Fysikeren og Videnskabsmanden A L B E R T * E I N S T E I N - overgav den 18. december 2015 hele den beboede Verden denne ABSTRAKTION . - -Han anskueliggører her, hvor stor G U D er, og hvor stort U N I V E R - S E T - er.

   TTT   h

Denne ABSTRAKTION   har

   Hanne  Leffler   modtaget

under  tankeinspiration

den 18. december 2015

 

Til hele

den beboede Verden fra

 

 A l b e r t   E i n s t e i n 

(1879 - 1955)

 

 

 

                 - -                 V

 

 

Må Jeg – der på et tidspunkt fremtrådte som Albert Einstein - sende dette Budskab ud til

hele den beboede Verden.

 

Jeg har en ganske bestemt Opgave, Jeg skal prøve at løse i dag.

Mange af de Teorier – først og fremmest Relativitetsteorien, som Jeg løste, da Jeg var Einstein - er der sikkert stadig mange mennesker, som ikke helt forstår.

Jeg vil ikke desto mindre vove at fremsætte endnu en Teori; - og den bliver givet Jer i dag i yderste Kærlighed og i en sikker tro på, at dette vil bringe Jer til at forstå lidt af den utrolige Storhed, der omgiver Jer.

Man må forestille sig, at UNIVERSET er at betragte som en stor kuglerund bold, - indeni er alt, hvad Livet består af, og udenom er der intet – absolut intet, og således vil det være i Al Evighed.

Hvis man forstiller sig dette UNIVERS forstørret op i Nte potens, så forstår man, at dette UNIVERS må være meget meget stort.

Da det er G U D, der har skabt UNIVERSET, er det også G U D, der kender den allerinderste Gåde om dette UNIVERS, og det betyder, at G U D´s TOLV TJENERE – hvor mægtige de end er – ikke har hele Gådens løsning.

Jeg – Albert Einstein har lovet G U D at forme mine Tanker, så de kan forstås og opfattes af mennesker.

¶  ¶ 

Det Medium, der modtager mine ord – Hanne Leffler – har i årenes løb modtaget mange vanskelige Abstraktioner, så Jeg har et sikkert håb om, at hun også vil klare at modtage denne.

 

Jeg forsøger nu at tegne en lige linje fra Jorden og til G U D´s RIGE. Set med menneskers øjne er dette stykke nærmest uendeligt langt; - men Jeg vil nu minimere dette stykke, så det bliver på størrelse med en lineal på ca. 30 cm.

k 

 

Hvis vi trækker en linje fra G U D´s RIGE, der befinder sig nøjagtig i Centrum af UNIVERSET, og lader den ende ved UNIVERSETS Grænse, så vil den linje være så lang, at den før omtalte lineal (afstanden fra G U D´s RIGE til Jorden) kan ligge en million gange på denne linje.

 

........-------------------------------------------------------------->

 

Ud fra dette kan vi begynde at begribe, hvor umådeligt stort G U D´s UNIVERS er!

 

Vi fortsætter videre af Tankens bane.

Vi forsøger at nå én af de fire Modersole, G U D har anbragt rundt om SIT RIGE.  -  Disse

Modersole svinger to og to rundt om hinanden og drejer samtidig rundt om G U D´s RIGE.

Hvor stort G U D´s RIGE er, kan man forstå, når Jeg fortæller, at denne tur tager nøjagtig

6 millioner jordiske år.

 

Alle disse talstørrelser er meget meget store. Nu vil Jeg nævne en ting, som er så lille, at det er det mindste i UNIVERSET.

[ [ [

 

Det, der er tale om, er den Tanke, G U D i Skabelsesøjeblikket giver ethvert af Sine BørnEngle og Mennesker. Denne Tanke må betragtes som en lille Gnist i forhold til G U D´s MÆGTIGE TANKE.

 

G U D´s TANKE er i stand til at rumme alt, hvad der sker i dette øjeblik og i Al Evighed.

 

G U D´s TANKE, hvorfra alt er opstået, er i stand til at følge hvert eneste af Sine Børn

uanset hvor de befinder sig.  -  G U D glæder sig med dem og føler med dem, når Sorgen

tynger dem. – I Al Evighed  vil  G U D følge ethvert af Sine Børn med dybeste Interesse og

Kærlighed!

 

Det allermest forunderlige i G U D´s UNIVERS, er derfor Tanken, som er usammenlignelig med alt.

 

Engle og Menneskers Tanke er i stand til at rumme alle oplevelser i Al Evighed. Deres Tanke

 er i stand til at føle glæde, sorg og kærlighed og indeholder så mange funktioner, at de er

umulige at tælle.

 

Hanne Leffler sætter lighedstegn mellem G U D´s STORHED og det enorme antal Børn, som

G U D er i stand til at følge og omslutte med Kærlighed. - For eksempel er Menneskehedens

Milliarder og atter Milliarder åndelige Væsener skabt i det N u, hvor G U D’s TANKE ønskede

at skabe denne Menneskehed !

 

Jeg – Albert Einstein har forsøgt at give Jer et lille begreb om, hvor stor G U D er. Men om

Jeg så forsøgte dette i et helt menneskeliv, så ville Jeg alligevel ikke på nogen måde kunne

åbenbare, hvor stor den G U D er, som vi kalder VORES SKABER.

 

                                                                    Hvad skal jeg sige? – Mine ord        
                                                                    vil ikke meget sige:            
                                                                    O Gud! hvor er din visdom stor,    
                                                                    din godhed, kraft og rige!    
                                                                         H.A. Brorson
 

                                  

                         18. december 2015                      A l b e r t   E i n s t e i n

                        

                                                                                                                V

 

 

 BEKRÆFTET   I   G U D’S   NAVN

 

z

 

Hanne  Leffler 

i alt

S a n d h e d  

 

µ

 

 

Citater fra Nettet:

Albert Einstein (14. marts 187918. april1955) var en tysk teoretisk fysiker med en omfattende og banebrydende videnskabelig produktion. I dag huskes han især som grundlæggeren af den specielle og den almene relativitetsteori og for sit pacifistiske engagement i politiske og sociale forhold. Han blev tildelt Nobelprisen i fysik i 1921 for sin beskrivelse af den fotoelektriske effekt. Einstein betragtes som en af det tyvende århundredes vigtigste videnskabsmænd, eftersom hans teorier og videnskabelige arbejde i høj grad ligger til grund for vores nuværende forståelse af universet.

 

Albert Einstein er en af de mest berømte videnskabsmænd, der har levet. Selv i dag har næsten enhver hørt navnet Einstein, dette dog uden at vide noget konkret om ham personligt eller hans videnskabelige indsats. Det kan meget præcist tidsfæstet, hvornår Einstein blev berømt. Det var den 7. november 1919, da der på forsiden af avisen 'The Times' i London stod, at en teoretisk fysiker ved navn Albert Einstein, havde udviklet en fysisk teori, der væltede Newtons teorier. Disse havde været grundlaget for beskrivelsen af

naturens fænomener siden slutningen af 1600-årene.

At en tysk fysiker blev berømt netop efter den 1. verdenskrigs ophør, kunne være med til at normalisere forholdene mellem bl.a. England og Tyskland. Også menneskene i de krigsførende lande havde et stort ønske om at beskæftige sig med andet end krig, og dens følger. Einstein blev her den oplagte kultperson, der søgte at løse mysteriet om Universet.

 

d

 

 

25-Januar-2016