sænker sig over Jorden den 24. december, og Kirkeklokkerne overalt kimer Julen ind, så er det Jul på Jorden! - Det betyder, at de, der er Fjender Jorden over, denne aften sænker Våbnene og ønsker hinanden  G l æ d e l i g  J u l.

 

     %      Glædelig Jul       %

 

Jeg – KRISTUS, der ellers befinder mig i Sjette Sfæres yderste Kreds, hvor Jeg leder Mennesknes inkarnationer, oghvor enhver Engel har deres Bolig, mens de arbejder på at lede menneskene fremad, har - hver gang det er Jul på Jorden -  den Glæde at kunne være til stede ved Menneskenes Julefest.  

Jeg vælger de steder, hvor menneskene tænker på mig. Her er Jeg usynligt til stede og glæder mig meget over at høre de forskellige Julesange m.m. 

Inden Jeg forlader Selskabet, hæver JEG mine Arme og velsigner dem alle.

 

¯ ¯ ¯ 

 

At Jeg på denne måde har travlt Juleaften, er klart, men Jeg forsøger at nå så mange som overhovedet muligt, og det plejer da som regel at lykkes for mig.

Menneskene kan ikke se mig, men de kan mærke, at Jeg har været der ved den Fred, Jeg skænker dem de steder, Jeg har været.

 

Y Y Y

 

Jeg besøger de steder, hvor mange er samlet for i fællesskab at fejre Julefest.

Jeg kommer også de steder, hvor en Far og en Mor fejrer Jul med deres børn. Mange steder bliver Jeg vidne til, at en rar Julemand kommer med en sæk fuld af Gaver, og den glæde, en sådan Julemand vækker, vækker også min Glæde.

 

 '

Jeg kommer til hende, der sidder helt alene Juleaften med et tændt julelys foran sig.

 

Jeg kommer til ham, der bag Fængslet mure forsøger at komme i julestemning. Min Velsignelse vil styrke ham og få ham til at føle, at det også er Jul for ham.

  ¯ ¯ ¯

 

Mit besøg gælder også de mange, mange Flygtninge, der er på flugt og ikke har overskud til at tænke

på Julen - endsige at holde Julefest. Disse mennesker har brug for mit besøg; - og Jeg gør alt, hvad Jeg

kan, for at styrke og trøste dem i deres vanskelige situation.

 

vv

I Danmark undlader Jeg ikke at besøge den danske Dronning.

Denne Dronning stammer fra Sjette Sfæres yderste Kreds  ligesom Jeg, og Jeg ønsker at byde hende og

hendes familie en Glædelig Jul.

 

Jeg besøgte et Plejehjem i Bagsværd, hvor der blev holdt Julefest  for Beboerne og deres pårørende.

 

Ved flyglet sad den Kvinde, der modtager mine ord lige nu.

Det var Hanne Leffler, der -  som hun plejer, spillede Julen ind for dem.

Særligt smukt lød det, da hun spillede -  Julen har Englelyd !

 

 

'

Modtag min Tak for dette, Hanne ! - Jeg fornemmede tydeligt, at du tænkte på mig, og at du var klar over, at Jeg var til stede.

 

Mit Julebesøg på Jorden er noget, der altid fylder mit sind med Glæde.

 

  ¯ ¯ ¯

 

Holger Buchhave gav under tankeinspiration den 17. december 2005 Hanne Leffler en dejlig Julesang på melodien -  Nu har vi altså jul igen.  

                Vers 4 ønsker Jeg at gengive her:

 

              Mel.: Nu har vi altså Jul igen
                                 
                  Vi synger julens skønne sang    
         med glade barnestemmer.
            Vi mindes julen end engang,
           vi højtiden fornemmer.        
                    Den Højtidsdrot er kommet hid  -
   udbreder sine hænder.
             Han smiler til os god og blid,
       mens lysene de brænder.
              Når Han er nær, er julen nær;
              ved juletid Han stander her. -
                               Han lytter til vor julesang i lysets skær.

                                                                 Holger Buchhave

 

 

 

 

 

 

    • '¯ ' 

Jeg ønsker Jer alle sammen

 

G U D´s Velsignelse  og

 

et  lysfyldt  og  lykkeligt  Nytår  2 0 1 6 

 

 

                    27. december 2015                              K R I S T U S

 

 

                                                                                                                     

'

¬

 

 

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d

  

µ

 

Hvis du har lyst til at få flere Budskaber, kan det lade sig gøre, hvis du sender din e-mailadresse til leffler@webspeed.dk. - Da vil du hver måned få tilsendt forskellige udvalgte Budskaber.

 

                                                              Venlig Hilsen   Hanne   Leffler                                                              

 

leffler@webspeed.dk. 

T  T  T